ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 147

Anak ng Tao

Ang Anak ng Tao ay isang katawagan sa mga wikang Semitiko na nangangahulugang tao. Sa Kristyanismo, ang "Anak ng Tao" ay isang pamagat na ginamit ni Hesus. Tinawag ni Hesus ng ganito ang kaniyang sarili noong habang nangangaral pa siya sa mundo. ...

Diyos Ama

Ang Diyos Ama ay ang titulong ibinigay sa Diyos sa ibat ibang relihiyon. Sa Hudaismo, inilalarawan ang Diyos bilang "Ama" dahil kinikilala siya bilang nag-iisang lubos, hindi mahahati at maihahambing, nangingibabaw, palagian, at di- na Diyos ng p ...

Hudyong Kristiyano

Ang mga Hudyong Kristiyano o Hudeo-Kristiyano o Hudyong Kristiyanismo ang mga orihinal na kasapi ng kilusang repormang Hudyo na kalaunang naging Kristiyanismo. Sa pinakamaagang yugto nito, ang pamayanang Hudyo Kristiyano ay binubuo ng mga Hudyo n ...

Ikapitong taon

Para sa ibang gamit, tingnan ang Sabatikal paglilinaw. Ang Ikapitong Taon o Pampitong Taon, na kilala rin bilang Shmita at Taong Sabatikal, ay ang pangpitong taon ng pitong taong siklo o pag-inog na agrikultural o pampagsasaka at pag-ani. Alinsun ...

Mesusa

Ang mesusa o mesusot ay ang pergamino o pinatuyong katad mula sa tupang may nakasulat na sitas mula sa Tanakh. Tinatatakan ito ng Shaddai o pangalan ng Diyos kapag ibinalumbon o ibinilot na. Ikinakabit ito sa may pintuan ng bahay upang mangahulug ...

Rabinikong Hudaismo

Ang Rabinikong Hudaismo o Rabbinic Judaism o Rabbinism ang nananaig na anyo ng Hudaismo mula ika-6 siglo CE pagkatapos ng kodipikasyon ng Talmud na Babilonian. Ito ay lumago mula sa Hudaismong Farisaiko at naging nananaig na anyo ng Hudaismo sa d ...

Muslim

Ang isang Muslim ay ang taga-taguyod ng Islam. Sa literal na kahulugan ng salita, ang Muslim ay sinumang tao na ipinagkaloob ang sarili sa Diyos. Tinatanggap ng karamihan ng mga Muslim bilang kapwa Muslim ang sinumang matapat na binigkas ang Shah ...

Allah

Ang Allah) ay ang salitang Arabe para sa Diyos ng relihiyong Abrahamiko. Sa wikang Ingles, pangkalahatang tumutukoy ang salita sa Diyos ng Islam. Inisip na hinango ang salita sa pamamagitan ng pagpapaikli ng al-ilāh, na nangangahulugang "ang diyo ...

Fatwa

Ang fatwa o fatwah sa pananampalatayang Islam ay ang legal na payò o opinyon ng isang mufti o Muslim na may mataas na napag-aralan, base sa Quran, Sunnah at Shariah. Ang taong nagpapalabas ng fatwa ay tinatawag na Mufti. Ang isang fatwa ay hindi ...

Kaaba

Ang Kaaba Arabe: ٱلْكَعْبَة ‎ Ang Kubo, bigkas sa Arabe, na binabaybay ring Kabah o Kabah, minsan na sinasangguni bilang al-Kabah al-Musharrafah Arabe: ٱلْكَعْبَة ٱلْمُشَرَّفَة ‎ Pinarangalan Kabah), ay isang gusali sa gitna ng pinakamahalagang m ...

Limang Haligi ng Islam

Sa bawat Muslim ang kanyang pananampalataya ay aktibo sa lahat ng araw at panahon ng kanyang buong buhay habang siyay nabubuhay. Ito ay dahil sa limang haligi ng kanyang pananampalataya, ang tinatawag na Limang Haligi ng Islam, na dapat siyang is ...

Mga talatang makasatanas

Para sa nobela ni Salman Rushdie, tingnan Ang mga Talatang Makasatanas. Ang Mga talatang makasatanas o Mga Talatang Sataniko ay ang katawagang ibinigay sa isang maliwanag na kalipunan ng mga talatang pagano ng Koran. Ito ay sinasabing temporaryon ...

