ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 104

Paskwa

Tungkol sa pagdiriwang Kristyano ang artikulong ito. Para sa pagdiriwang Hudyo, tingnan ang Pesah. Para sa ibang gamit, tingnan ang Paskwa paglilinaw. Ang Paskuwa o Paskua ay isang kapistahang Kristiyano. Ipinagdiriwang nito ang pagkakaligtas ng ...

Pentekostes

Tungkol sa pagdiriwang Kristyano ang artikulong ito. Para sa banal na araw sa Hudayismo, tingnan ang Shavu’ot. Ang Pentekostes ay isang pangunahing pista sa Kristiyanismo. Ito ang huling araw ng panahon ng Pasko ng Pagkabuhay. Ayon sa Bibliya, du ...

Repormang Protestante

Ang Repormang Protestante ay isang repormang kilusang Kristiyano sa Europa. Iniisip ito na nagsimula sa Siyamnaput-Limang Sanaysay ni Martin Luther at maaaring maituturing na kasamang natapos ng Kapayapaan sa Westphalia noong 1648. Nagsimula ang ...

Sumasampalataya Ako

Ang Sumasampalataya Ako o ang Kredong Apostóliko ay sinaunang pagpapahayag ng paniniwalang Kristiyano, isang kredo. Bahagi rin ito sa pagdarasal ng rosaryo.

Papa Gregorio I

Si Papa Gregorio I ay nagsilbing Papa at tagapamamahala ng Simbahang Katoliko mula 3 Setyembre, 590 hanggang sa kanyang kamatayan. Kilala rin siya bilang San Gregorio I o San Gregorio ang Dakila. Sa Silanganing Ortodoksiya, tinatawag siyang Grego ...

San Jose

Para sa ibang gamit, tingnan ang San Jose paglilinaw. Si Jose ng Tahanan ni David, Jose ng Nazaret, Jose ang Manggagawa at iba pang mga pamagat) ay nakilala mula sa Bagong Tipan ng Bibliya bilang ang asawang lalaki ni Mariang Ina ni Hesus at baga ...

Juan Diego

Si Juan Diego Cuauhtlatoatzin o Juan Diego ay, ayon sa tradisyon ng Katolikong Mehikano, isang katutubong Mehikano na nag-ulat ng isang aparisyon ni Santa Mariang Ina ng Guadalupe, noong 1531. Ang pagpapakita o pangitain ay nagkaroon ng mahalagan ...

Pancracio ng Roma

Si San Pancracio, isang ulilang taga-Sirya, ay nagtungo sa Roma na kasama ng kanyang amain at sa lungsod na itoy naging Kristiyano ang dalawa. Siyay nahikayat sa halimbawa ng mga unang tagasunod ni Kristo, ang kanilang pagmamahalan at katapangan ...

Papa Lino

Si Papa Lino o Papa Linus ay ayon sa tradisyon ng Simbahang Katoliko Romano ang ikalawang obispo ng Roma na kahalili ni Pedro. Ayon naman sa ilang maagang mga sanggunian, si Papa Clemente I ang ikalawang obispo ng Roma at kahalili ni Pedro. Ayon ...

San David

Si San David ng Gales ay isang santo ng Romano Katoliko at patron ng Gales. Nangaral siya laban sa mga heresiya. Ayon sa isang salaysay, umangat at naging isang burol ang lupang kanyang kinatatayuan upang makita at marinig siya ng lahat ng mga ta ...

San Pantaleon

Si San Pantaleon ay isang manggagamot sa palasyo ni Emperador Galerio Maximiano sa Nicomedia, anak ni Eustorgio at ni Eubula. Sa buhay sa palasyo, si Pantaleon ay tumiwalag sa Kristiyanismo. Subalit nagsumikap ang isang matapat na Kristiyano na s ...

Adbentismo

Ang Adbentismo ay isang kilusang Kristiyano na nagsimula noong ika-19 na siglo sa konteksto ng revival na Ikalawang Dakilang Pagkamulat sa Estados Unidos. Ang pangalan nito ay tumutukoy sa paniniwala sa nalalapit na Ikalawang pagbabalik ni Hesus. ...

