ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 161

Buhakag

Ang mga buhakag, balyena, tandayag, o tindayag ay mga malalaking mamalyang pantubig. Kabilang sila sa mga cetacean o cetacea na hindi mga lumba-lumba. Bagaman may salitang whale sa mga pangalang Ingles ng mga orka at pilot whale, hindi mga tunay ...

Benjamin

Para sa ibang gamit, tingnan ang Benjamin paglilinaw. Para sa ibang gamit, tingnan ang Benoni paglilinaw. Si Benjamin, sa Aklat ng Henesis, ay isang anak na lalaki ni Jacob, ang ikalawa at huling anak na lalaki ni Raquel, at ang tagapagtatag ng I ...

Dan

Si Dan ay isa sa mga anak ni Jacob kay Bilhah, ayon sa Aklat ng Henesis ng Lumang Tipan ng Bibliya. Bilang isa sa pinanggalingan ng Labindalawang Tribo ng Israel, si Dan ang tagapagtatag ng Tribo ni Dan, na tinawag bilang mga taong Daniteo o mga ...

Delilah

Si Delilah ay lumilitaw lamang sa Aklat ng mga Hukom 16 ng Bibliyang Hebreo, kung saan siya ang "babaeng nasa lambak ng Sorek" na minahal ni Samson, at siya ring naging pagkatalo ni Samson. Ang kanyang katauhan, isa sa ilang mapanganib na mga bab ...

Esau

Huwag ikalito sa Isaw. Si Esau ay ang lalaking kapatid ni Jacob na isang patriyarka o ama at tagapagtatag ng mga Israelita sa Bibliyang Hebreo o Lumang Tipan ng Bibliya. Nangangahulugan ang pangalang ito ng "mabalahibo". Si Esau ang pinakamatanda ...

Ester

Si Ester: استر; Ebreo: אסתר) ay isang reyna ng Imperyong Persa ayon sa Aklat ni Ester sa Bibliya. Ang kaniyang pangalan ay hango sa ستاره, setāreh, ang Persa na salita para sa "bituin." Kilala si Ester sa pagligtas ng mga Hudyo sa Imperyong Persa ...

Fares

Tingnan ang Pérez para sa Kastilang apelyido, at ang Peretz para sa pangalang Hudyo. Si Fares ay isang ninuno ni David. Nangangahulugan ang pangalan ito ng "pumupuslit". Ayon sa Aklat ng Henesis, si Fares ang anak na lalaki ni Tamar at ni Juda. K ...

Isaac

Para sa ibang gamit, tingnan ang Isaac paglilinaw. Si Isaac ang nag-iisang anak nina Abraham at Sara, batay sa Lumang Tipan o Bibliyang Hebreo. Nangangahulugan ang kanyang pangalan ng "siya ay tatawa". Katumbas ito ng Isjaq sa Hebreo. Siya ang am ...

Lamec

Ang Lamec ay ang pangalan ng dalawang lalaki sa mga henealohiya ni Adan na nasa aklat ng Henesis. Isa ang ika-anim na pansalinlahing kaapu-apuhan ni Cain ; ama niya si Metusael at ang may gawa ng "Ang Awit ng Espada". Kinikilala rin siya bilang a ...

Samson

Si Samson, Shimshon ; Shamshoun o Sampson ay ang pangatlo sa huling mga Hukom ng sinaunang mga Israelita na nabanggit sa Tanakh. Si Samson ay pinagkalooban ng Diyos na pambihirang lakas upang labanan ang kanyang mga kalaban at makapagsagawa ng ka ...

Aklat ni Abdias

Ang Aklat ni Abdias, Aklat ni Obadias, o Aklat ni Obadiah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Ito ang pinakamaliit na aklat sa Lumang Tipan sapagkat mayroong dalawamput-isang talataan lamang. Dahil dito, si ...