Parusiya

Nakalalamang sa Sangkakristiyanuhan ang naniniwalang ang pagbabalik o ang muling pagparito ng Panginoon ay ang ikalawa o ang tinatawag na second coming. Ngunit ganito nga kaya ang itinuturo ng Biblia? Sapagka’t kung ating pagwawariing mabuti ay m ...

ADD Convention Center

Ang Dating Daan Convention Center o Pasalamatan ay isang 10.8 hektaryang lupain kung saan ito ay kayang maglaan ng humigit-kumulang 100.000 libong katao kung saan nagtitipon-tipon ang mga miyembro ng Members Church of God International sa kanilan ...

Alagad

Para sa ibang gamit, tingnan ang Apostol paglilinaw. Ang alagad ay mga tagasunod ng isang pinuno, paniniwala, pananampalataya, o maging ng agham at sining. Katumbas ito ng apostol o disipulo, katulad ng sinuman sa mga alagad ni Hesus. Nilalarawan ...

Ang isang totoong simbahan

Ang isang totoong simbahan o one true church ang pag-aangkin ng maraming mga sektang Kristiyano na ang kanilang sekta ang tanging totoo at tunay na simbahang Kristiyano na itinatag ni Hesus at ng mga apostol.

Apostol

Ayon sa Mateo 19:28, Pahayag 21:14, ang bilang ng mga apostol na kinikilala sa siyudad na Herusalem na bumabang mula sa langit ay 12 lamang. Sa Mateo 10:1-4 at Marcos 3:13-19, hindi kasama si Apostol Pablo o si Bernabe sa 12 apostol. Ayon sa Mga ...

Arianismo

Ang Arianismo ang katuruang teolohikal na itinuturo kay Arius na isang presbiterong Kristiyano sa Alexandria Ehipto. Ito ay nauukol sa relasyon ng mga persona ng Trinidad at ang tiyak na kalikasan ng Diyos Anak bilang nagpapailalim na entidad sa ...

Arius

Si Arius ay isang asetikong presbiterong Kristiyano sa Alexandria, Ehipto ng simbahan ng Baucalis at may pinagmulang Libyan. Ang kanyang mga katuruan tungkol sa kalikasan ng pagkadiyos na nagbibigay diin sa pagkadiyos ng Ama sa Ana at ang kanyang ...

Banal na Tatlong Araw

Ang Banal na Tatlong Araw o Banal na Tríduo ay ang tatlong araw sa Semana Santa na napakaloob sa pagsisimula ng liturhiya, sa gabi ng Huwebes Santo at nagtatapos sa panalangin ng gabi sa Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, samakatuwid, ang tatlong-ara ...

Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay

Ang Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, na tinatawag ring Bisperas ng Paskuwa o ang Dakilang Bisperas ng Pasko ng Pagkabuhay, ay isang seremonyang gaganapin sa tradisyonal ng mga Kristiyano sa mga simbahan bilang unang opisyal na pagdiriwang ng muli ...

Eukaristiya

Ang Eukaristiya o Komunyon ay ang "oras ng pagkain" o Hapunan ng Panginoon o Piging ng Panginoon na pinagsaluhan o pinagsasaluhan ng mga tagasunod ni Hesus upang alalahanin ang katawan ni Hesus na ibinigay ni Hesus para sa mga tagasunod na ito. S ...

Evangelical Free Church of the Philippines

Ang Evangelical Free Church, Evangelical Free Church of America, at ang Evangelical Free Church of the Philippines ay isang denominasyon ng Kristiyanismo.

Grasya

Para sa ibang gamit, tingnan ang Grasya paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang Benigno paglilinaw. Ang grasya ay ang pagpapakita o pagpapamalas ng pagmamahal o pag-ibig at kabutihang loob sa isang tao na hindi naman karapat-dapat na tumangg ...

Iglesia ni Cristo

Iglesia ni Cristo binibigkas na ay isang relihiyong Kristyano na nagmula sa Pilipinas noong 1914 sa pangunguna ni Felix Manalo, ang kinikilala ng Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw. Si Felix Manalo ang unang tagapamahalang pang ...

