ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 101

Ginambalang pagtatalik

Ang Coitus interruptus, na kilala rin bilang ginambalang pagtatalik, inabalang pagtatalik, tinanggihang pagtatalik, ipinagkait na pagtatalik, pagtatalik na may paghugot ng titi, paraang pahugot, paraang binubunot, o paraang pabunot, ay isang para ...

Heteroseksuwalidad

Ang Heteroseksuwalidad ay ang katayuan ng pagkaakit na romantiko o seksuwal, o kaya ugaling pangpagtatalik sa pagitan ng dalawang mga kasapi ng magkaibang kasarian o organong pangkasarian. Bilang isang oryentasyong seksuwal, ang heterseksuwalidad ...

Himagsikang seksuwal

Ang rebolusyong seksuwal, himagsikang seksuwal, pag-aalsang seksuwal, liberasyong seksuwal, o kalayaang seksuwal ay isang kapanahunan at kilusang panlipunan na humamon sa mga nakaugaliang alituntunin ng pag-aasal na may kaugnayan sa seksuwalidad ...

Homoseksuwalidad

Ang homoseksuwalidad o homosekswalidad ay romantikong atraksiyon, atraksiyong seksuwal o gawaing seksuwal sa mga kasapi ng magkatulad na kasarian. Ito ay bahagi ng katangian o katauhan ng isang tao. Bilang isang seksuwal na orientasyon, tumutukoy ...

Ispermatorea

Ang spermatorrhea o ispermatorea ay ang kusang paglabas ng tamod. Pangkaraniwan itong nagaganap sa anyo ng panggabing pulandit o pagbuga, subalit maaari ring mangyari pagkaraan ng mikturisyon o pag-ihi o kaya kapag nadudumi. Kung minsan, hindi na ...

Kahalayan

Ang kahalayan ay ang pagkakaroon ng matinding pagnanasa sa "laman" o "tawag ng laman" na may kaugnayan sa kasiyahang sensuwal at seksuwal. Tinatawag din itong libog, kalibugan, iyag, at lanya. Nilalarawan din ito bilang kamunduhan, malakas na pag ...

Kalaswaan

Ang kalaswaan o obsenidad ay ang anumang pagpapahayag o gawain na marubdob na nakapagpapagalit o nakapang-aalimura sa nangingibabaw na moralidad ng isang kapanahunan, o isang propanidad, o kaya isang pagbabawal o taboo, hindi disente, nakaririmar ...

Lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki

Ang mga Lalaking nakikipagtalik sa kapwa lalaki ang mga lalakeng tao na lumalahok sa gawaing pakikipagtalik sa kaparehang kasarian o mga kapwa lalake kahit pa ano seksuwal orientasyon ng mga ito. Ito ay maaaring kabilangan ng mga homoseksuwal, bi ...

LGBT

Ang LGBT ay inisyal na nagsasamang tumutukoy sa mga taong "lesbiyana, gay, biseksuwal, at mga transjender". Ginagamit na ito simula pa noong dekada 90, na hango sa inisyal na LGB ", at upang palitan ang pariralang "gay community", na ginamit noon ...

Ligtas na pagtatalik

Ang Ligtas na pakikipagtalik o tiwasay na pakikipagtalik ay isang gawaing seksuwal na nilalahukan ng mga tao na nagsasagawa ng mga pag-iingat laban sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik katulad ng AIDS. Tinatawag din ito bilang mas ligtas na ...

Oryentasyong seksuwal

Ang kamalayang pangkasarian, kamulatang pangkasarian, kabagayang pangkasarian, kaakmaang pangkasarian, o oryentasyong seksuwal ay naglalarawan sa isang nagtatagal na nakagawian o padron ng pagkaakit - pangdamdamin, romantiko, seksuwal, o ilang pa ...

Pagpili ng katalik

Ang pagpili ng kapareha, pagpili ng katambal, pagpili ng maaasawa, pagpili ng kasiping, pagpili ng katalik, o seleksiyong interseksuwal ay isang prosesong ebolusyonaryo kung saan ang pagpili ng isang kapareha o kaparis ay nakabatay sa pagiging ka ...

Pagpupunla

Ang pagpupunla, pagpupunlay o pertilisasyon ay ang pagsasanib ng mga binhi ng lalaki at babae: similya o punlay mula sa lalaki at itlog mula sa babae. Tinatawag din itong paglilihi bagaman maaari ring tumukoy ang katagang "paglilihi" sa pamimithi ...

