ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 111

Surah Al-Alaq

Ang Sūrat al-ʿAlaq ang ika-96 kapitulo ng Koran na may 19 bersikulo. Ito ay pinaniniwalaang inihayag sa Mecca sa kwebang Hira. Ito ay minsan ring tinatawag na Sūrat al-Iqrā.

Surah Al-Asr

Ang Sūrat al-Asr ang ika-103 kapitulo ng Koran na may 3 ayat. Ito ay pinaniniwalaang isang maagang Meccan sura bagaman itinuturing ito ng ilang mga komentador na isang Madinan sura. Ito ang ikalawang pinakamaikling sura pagkatapos ng Surah al-Kaw ...

Surah Al-A’la

Ang Sūrat al-Aʿlā ang ika-87 sura ng Koran na may 19 ayat. Ito ay naglalarawan ng Pagiging Isa ni Allah at pahayag ng Diyos.

Surah Al-Balad

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng sagradong bayan, na ito ay ang Makkah, 2. Na kung saan, ikaw ay naninirahan, O Muhammad, sa sagradong bayang ito, 3. At sumum ...

Surah Al-Baqarah

Ang Sura al-Baqarah ang ikalawang kapitulo ng Koran at ang pinakamahabang kapitulo nito. Ito ay isang Medinan Sura maliban sa talatang 281 na inihayag sa Pilgrimaheng Pagpapaalam. Ito ay itinuturing rin na isa sa mga unang kapitulo na inihayag pa ...

Surah Al-Bayyinah

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Hindi tinalikuran ng mga walang pananampalataya na mga Ahlil Kitâb’ – nagtatangan ng Kasulatan na mga Hudyo at mga Kristiyano, at ng mga Mushrikîn’ – nagtatambal ...

Surah Al-Falaq

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sabihin mo, O Muhammad:" Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allâh na Rabb’ na Tagapaglikha ng Falaq,’ na ito ay pagbubukang-liwayway. 2." Mula sa k ...

Surah Al-Fil

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Hindi mo ba nabalitaan, O Muhammad, kung ano ang ginawa ng iyong Rabb’ na Tagapaglikha, sa mga nagmamay-ari ng Elepante: na si Abrahah Al-Ashram na taga-Abysinni ...

Surah Al-Gasyiyah

Ang Sūrat al-Ghāshiya ang ika-88 sura ng Koran na may 26 ayat. Ang paksa ng sura ang Paraiso, Impiyerno at milagro ng paglikha ni Allah ng lahat ng bagay.

Surah Al-Humazah

Ang Sūrat Al-Humaza ang ika-104 kapitulo ng Koran na may 9 ayat. Ang pangunahing pahayag nito ang mga kahihinatnan ng taong nawawala. Kinukondena nito ang paninira sa kapwa sa pamamagitan ng salita o gawa at nagiisip na ang kanilang kayamanan ay ...

Surah Al-Ikhlas

Ang Sūrat al-Ikhlās na kilala rin bilang Sūrat al-Tawhīd ang ika-112 kapitulo ng Koran na may 4 na talata.

Surah Al-Insyiqaq

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ فَمَا لَہُمۡ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ وَ اَذِنَتۡ لِرَبِّہَا وَ حُقَّتۡ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَہُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَمۡنُوۡنٍ اِذَا السَّمَآءُ انۡشَقَّتۡ اِنَّہٗ کَانَ فِیۡۤ اَہۡلِہٖ مَ ...

Surah Al-Insyirah

Ang Sūrat al-Sharh ang ika-94 sura ng Koran na naglalaman ng 8 ayat. Ito ay isang Meccan sura. Ito ay pinagpapalagay na tumutukoy sa mga maagang panahon ng pagkapropeta ni Muhammad nang siya ay hindi tiyak kung matatanggap siya ng mga kababayan niya.

Surah Al-Kafirun

1. بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ 2. قُلۡ یٰۤاَیُّہَا الۡکٰفِرُوۡنَ 3. لَاۤ اَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُوۡنَ 4. وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُۚ 5. وَ لَاۤ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدۡتُّمۡ 6. وَ لَاۤ اَنۡتُمۡ عٰبِدُوۡنَ مَاۤ اَعۡبُدُؕ 7. ...

Surah Al-Kawthar

Ang Sūrat al-Kawthar ang ika-108 kapitulo ng Koran na pinakamaikling kapitulo nito. May ilang mga magkakaibang opiniyon sa sirkumstansiyang pinaghayagan nito. Ayon kay Ibn Ishaq, ito ay inihayag sa Makka bago ang Isra at Miraj.

Surah Al-Lahab

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Pagkawasak at tuluyang pagkabigo sa dalawang kamay ni Abû Lahab dahil sa kanyang pamiminsala sa Sugo ng Allâh na si Propeta Muhammad saw, at walang pag-aalinlang ...

Surah Al-Lail

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng gabi kapag natakpan na ng buong kadiliman nito ang kalupaan at ang mga nasa ibabaw nito, 2. At sa pamamagitan ng araw day kap ...