George Storrs

Si George Storrs ang isa sa mga pinuno ng kilusang Ikalawang Adbento at naugnay kina William Miller at Joshua V. Himes. Kanyang sinimulang ilimbag ang kanyang magazine na Bible Examiner noong 1843 hanggang 1879 na may ilang mga patid. Pagkatapos ...

William Miller (mangangaral)

Si William Miller ay isang mangangaral na Baptist na nagpasimula ng kilusang pang-relihiyon na kilala ngayon bilang Adbentismo noong gitnang ika-19 na siglo sa Amerika. Kabilang sa mga denominasyong Adbentismo ang Seventh-day Adventist Church atA ...

Simbahan ng Adbentistang Pang-ikapitong Araw

Ang Iglesya ng Ikapitong-araw na Adbentista ay isang denominasyong Protestante na kilala sa pagmamasid nito ng Sabado. Dahil dito, sila ay karaniwang tinatawag bilang mga Sabadista. Ito ay nagbibigay diin sa Ikalawang pagbabalik ni Hesus. Ang den ...

Dasal

Ang dasal, dasalin, dalangin, panalangin o orasyon ay ang mga salita, kataga, pangungusap o kahilingang sinasambit ng taimtim o bantad upang humingi ng tulong mula sa diyos o may-kapal o anumang pinaniniwalaang mataas at makapangyarihang nilalang ...

Anima Christi

Ang Anima Christi ay isang sinaunang panalangin kay Hesus sa tradisyon ng Simbahang Katoliko. Ang pagkakasunud-sunod ng mga pangungusap sa Anima Christi may mayamang pagkakaugnay sa mga diwang Katoliko na umuugnay sa Banal na Eukaristiya, Pagbibi ...

Punong Bodhi

Ang punong Bodhi na kilala bilang Bo ay isang malaki at napakatandang punong Sagradong Igos na nasa Bodh Gaya mula sa Patna sa estado ng India ng Bihar) na sa ilalim nito ay si Gautama Buddha ay sinasabing nagkamit ng kaliwanagan o Bodhi. Sa ikon ...

Ikaapat na Konsehong Budista

Sa panahon ng mga Ikaapat ng mga konsehong Budista, ang Budismo ay nagkahati na sa mga ibat ibang eskwela. Ang Theravada ay nagdaos ng Ikaapat na Konsehong Budista noong unang siglo BCE sa Tambapanni, i.e. Sri Lanka sa Aloka Lena ngayong Alu Viha ...

Ikalawang Konsehong Budista

Ang mga historikal na rekord para sa Ikalawang Konsehong Budista ay pangunahing hinango sa mga kanonikal na Vinaya ng mga ibat ibang eskwela. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga salaysay na ito ay matatagpuan sa wakas ng bahaging Skandhaka ng Vinay ...

Ikatlong Konsehong Budista

Salungat sa nagkakaisang mga salaysay ng Ikalawang Konsehong Budista, may mga rekord ng ilang posibleng mga Ikatlong Konsehong Budista. Ayon sa mga komentaryo at kronikang Theravāda, ang Ikatlong Konsehong Budista ay tinipon ng Hari ng Imperyong ...

Mga konsehong Budista

Ang mga talaan at bilang ng mga Konsehong Budista ay iba sa pagitan at kahit sa loob ng mga eskwela ng Budismo. Ang pagbibilang dito ay normal sa mga kasulatang Kanluranin.

Unang Konsehong Budista

Ang Unang Konsehong Budista ay isang pagtitipon ng mga nakakatandang monghe ng orden ng Budista na tinipon nang pagkatapos mamatay ni Buddha noong 400 BCE. Ang salaysaying ng pagtitipon ay nakatala sa Vinaya Pitaka ng mga Theravadin at mga paaral ...

Ang mga Apat na Maharlikang Katotohanan

Ang Mga Apat na Maharlikang Katotohanan ang itinuturing na sentral na doktrina ng Budismo. Ito ay sinasabing nagbibigay ng balangkas na pangkonsepto sa lahat ng mga kaisipang Budista. Ang mga apat na maharlikang katotohanang ito ay nagpapaliwanag ...

Bodhisattva

Sa Budismo, ang isang bodhisattva ay isang naliwanagan na pag-iral o isang nilalang ng kaliwanagan na may anyong Sanskrit na baybay na satva sa halip na sattva, "isang may isipang bayani para sa kaliwanagan." Ang terminong Pali ay minsang isinasa ...