Pagsasalsal

Para sa ibang gamit, tingnan ang Salsal paglilinaw. Ang pagbubusi o pagsalsal ay ang sekswal na paraan ng pagbibigay ginhawang sekswal sa sarili ng hindi nakikipagtalik. Ginagawa ito ng mahilig mag pantasya o kaya ng mga taong sobrang malilibog. ...

Pagtatalik na ekstramarital

Ang pagtatalik na ekstramarital ay ang pakikipagtalik na nagaganap sa labas ng kasal, iyong kapag ang isang taong kasal na sa ibang tao ay nakilahok sa gawaing seksuwal sa ibang tao na hindi niya asawa sa pamamagitan ng kasal. Kapag ang ugnayang ...

Pagtatalik na may laan

Ang Coitus reservatus, kilala rin bilang pagpipigil na pangpagtatalik, o kaya bilang pagtatalik na may paglalaan, pagtatalik na may laan, pagtatalik na may inilaan, pagtatalik na may nakalaan, nakapintong na pagtatalik, nakareserbang pagtatalik, ...

Pagtatalik na pampaa

Ang Pagtatalik na pampaa, o footjob sa Ingles at pinapaiksi bilang FJ, ay isang gawaing pangpagtatalik na ginagamitan ng paa babae. Isa itong uri ng pagsasalsal o masturbasyon,kiliti sa massage haplos may eksklusibong babae tao na nakatayo pagsas ...

Pagtuong nadarama

Ang Nadaramang pagtuon ng pansin o pagtuong nadarama ay isang katagang may kaugnayan sa isang pangkat ng tiyak na mga ehersisyong pampagtatalik para sa mga magkakapareha o mga indibiduwal na tao. Ang kataga ay ipinakilala ng Masters and Johnson, ...

Pangako ng kadalisayan

Ang pangako ng kadalisayan ay mga pangako na ginagawa ng mga kabataan at ng mga batang adulto na pigilin ang sarili mula sa pagtatalik hanggang sa kasal. Karaniwang ang pangakong ito sa Estados Unidos, sa Ebandyelikong Kristiyanong sekta.

Pangalawang mga katangiang pangkasarian

Ang Pangalawang mga katangiang pangkasarian ay mga tampok na nakapagpapakilala ng pagkakaiba ng dalawang mga kasarian ng isang uri o espesye, subalit hindi tuwirang bahagi ng sistemang reproduktibo. Pinaniniwala ang mga ito bilang mga produkto ng ...

Petisismong seksuwal

Ang Petisismong seksuwal o Petisismong erotiko ay ang pagkapukaw na seksuwal na nakukuha mula sa pisikal na bagay o partikular na sitwasyon. Ang bagay na nakakapagpapapukaw sa mga tao sa aspektong sekswal ay tinatawag na Fetish; ang taong may pag ...

Phallus

Ang phallus ay isang katagang Ingles, at kilala sa Kastila bilang falo, na tumutukoy sa galit na titi, sa isang bagay na hugis-titi o wangis-titi na katulad ng dildo, o isang mimetiko o ginayang imahe o larawan ng isang titing galit. Anumang baga ...

Pornikasyon

Huwag ikalito sa pormikasyon. Ang pornikasyon ay karaniwang tumutukoy sa konsensuwal o may pagpayag na pagtatalik sa pagitan ng dalawang taong hindi kasal sa isat isa. Para sa maraming mga tao, ang kataga ay nagdadala ng isang kaugnayang pangmora ...

Pornograpiya

Huwag ikalito sa ponograpo. Ang pornograpiya ay mga malalaswang panoorin o babasahing sekswal. Tinatawag na pornograpo o pornograper ang mga lumilikha ng ganitong mga uri ng babasahin at panoorin. Kapag pinaikli, tinatawag na porno o porn ang por ...

Seksolohiya

Ang seksolohiya ay ang makaagham o siyentipikong pag-aaral hinggil sa mga ugali ng babae at lalaki, pati na mga kanaisang seksuwal, at tungkulin ng mga ito. Sa makabagong larangan ng seksolohiya, ginagamit ng mga mananaliksik ang mga kasangkapan ...