Surah Al-Maun

Ang Sūrat al-Māʿūn ang ika-107 kapitulo ng Koran na may 7 ayat. Ang surang ito ay inihayag sa Madina kung saan ang maraming mga paksiyon ay nagsasabwatan upang pigil ang paglago ng impluwensiyang Islamiko. Tinatalakay nito ang katangian ng mga na ...

Surah Al-Qadr

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Katiyakan, ibinaba Namin ang Qur’ân sa gabi ng Qadr’ – na ito ay gabi ng karangalan, na ito ay sa buwan ng Ramadhan. 2. At ano ang makapagpapabatid sa iyo, O Muh ...

Surah Al-Qariah

Ang Surah al-Qariah ang ika-101 kapitulo ng Koran na may 11 bersikulo. Ang pamagat nito ay hinago sa unang saliatng qariah na tumutukoy sa pananaw na wakas ng panahon at eskatolohiya. Ang qariah ay isinalin bilang kalamidad, katastropiya at iba pa.

Surah Al-Tatfif

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ فَالۡیَوۡمَ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنَ الۡکُفَّارِ یَضۡحَکُوۡنَ اِنَّ الۡاَبۡرَارَ لَفِیۡ نَعِیۡمٍ اِذَا تُتۡلٰی عَلَیۡہِ اٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِیۡرُ الۡاَوَّلِیۡنَ وَ مَاۤ اَدۡرٰىکَ مَا عِلِّیُّوۡنَ لِیَوۡمٍ ...

Surah An-Nas

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sabihin mo, O Muhammad:" Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allâh na Rabb’ na Tagapaglikha ng sangkatauhan, na Bukod-Tanging Makapangyarihan na pig ...

Surah An-Nasr

Ang Sūrat al-Nasr ang ika-110 kapitulo ng Koran may 3 ayat. Ito ay pinaniniwalaang ang huling pahayag kay Muhammad at isang tanda ng kanyang papalapit na kamatayan.

Surah Asy-Syams

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng araw sun at sa liwanag ng sinag sa umpisa ng araw day nito, 2. At sa pamamagitan ng buwan kapag ito ay sumunod o humalili sa ...

Surah At-Takathur

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Nalinlang kayo sa pagsunod sa Allâh ng inyong pagmamayabang sa pamamagitan ng pagpaparami ng kayamanan at mga anak. 2. At patuloy kayo sa kahibangan at pagkalinl ...

Surah At-Tin

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Sumumpa ang Allâh sa pamamagitan ng Tîn’ at saka sa Zayton’ Oliba, 2. Na itong dalawang ito ay kabilang sa mga uri ng bunga, at sumumpa rin ang Allâh sa pamamagi ...

Surah Az-Zalzalah

Ang Sūrat Al-Zalzalah ang ika-99 kapitulo ng Koran na may 8 bersikulo. Ito ay karaniwang inuuring isang Medinan sura.

Surah Muhammad

Ang Surat Muhammad ang ika-47 sura ng Koran na may 38 ayat. Ang pamagat nito ay hinango sa direktang pagbanggit sa Propeta Muhammad sa 47:2. Ito may pangalan ring Al-Qital na isinaling pakikipaglaban dahil sa konteksto ng sura na nauukol sa spesi ...

Surah Quraysh

Sa Ngalan ng Allâh, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal 1. Bilang dakilang kagandahang-loob mula sa Allâh, hinangaan ang pagkakaisa ng mga Quraysh 2. At ang kanilang banayad at patuloy na masaganang pamumuhay, at ang kan ...

Piglet (Winnie-the-Pooh)

Tungkol ang artikulong ito sa tauhan sa Winnie-the-Pooh. Para sa totoong hayop, tingnan Baboy. Si Piglet ay isang kathang-isip na tauhan mula sa mga aklat na Winnie-the-Pooh ni A. A. Milne. Isang sanggol na baboy si Piglet na matalik na kaibigan ...

Asterix

Ang Asterix o The Adventures of Asterix ay isang serye ng mga komiks sa Pranses. Unang lumabas ang serye sa magasin na Pranko-Belga na Pilote noong 29 Oktubre 1959. Sinulat ito ni René Goscinny at ginuhit ni Albert Uderzo hanggang sa kamatayan ni ...

Lobster Johnson

Si Lobster Johnson ay isang karakter na superhero sa komiks na nilathala ng Dark Horse Comics. Siya ay kinatha ni Mike Mignola at tinampok siya sa Hellboy at Bureau for Paranormal Research and Defense na mga aklat na komiks.

Batgirl

Si Batgirl ay ang pangalan ng ilang mga kathang-isip na mga superhero na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics, na isinasalarawan bilang babaeng katapat para sa superhero na si Batman. Bagaman ang karakter na Betty Kane ay i ...