Aklat ni Ageo

Ang Aklat ni Ageo, Aklat ni Hageo, o Aklat ni Haggai ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Tungkol ito sa mga pangangaral ni Propeta Ageo, isang kaalinsabay ni Zacarias.

Aklat ni Amos

Ang Aklat ni Amos ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Amos. Ang aklat na ito ni Amos ang unang pahayag ng isang propetang naitala ng buo, walang kakulangan, sa Bibliya. Bumigkas ...

Aklat ni Habacuc

Ang Aklat ni Habacuc, Aklat ni Habakkuk, o Aklat ni Habakuk ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Habakuk. Sinasabing nilalaan ang aklat na ito para sa mga taong may katanungan kun ...

Aklat ng mga Hukom

Para sa ibang gamit, tingnan ang Hukom paglilinaw. Ang Aklat ng mga Hukom o Mga Hukom ay ang ika-pitong aklat sa Neviim ng Tanakh at sa Lumang Tipan ng Bibliya. Dito nakatitik ang kasaysayan ng "labindalawang bayani" ng bayang Israel, ang mga isi ...

Aklat ni Isaias

Ang Aklat ni Isaias o Aklat ni Isaiah ay isa sa mga aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang ebanghelikong si Isaias.

Aklat ni Jeremias

Ang Aklat ni Jeremias, Sulat ni Jeremias, o Aklat ni Jeremiah ay isa sa mga aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Ang propetang si Jeremias ang sumulat nito, isang lalaking may malambot na kalooban at labis na pagmamah ...

Aklat ni Joel

Ang Aklat ni Joel ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Sinulat ito ng propetang si Joel, anak ni Petuel.Tinataya ng mga dalubhasa na nasulat ang Aklat ni Joel pagkaraan ng pagkakatapon at pagkakabihag ng mga ...

Aklat ni Jonas

Ang Aklat ni Jonas o Aklat ni Jonah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Inakdaan ito ng propetang si Jonas, na pinaniniwalaang siyang nabanggit sa Ikaapat na Aklat ng mga Hari.

Aklat ni Josue

Para sa ibang gamit, tingnan ang Josue paglilinaw. Ang Aklat ni Josue o Josue ay ang ikaanim na aklat ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya. Nagmula ang pamagat ng librong ito sa pangalan ni Josue, ang humalili kay Moises bilang pinuno ng mga I ...

Aklat ni Malakias

Ang Aklat ni Malakias, Aklat ni Malaquias, o Aklat ni Malachi ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Malakias. Sa aklat na ito, sinasabing ang Diyos mismo ang nagtatanong.

Mga Aklat ng mga Hari

Ang Mga Aklat ng mga Hari o Book of Kings na nagtatanghal ng isang salaysay ng kasaysayan ng sinaunang Israel at Judah mula sa kamatayan ni David hanggang sa pagpapalaya ng kanyang kahaliling si Jehoiachin mula sa pagkakabilanggo sa Babilonia na ...

Aklat ni Mikas

Ang Aklat ni Mikas, Aklat ni Miqueas, o Aklat ni Micah, ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Mikas, isang kasabayan ni Propeta Isaias.

Aklat ni Nahum

Ang Aklat ni Nahum ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Nahum. Sinasabi na kapag may katanungan ang isang tao ukol sa mga "malulupit na mga bansa," ito ang nararapat na aklat para ...

Aklat ni Oseas

Ang Aklat ni Oseas o Aklat ni Hosea ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Inakdaan ito ng propetang si Oseas at itinuturing na isang salaysay ng pag-ibig.

Mga Aklat ni Samuel

Ang Mga Aklat ni Samuel, Una at Ikalawang Aklat ni Samuel o Una at Ikalawang Aklat ng mga Hari sa Bibliyang Vulgata ay mga aklat sa Lumang Tipan ng Bibliya. Tungkol sa mga kasaysayan ni Haring Samuel at ni Haring Saul ang Unang Aklat ni Samuel ; ...