Budismong Theravada

Ang Theravada ; literal na "ang mga Turo ng mga Nakatatanda" o "ang Sinaunang Pagtuturo" ay ang pinakaluma na nananatiling paaralang Budismo. Ito ay itinatag sa India. Ito ay maiuugnay bilang konserbatibo at sa pangkalahatan, ang pinakamalapit sa ...

Gautama Buddha

Si Gautama Buddha o Siddhārtha Gautama Buddha ay isang gurong espiritwal mula sa subkontinenteng Indiyano na tagapagtatag ng Budismo. Siya ay isang prinsipeng ipinanganak sa Lumbini, mula sa angkan ng mga Shakya, sa isang lugar na matatagpuan sa ...

Panchen Lama

Ang Panchen Lama ay ang ikalawang pinakamataas na Lama pagkatapos ng Dalai Lama mula sa sektang Gelugpa ng tradisyunal na Tibet. Ang mga Panchen Lama ay pinaniniwalaang reinkarnasyon ng buddhang si Amitabha Buddha. Ang titulong panchen lama ay bu ...

Zen

Ang Zen, na maaari ring isulat bilang Sen o Tsen, ay isang paaralan ng Budismong Mahayana na nagmula sa Tsina noong ika-6 na daantaon CE bilang Chán. Magmula sa Tsina, lumaganap ang Zen sa timog papuntang Biyetnam, sa pasilangan papuntang Korea a ...

Hainismo

Ang Hainismo o Jain Dharma ay isa sa mga matatandang relihiyon sa mundo na nagmula pa sa Antigong India. Ang nagtatag ng Hainismo ay si Vardhamana na kilala bilang Mahāvirā na sa edad na 30 ay nagwaksi ng kanyang pamilya at naging asetiko. Sa loo ...

Abatar (termino)

Para sa ibang gamit, tingnan ang Abatar paglilinaw. Ang abatar, mula sa Sanskrit na nangangahulugang "Ang nagmula sa itaas" ay ginagamit bilang katawagan sa mga Diyos, partikular na sa Hinduismo, na nananaog sa lupa na may partikular na anyo, o d ...

Krishna

Si Krishna ay ang Ikawalong Avatara ni Vishnu sa Hinduism. Siya rin ang manipestasyon ng Diyos sa pananampalatayang Baháí. Siya ang diyos na sinasamba sa maraming mga tradisyon ng Hinduismo sa loob ng sari-saring mga pananaw o perspektibo. Habang ...

Mudra

Ang isang mudrā ay isang simboliko o ritwal na galaw sa Hinduismo at Budismo. Bagaman ang ilang mga mudrā ay kinasasangkutan ng buong katawan, ang karamihan ay isinasagawa ng mga kamay at mga daliri. Ang mudrā ay isang espiritwal na galaw at isan ...

Mga misteryong Greko-Romano

Ang Mga Relihiyong Misteryo, Mga Misteryong Sagrado o simpleng Mga Misteryo ay mga kultong relihiyoso ng daigdig na Greko-Romano na ang pakikilahok sa mga ito ay nakareserba sa mga inisiyado. Ang pangunahing paglalarawan sa relihiyong ito ang pag ...

Hudaismo

Ang Hudaismo ang kulturang pampananampalataya ng mga Hudyo. Ito ay isa sa mga kauna-unahang naitalang pananampalatayang monoteista at ito rin ay isa sa mga pinakalumang tradisyong pampananampalatayang sinusundan pa rin hanggang sa ngayon. Ang dok ...

Islam

Ang Islam, "pagsunod sa kalooban ng Diyos", ay isang pananampalatayang monoteismo at ang ikalawang pinakamalaking relihiyon sa mundo. Ito ay isang Abrahamikong relihiyon kasama ng Kristiyanismo at Hudaismo kayat malapit na kamag-anak ng mga panan ...

Sikhismo

Ang Sikhismo ay isang monoteyistikong relihiyon, isang pananampalataya na naniniwala lamang sa isang diyos, na nagmula sa rehiyon ng Punjab sa Timog Asya noong ika-15 siglo. Tinatawag ang mga nananampalataya nito bilang mga Sikh, at tinatawag na ...