Kakristiyanuhan

Ang Kakristiyanuhan, o ang Mundong Kristiyano, ay mayroong ilang mga kahulugan. Sa diwang pangkultura, tumutukoy ito sa pamayanang pambuong mundo ng mga Kristiyano, mga tagasunod ng Kristiyanismo. Sa diwang pangkasaysayan o pangheopolitika, ang k ...

Katoliko

Ang salitang Katoliko ay galing sa Griyegong salita na καθολικός na ibig sabihin ay pangkalahatan. Ang terminong itoy madalas ginagamit para sa Simbahan Katoliko Romano na ganap na kumunyon sa Obispo ng Roma, na binubuo ng Latin Rite at 22 pang i ...

Konsilyo ng Trento

Ang Konsilyo ng Trento o Konseho ng Trento ay ang ika-19 na Konsilyong Ekumenikal ng Simbahang Katoliko Romano. Ang mahahalagang mga kasapi ng Simbahang Katoliko ay nagpulong sa Trento nang tatlong mga ulit sa pagitan ng Disyembre 13, 1545, at Di ...

Koptikong Ortodoksong Simbahan ng Alehandriya

Ang Koptikong Ortodoksong Simbahan ng Alexandria ang opisyal na pangalan ng pinakamalaking simbahang Kristiyano sa Ehipto at Gitnang Silangan. Ito ay kabilang sa pamilyang Ortodoksiyang Oriental na mga simbahan na naging natatanging katawan ng si ...

Kredong Niceno

Para sa ibang gamit, tingnan ang Creed paglilinaw. Ang Kredong Niceno o Kredong Niseno ang kredong ekumenikal na Kristiyanong na tinatanggap ng Simbahang Silangang Ortodokso, Asiryanong Simbahan ng Silangan, Simbahang Oriental Ortodokso, Simbahan ...

Kristadelpiyano

Ang mga Kristadelpiyano ay isang internasyonal na relihiyosong organisasyon na may kabuuang bilang na 60.000 sa 120 na mga bansa.

Kristiyanisasyon

Ang pangkasaysayang kababalaghan o penomeno ng Kristiyanisasyon o Pagsasakristiyano ay ang pagbabagong-loob na pampananampalataya ng mga indibiduwal papuntang Kristiyanismo o ang pagbabagong-relihiyon ng kabuuang dami ng mga tao na nangyayari sa ...

Kristiyanismong Calcedonio

Ang Kristiyanismong Calcedonio ay binubuo ng mga simbahan na tumanggap sa depinisyong ibinigay ng Konseho ng Chalcedon noong 451 CE hinggil sa kalikasan ni Hesus. Ito ay salungat sa Kristiyanismong hindi-Calcedonio na mga simbahang Ortodoksiyang ...

Kristiyanismong Kanluranin

Ang Kristiyanismong Kanluranin ay bumubuo ng Simbahang Latin ng Simbahang Katoliko at mga denominasyong hinango mula dito kabilang ang Komunyong Anglikano, Lutheranismo, Presbyterianismo, Methodismo at iba pang mga tradisyong Protestante. Ang ter ...

Kristolohiya

Ang Kristolohiya ay isang larangan ng pag-aaral sa teolohiyang Kristiyano. Nagtatanong ito ng mga katanungan hinggil sa kalikasan ni Kristo. Sa partikular, tinitingnan nito kung paano may kaugnayan sa isat isa ang pagkaDiyos at pagkatao ni Hesus ...

Kumpil

Ang Kumpil, na tinatawag din na Krismasyon, ay isa sa pitong Sakramento ng Katolisismo para sa paggawad ng grasyang santipiko at pagpapalakas ng pagkakaisa sa pagitan ng kaluluwa at ng Diyos. Makikita ang pinagmulan ng Sakramento ng Kumpil sa lib ...

Linggo ng Palaspas

Ang Linggo ng Palaspas ay ang ika-anim at huling Linggo ng Kuwaresma bago ang Pasko ng Pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito ay ginugunita ng mga Kristiyano ang pagpasok ni Hesukristo sa Jerusalem bago ang kanyang kalbaryo, o senyales ng pagsisimu ...

Miyerkules ng Abo

Para sa ibang gamit, tingnan ang Miyerkules ng Abo paglilinaw. Sa kalendaryo ng Kanluraning Kristiyano, ang Miyerkules ng Abo o Miyerkules-de-Senisa ay ang unang araw ng Kuwaresma at pumapatak apatnaput-anim na araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay. ...