Batman

Si Batman ay isang kathang-isip na karakter na ginawa ni Bob Kane. Isa si Batman sa mga kilalang characters ng DC Comics. Ang kanyang sikretong pangalan ay si Bruce Wayne,isang mayaman at playboy na tao. Kung iyong titingan may pagkakahawig si Ba ...

Batwoman

Si Batwoman ay isang kathang-isip na superhero na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics. Si Katherine Rebecca "Kate" Kane ay isang mayamang tagapagmana na naging inspirasyon ang superhero na si Batman at pinili, tulad niya, ...

Black Canary

Si Black Canary ay pangalan ng dalawang kathang-isip na superheroine na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics: sina Dinah Drake at Dinah Laurel Lance kasama ang ni- reboot na sama-samang bersyon sa loob ng The New 52. Nilikh ...

Black Manta

Si Black Manta ay isang kathang-isip na supervillain na lumalabas sa komiks na nilalathala sa Estados Unidos ng DC Comics. Nilikha nina Bob Haney at Nick Cardy, unang lumabas ang karakter sa Aquaman #35 noong Setyembre 1967 bilang isang walang aw ...

Booster Gold

Si Booster Gold ay isang kathang-isip na superhero na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics. Nilikha ni Dan Jurgens, unang lumabas ang karakter sa Booster Gold #1 at naging kasapi ng Justice League. Inisyal siyang sinalarawa ...

Captain Marvel (DC Comics)

Si Captain Marvel, kilala din sa tawag na Shazam, ay isang kathang-isip na superhero na lumalabas sa Amerikanong komiks na orihinal na nilalathala ng Fawcett Comics, at sa kasalukuyan ay nilalathala ng DC Comics. Nilikha ito ng tagaguhit na si C. ...

Cyborg (komiks)

Si Cyborg ay isang kathang-isip na superhero sa komiks na lumalabas sa Estados Unidos na nilalathala ng DC Comics. Nilikha ang karakter ng manunulat na si Marv Wolfman at sa guhit ni George Pérez at una itong lumabas sa natatanging pagpasok sa DC ...

Deadshot

Si Deadshot ay isang kathang-isip na karakter na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics. Nilikha nina David Vern Reed, Lew Schwartz, at Bob Kane, unang lumabas ang karakter sa Batman #59. Napakahusay niyang sniper o isang mam ...

Doctor Fate

Si Doctor Fate ay pangalan ng maraming kathang-isip na mga superhero na lumalabas sa komiks mula sa Estados Unidos na nilalathala ng DC Comics. Lumabas ang karakter sa ibat ibang bersyon, kung saan nasa ibat ibang indibiduwal si Doctor Fate sa DC ...

Elongated Man

Si Elongated Man ay isang kathang-isip na karakter, isang superhero na lumalabas sa komiks mula sa Estados Unidos na nilalathala ng DC Comics. Una siyang lumabas sa The Flash #112. Nanalo ang karakter at nagkaroon ng nominasyon para sa ilang mga ...

General Zod

Si General Zod ay isang kathang-isip na supervillain na lumalabas sa komiks na nilalathala ng DC Comics, na karaniwang nakaugnay kay Superman. Nilikha ang karakter, na unang lumabas sa Adventure Comics #283, ni Robert Bernstein at inisyal na dini ...

Gorilla Grodd

Si Gorilla Grodd ay isang kathang-isip na supervillain na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics, na pangunahing kalaban ni Flash. Nilikha ang karakter nina John Broome at Carmine Infantino, at unang lumabas sa The Flash #106 ...

Green Arrow

Si Green Arrow ay isang kathang isip na superhero na lumalabas sa komiks na nilalathala ng DC Comics. Nilikha ni Mort Weisinger at dinisenyo ni George Papp, una siyang lumabas sa More Fun Comics #73 noong Nobyembre 1941. Oliver Jonas Queen ang ka ...

Guardian

Si Guardian ay isang superhero na karakter sa komiks ng DC Comics, na ipinakilala noong Abril 1942 ng manunulat/tagaguhit na si Joe Simon at ang tagaguhit na si Jack Kirby. Kahawig ni Guardian ang mga naunang mga karakter nina Kirby at Simon na s ...

Harley Quinn

Si Harley Quinn ay isang kathang-isip na karakter na lumalabas sa medya na nilalabas ng DC Entertainment. Nilikha nina Paul Dini at Bruce Timm upang magsilbi bilang isang bagong supervillainess at isang romantikong interes para kay Joker sa Batma ...

Hawkgirl

Si Hawkgirl ay pangalan ng ilang kathang-isip na mga superheroine na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics. Ang orihinal na Hawkgirl, si Shiera Sanders Hall, ay nilikha ng manunulat na si Gardner Fox at tagaguhit na si Denni ...

Hawkman

Si Hawkman ay ang pangalan ng ilang kathang-isip na mga superhero na lumalabas sa Amerikanong komiks na nilalathala ng DC Comics. Nilikha ng manunulat na si Gardner Fox at tagaguhit na si Dennis Neville, unang lumabas ang orihinal na Hawkman sa F ...