Aklat ni Sofonias

Ang Aklat ni Sofonias o Aklat ni Zephaniah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Sofonias.

Aklat ni Zacarias

Ang Aklat ni Zacarias o Aklat ni Zechariah ay isang aklat na isinulat ng mga propeta na nasa Lumang Tipan ng Bibliya. Isinulat ito ng propetang si Zacarias.

Torah

Ang Tora ay ang katawagan sa unang limang mga aklat ng Tanakh. Kinabibilangan ito ng: Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar, at Devarim. Sinulat ni Moshe Kastila: Moisés ang Tora upang ipaalala sa mga Israelita ang mga batas na ibinigay sa kanila n ...

Aklat ng mga Bilang

Ang Aklat ng mga Bilang o Mga Bilang ay ang ikaapat aklat sa Tanakh at sa Bibliya. Ito ang pang-apat na aklat sa Pentateuko o Torah. Dito ipinagpapatuloy ang salaysayin hinggil sa kasaysayan ng mga Israelitang nilahad sa Aklat ng Exodus, ang kani ...

Deuteronomio

Huwag itong ikalito sa Deuterokanoniko. Ang Aklat ng Deuteronomio ay ang panlima at pinakahuling aklat ng Torah o Pentateuco. Nangangahulugang "ikalawang batas" ang salitang Deuteronomio, ngunit hindi nakalahad sa librong ito ang isang bagong bat ...

Aklat ng Exodo

Para sa ibang gamit, tingnan ang Exodo paglilinaw. Ang Aklat ng Exodo o Exodus ay ang ikalawang aklat ng Torah o Pentateuko, ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya. Sa Hebreo, itoy tinatawag na Shemot na galing sa pariralang Ve-eleh shemot, ואלה ...

Aklat ng Levitico

Ang Aklat ng Levitico o Leviticus mula sa Griyegong Λευιτικός, Leuitikos, na nangangahulugang "nauugnay sa mga Levita" ang ikatlong aklat ng Bibliya. Ito rin ang pangatlong aklat ng Torah o Pentateuch. Ang pangalang Ingles nito ay nagmula sa Lati ...

Popeye

Si Popeye the Sailor ay isang kathang-isip na karakter sa kartun na nilikha ni Elzie Crisler Segar. Unang lumabas ang karakter sa pang-araw-araw na istrip ng komiks na Thimble Theatre noong Enero 17, 1929, at naging isang titulong istrip na Popey ...

Richie Rich

Si Richard "Richie" $ Rich, Jr. ay isang kathang-isip na karakter sa komiks na lumabas sa Harvey Comics. Una siyang lumabas sa isyu ng komiks na Little Dot #1, na may petsa sa pabalat na Setyembre 1953. Nilikha ito nina Alfred Harvey at Warren Kr ...

Spawn

Si Spawn ay isang kathang-isip na karaketer na superhero na lumalaboas kada buwan sa aklat na komiks na may kaparehong pangalan na nilalathala ng kompanyang Amerikano na Image Comics. Nilikha ni Todd McFarlane, unang lumabas ang karakter sa Spawn ...

Captain Boom

Si Captain Boom ay isang kathang-isip na karakater sa komiks na lumalaban sa krimen na nilikha ni Mars Ravelo at ginuhit ng kanyang anak na si Ric Ravelo. Unang lumabas si Captain Boom sa United Komiks ng PSG Publising House noong 1966. Nang naip ...

Gagamba (komiks)

Si Gagamba ay isang kathang-isip na karakter sa komiks mula sa Pilipinas na nilikha ng magkapatid na Redondo na sina Virgilio at Nestor. Una siyang lumabas sa Tagalog Klasiks Blg. 324 noong Disyembre 2, 1961. Sa kalunan, nagkaroon ng sariling tit ...

Galema

Si Galema ay isang kathang-isip na karakter mula sa komiks na nilikha ni Jim Fernandez. Unang lumabas siya sa mga serye ng kuwento na pinamagatang "Anak ni Zuma" na tumakbo mula 1976 hanggang 1984 sa Aliwan Komiks at tinatampukan ng isa pang kara ...