Seksuwal na nilalang

Ang seksuwal na nilalang o nilalang na pampagtatalik ay ang likas na katangian ng mga nilalang na kasama ang mga hayop at mga halaman. Sa hayop, nabibilang sa mga nilalang na seksuwal ang mga tao, kulisap, ibon, at isda. Kabilang sa pagiging kata ...

Seksuwalidad ng tao

Ang seksuwalidad na pantao o seksuwalidad ng tao ay ang paraan ng isang tao kung paano siya naaakit sa iba pang mga tao. Ang maaari nilang maramdaman ay maaaring heteroseksuwal, homoseksuwal, o kaya biseksuwal. Ito ang kakayahan ng mga tao na mag ...

Sonang nakaaantig

Ang sonang nakaaantig, sonang nakakaantig, sonang nakapagpapaantig, sonang nakapupukaw, sonang nakabubuyo, sonang nakapag-uudyok, sonang nakauudyok, sonang nakadadarang, sonang nakahihikayat, sonang nakapagpapalibog, sonang nakapagpapahalay o son ...

Transeksuwalismo

Ang transekswalismo ay isang medikal na diyagnosis kung saan ang isang indibidwal may pagkakakilanlang kasarian na kabaliktaran ng kanilang pisikal na kasarian. Ang isang lalaking transekwal ay nakakaramdam sa kanyang pagkatao na siya ay isang ba ...

Mapag-ipong anarkismo

Ang mapag-ipong anarkismo ay isang mapanghimagsik na doktrinang anarkistang nagsusulong ng pagbuwag ng parehong paraan ng produksiyon ng estado at pribadong pagmamay-ari. Sa halip tinitingnan nito ang paraan ng produksiyon na kolektibong inaari a ...

Mutualismo

Ang mutualismo ay isang teoriyang ekonomika at anarkistang kaisipan na nagsusulong ng isang lipunan na kung saan ang isang tao ay maaaring mayroong mga paraan ng produksiyon na maaaring indibidwal o kolektibo, na kung saan ang kalakalan ay kumaka ...

Erhua

Ang Erhua, na tinatawag ding erhuayin, ay tumutukoy sa prosesong ponolohiko na idinadagdag ang tunog na "ér" sa pantig ng Tsinong Mandarin. Ito ang pinaka-pangkaraniwan sa pananalita ng Hilagang Tsina, lalo na sa wikaing Beijing, bilang isang dim ...

Hokkien

Ang Hokkien / h ɒ ˈ k i ɛ n / o Quanzhang ay isang pangkat ng mga mutwal na intelihibleng wikain ng Min Nan na ginagamit sa Taiwan, Timog-Silangang Asya, at sa ibang lugar na pinaninirhan ng mga Tsinong inmigrante at ng mga kaapu-apuhan nila. Nag ...

Hokkien Pilipino

Ang Hokkien Pilipino, na payak na tinatawag Hokkien sa Pilipinas, ay isang wikaing Hokkien ng Min Nan na ginagamit ng halos 98.7% ng mga etnikong Tsino sa Pilipinas.

Min Nan

Ang Min Nan o Timog Min, ay isang sanga ng Tsinong Min na ginagamit sa ilang tiyak na lugar sa Tsina, kabilang ang Timog Fujian, silangang Guangdong, Hainan, katimugang Zhejiang at Taiwan. Ang mga wikain ng Min Nan ay sinasalita ng mga kaapu-apuh ...

Romanisasyon ng Tsino

Ang romanisasayon ng Tsino ay ang paggamit ng alpabetong Latino upang isulat ang wikang Tsino. Gumagamit ang Tsino ng isang sulating logograpiko at hindi kinakatawan ang mga karakter nito ang mga ponema ng diretso. Sa kasaysayan, nagkaroon ng mar ...

Tsinlog

Ang Tsinlog o Tsiklog ay ang mga taong Tsino na nag-sasalita ng Tagalog na may puntong tsino habang binibigkas ang Filipino, Ito rin ay itinuturing na, ng mga Tsinong-Pilipino o Filipino-Chinese na wika sa kinagawian nila sa Maynila noon pang una ...

Tsinong Min

Ang Min o Miin ay isang malaking pangkat ng baryedad ng Tsino na ginagamit ng halos 70 milyong katao sa timog-silangang lalawigan ng Fujian at maging ng mga migrante ng lugar na ito sa Guangdong, Hainan, tatlong kondado sa katimugan ng Zhejiang, ...