Kitáb-i-Aqdas

Ang Kitáb-i-Aqdas o Aqdas ay isang sentral na aklat ng Pananampalatayang Baháí na isinulat ni Baháulláh na tagapagtatag ng relihiyong ito. Ang kasulatang ito ay isinulat sa Arabiko sa ilalim ng pamagat na al-Kitābu l-Aqdas ngunit karaniwang tinut ...

Hadith

Ang Hadith o Hadiz ay mga pagsasalaysay na nakatuon sa mga sinabi at mga nagawa ng propeta ng Islam na si Muhammad. Itinuturing ng pangmuslim na mga paaralan ng hurisprudensiya ang Hadith bilang mahahalagang mga kasangkapan para sa pag-unawa ng K ...

John Stuart Mill

Si John Stuart Mill, FRSE ay isang Ingles na pilosopo, ekonomistang pampolitika at lingkod na sibil. Siya ay isang maimpluwensiya an tagapag-ambag sa teoriyang panlipunan, teoriyang pampolitika at ekonomiyang pampolitika. Siya ay tinawag na "ang ...

Pablo Hanh

Si San Pablo Hanh, kilala sa Ingles bilang Saint Paul Hanh, ay isang Katolikong santong Biyetnames na nagmula sa Cho Quan, Biyetnam.

Eliseo Soriano

{{#if: | {{#if: | Si Eliseo Fernando Soriano o mas kilala sa tawag na Bro. Eli o Kapatid na Eli ay ang Lingkod Pangkalahatan ng Kristiyanong samahan na Members Church of God International na nakabase sa Pilipinas. Kinilala ang kanyang angking gal ...

Aisha

Si Aisha bint Abu Bakr o ang isa sa mga asawa at paboritong asawa ng tagapagtatag ng Islam na si Mahoma. Si Muhammad ay ikinasal sa labing isa o labingtatlong asawa depende sa magkakaibang salaysay sa kung sino ang mga naging mga asawa ni Muhamma ...

Imam

Ang Imam ay isang Islamikong posisyong pamumuno. Karaniwan itong ginagamit bilang isang titulo ng isang pinuno sa pagsamba sa isang mosque at pamayanang Muslim sa mga Sunismo. Sa ganitong konteksto, maaring manguna ang mga imam sa pagsambang Isla ...

Mga Muslim na Arabo

Ang mga Muslim na Arabo ay mga tagasunod ng relihiyon na Islam na kinikilala bilang Arabo sa wika, kalinangan o kaangkanan. Labis na nahihigitan nila sa dami ang ibang pangkat etniko sa Gitnang Silangan. Tinatawag ng mga Muslim na Arabo na mawali ...

Muhammad

Si Muhammad na tinatawag din bilang Mahoma, Mohammed, Muhammed, Mahomet, at iba pa at may buong pangalan na Muhammad Ibn `Abd Allāh Ibn `Abd al-Muttalib ang nagtatag ng Islam at tinuturing ng mga Muslim bilang isang sugo at propeta ng Diyos at an ...

Zheng He

Si Zheng He ay ang pinakakilalang Intsik na marino at tagapaglayag. Kolektibong tinatawag ang kanyang mga paglalayag bilang ang mga paglalakbay ng "Ang Kinapong Sanbao sa Kanlurang Karagatan" o "Si Zheng He sa Kanlurang Karagatan", mula 1405 hang ...

Santa Ana

Si Santa Ana ng angkan ni David ay ang ina ng Birhen Maria at nuno ni Hesukristo, ayon sa tradisyong Kristiyano at Islam. Hindi pinangalanan ang ina ni Maria sa mga ebanghelyo o kayay sa Quran. Ang pangalan ni Ana at ng kaniyang kabiyak na si San ...

Antonio ng Padua

Para sa ibang gamit, tingnan ang San Antonio paglilinaw. Si San Antonio ng Padua na kilala rin bilang San Antonio ng Lisboa at San Antonio ng Lisbon, ay isang Katolikong santo na ipinanganak sa Lisboa, Portugal, bilang Fernando Martins de Bulhão ...

Barnabas

Si San Barnabas ng unang daang taon, ipinanganak bilang Jose, ay isang sinaunang nagbagongloob upang maging Kristiyano, at isa sa mga pinakamaagang disipulo ng Kristiyanismo sa Herusalem. Katulad ng halos lahat ng mga Kristiyano noong panahon niy ...