Kapitan Kidlat

Si Kapitan Kidlat ay isang kathang-isip na karakter na nilikha ni Leonardo P. Abutin Sr., isang abogado, para sa isang palatuntunan sa radyo sa DZRH ng Colgate-Palmolive noong dekada 1950. Si Gustavo "Gus" R. Gonzalez, isang mamahayag at nagbobos ...

Lagim (komiks)

Si Lagim ay isa sa mga kauna-unahang Pilipinong superhero sa komiks. Siya ay nilikha ng Pilipinong manunulat at illustrador na si Cris CaGuintuan. Si Lagim ay unang lumabas sa mga pahina ng Pilipino Komiks #1 noong 1947 at 1949 Ang kanyang kasama ...

Palos (komiks)

Para sa ibang gamit, tingnan ang Palos paglilinaw. Si Palos ay isang karakter sa komiks na kinatha ng magkapatid na Virgilio at Nestor Redondo. Una lumabas ang karakter sa Tagalog Klasiks Alyas Palos. Lumabas din ang karakter sa Redondo Komiks at ...

Panday (komiks)

Si Panday, na Flavio ang tunay na pangalan, ay isang kathang-isip na karakter sa komiks mula sa Pilipinas na nilikha nina Carlo J. Caparas at Steve Gan. Unang nailathala ang kanyang pakikipagsapalaran sa serye ng mga komiks na Ang Panday sa Pilip ...

Valentina

Si Valentina ay isang supervillainess na nilikha nina Mars Ravelo at Nestor Redondo na unang lumabas sa ikalawang kabanata ng seryeng Darna na nilathala sa Pilipino Komiks. Isa sa pinakakilalang supervillainess sa Pilipinas, siya ang mortal na ka ...

Zsazsa Zaturnnah

Si Zsazsa Zaturnnah ay isang kathang-isip na karakater mula sa komiks na nilikha ng Pilipinonng tagaguhit at manunulat na si Carlo Vergara noong Disyembre 2002. Unang lumabas ang karakter sa Filipinong nobelang grapiko na Ang Kagila-gilalas na Pa ...

Zuma

Si Zuma ay isang karakter sa komiks mula sa Pilipinas na nilikha ni Jim Fernandez noong 1974. Unang lumabas ang karakater sa isang serye na sinulat ni Fernandez na pinamagatang Aztec. Mula 1976 hanggang 1985, nagkaroon ng sariling serye si Zuma n ...

Justice League

Para sa ibang gamit, tingnan ang Justice League paglilinaw. Ang Justice League ay kathang-isip na pangkat na mga superhero na lumalabas sa mga komiks na nailathala ng DC Comics. Naisip ang pangkat ng manunulat na si Gardner Fox noong Panahong Pil ...

Nasty Boys

Sariling nagpahayag si Slab bilang isang "Nasty Boy" at hinarap ang kasapi ng X-Factor na si Strong Guy bago lumabas ang buong pangkat. Nilabanan ng buong pangkat ang buong X-Factor noong sumunod na isyu na pinamunuan ng Senador ng Estados Unidos ...

Leon Guerrero

Si Leon Guerrero ay isang kathang-isip na tauhan sa pelikulang Pilipino na tinaguriang Lone Ranger ng Pilipinas. Una lumabas ang karakter sa pelikulang Leon Guerrero: Laban sa 7 kilabot na nilabas ng ELK Productions noong 1968 at ginampanan ni Je ...

Talaan ng mga tipo ng titik

Ito ay isang talaan ng mga tipo ng titik o pamilya ng tipo ng titik na hiniwalay sa mga pangkat ayon sa artistikong pagkakaiba. Ang mga superpamilya na napupunta sa higit sa isang kaurian may asterisko kasunod ng kanilang pangalan.