Wikaing Amoy

Ang Amoy, na tinatawag ding Wikaing Amoy, Diyalektong Amoy o Xiamenes, ay isang wikain ng Hokkien na sinasalita sa katimugang lalawigan ng Fujian, sa lugar na nakasentro sa lungsod ng Xiamen. Ito ang isa sa mga pinaka-sinasaliksik na baryante ng ...

Cai Shen

Isa itong pangalang Tsino; ang apelyido ay Lin. Si Cai Shen, Tsai Shen, o Tsai Shen Yeh ay ang diyos ng kasaganahan, diyos ng kapalaran, o diyos ng yaman ng mga Taoistang Intsik. Maaari siyang tukuyin bilang Zhao Gongming Chao Kung-ming o Bi Gan ...

Sistemang tatlong dominyo

Ang sistemang tatlong dominyo o three-domain system ay isang klasipikasyong biyolohikal na ipinakilala ni Carl Woese noong 1977 na hahati ng mga anyong pang-selula sa dominyong archaea, bacteria, at eukaryote. Sa partikular, ito ay nagbibigay dii ...

Ornithischia

Ang Ornithischia isang dinosauro mga natatanging mga sandata ang ibang mga erbiborong kumakaing ng mga halaman, na nakakatulong sa pakikipaglaban nila sa mga dinosaurong kumakain ng mga pamabalakang. Katulad ng Triceratops na may tatlong sungay s ...

Ochodaeidae

Ang Ochodaeidae, na kilala rin bilang mga buhangin na scarab beetles, ay isang maliit na pamilya ng mga scarabaeiform na uwang na makikita sa maraming bahagi ng mundo. Ang mga uwang na ito ay maliit, mula sa 3–10 millimetre 0.12–0.39 in. Ang kani ...

Wikang Malay

Ang wikang Malay ay isang wikang Austronesyong sinasalita sa Malaysia, Brunei, timog Thailand, timog Pilipinas, Singapura, at Indonesia. Opisyal itong wika sa Malaysia, Brunei, at Singapore. Ilan sa mga standard nito ang ginagamit sa Malaysia at ...

Wikang Aka-Bo

Ang wikang Aka-Bo Bo ay isang patay na wikang Dakilang Andamanes, mula sa Hilagang grupo. Nagmula ito sa Gitnang-Silangang pampang ng Hilagang Andaman at sa Pulo ng Hilagang Reef ng Kapuluang Andaman ng Indiya. Ang Aka- sa uanahang bahagi ng pang ...

Mga wika ng India

Ang mga wika sa India ay nabibilang sa maraming mga pamilya ng wika, ang pangunahing mga wika ng Indo-Aryan na sinasalita ng 78.05% ng mga tao sa India at ang mga wikang Dravidian na isinasalita ng 19.64% ng mga Indian. Ang mga wikang sinasalita ...

Mga wikang Gitnang Maluku

Ang Mga wikang Gitnang Maluku ay ang putative group of fifty na mga wikang Austronesyo na sinasalita ng karamihan sa Seram, Buru, Ambon, Kei, at sa mga pulo ng Sula. Wala sa mga wika ang mayroong limampung libong mga mananalita, at ang karamihan ...

Mga wikang Nunusaku

Ang mga wikang Nunusaku ay mga pangkat ng Mga wika ng Malayo-Polinesyo, na sinasalita at sa paligid ng islang Seram. Wala sa mga wikang ito ang mayroong hihigit sa dalawampung Libong mananalita, at ang ilan dito ay nanganganib ng mawala o maubos.

Wikang Uab Meto

Ang Wikang Uab Meto ay isang Wikang Austronesian na sinasalita ng mga mamamayang Atoni ng West Timor. Ang mga wika may ibat-ibang klase na sinasalita ng mga East Timorese na sakop ng Oecussi-Ambeno na tinatawag na Baikenu. Ang Baikenu ay gumagami ...

Multilingguwalismo sa Luksemburgo

Ang multi-linggwalismo ay bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng mamamayan ng Luksemburgo. Ang gamit sa mga wika para sa pang-legal at pang-administratibo ay pinangangasiwaan ng batas na ipinatupad noong 1984, kabilang ang mga sumusunod na prob ...