Paghahating Silangan-Kanluran

Ang Paghahati ng Silangan-Kanluran o ang Dakilang Paghahati o East–West Schism o Great Schism, ang paghahati noong panahong mediebal ng Kristiyanismong Chalcedoniano tungo sa mga sangay na Silanganin at Kanluranin na kalaunang nakilala bilang Sim ...

Paghaliling apostoliko

Ang paghaliling apostoliko o apostolic succession ang inaangking ang hindi napatid na sunod na mga paghalili mula sa apostol hanggang sa mga sunod na obispo ng isang simbahan. Ito ay inilarawan ng Arsobispo ng Canterbury na si Michael Ramsey bila ...

Pagpapakita ng Panginoon

Ang Pagpapakita ng Panginoon o Epipanya o Teopanya, Θεοφάνεια, Τheophaneia) na may ibig sabihing "pagkatanaw sa Diyos", na pangtradisyong bumabagsak tuwing Enero 6, ay isang Kristiyanong araw ng kapistahan na nagdiriwang ng rebelasyon ng Diyos An ...

Pagtatampok sa Krus na Banal

Ang Pagtatampok sa Krus na Banal ay isang kapistahang Kristiyano patungkol sa krus kung saan ipinako si Hesukristo. Ipinagdiriwang ang kapistahan nito tuwing ika-14 ng Setyembre, kung kailan sinasabing nahanap ni Santa Elena ang krus ni Hesus noo ...

Members Church of God International

Ang Members Church of God International ay ang pangalan ng organisasyong panrelihiyon sa bansang Pilipinas na unang nirehistro ni Eliseo Soriano noong 1977. Ito ay mas kilala sa tawag na Ang Dating Daan, ang kanilang pangunahing programa sa radyo ...

Pasko ng Muling Pagkabuhay

Huwag itong ikalito sa Paskwa. Para sa pagdiriwang na Hudyo, tingnan ang Pesah. Para sa ibang gamit, tingnan ang Paskwa paglilinaw. Ang Pasko ng Pagkabuhay o Linggo ng Pagkabuhay, ayon sa Kristiyanismo, ay ang araw ng pagbangon ni Hesus mula sa k ...

Patristika

Ang patristika ang pag-aaral ng mga ama ng simbahan. Ang mga kasulatan ng "mga ama ng simbahan" bago ang Kristiyanismong Niceno noong 325 CE ay isinalin sa wikang Ingles noong isang ika-19 siglong sa isang koleksiyon ng mga amang ante-niceno o ba ...

Prelado

Ang isang prelado ay isang kasapi ng kaparian na may mataas na ranggo at isang ordinaryo o nakaranggo na mas mataas kaysa sa mga ordinaryo. Ang salita ay mula sa Latin na praelatus, ang nakalipas na pandiwari ng præferre, na nangangahulugang "dal ...

Simbahang Ortodokso ng Silangan

Ang Simbahang Ortodokso ng Silangan na opisyal na tinatawag na Simbahang Katolikong Ortodokso, ang ikalawang pinakamalaking simbahan o Iglesiang Kristiyano sa buong mundo na may tinatayang 300 milyong mga deboto na ang pangunahing mga bansa ay an ...

Zionismong Kristiyano

Ang Zionismong Kristiyano ay ang paniniwala ng ilang mga Kristiyano na ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel at ang pagkakatag ng Estado ng Israel noong 1948 ay umaayon sa Propesiya ng Bibliya. Sila ay naniniwala na ito ay prerekwisito sa ikalawa ...

Mga Relihiyong Abraamiko

Mga Relihiyong Abraamiko ay naging popyular at isang pangalan ng mga monoteistang pananampalatayang Islam, Kristyanismo, Hudaismo, Bahai Faith, at ibat ibang maliliit na mga relihiyon, na bigyaan diin ang mga kanilang pare-parehong pinagmulan at ...

Ahura Mazda

Si Ahura Mazda, Ang pangalang Avestan para sa diyos ng Lumang relihiyong Iranian na pinoproklamang ang hindi nilikhang diyos ni Zoroaster na tagapagtatag ng Zoroastrianismo. Si Ahura Mazda ay inilalarawan na pinakamataas na diyos sa Zoroastrianis ...