ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 197

Inang diwa

Ang inang diwa ay isang parirala na mas kilala bilang alma mater, isang pariralang Latin na nangangahulugang "inang nagpapalusog". Ginamit ang parirala sa sinaunang Roma upang tumukoy sa ilang mga inang diyosa, lalo na kay Seres o Sibeles, at ng ...

Katibayan

Ang katibayan ay isang sertipiko na inilalathala ng isang edukasyonal na institusyon, gaya ng unibersidad, na nagpapatunay na nakatapos ang isang tao ng isang kurso, o pinagkalooban siya ng antas ng akademya. Sa ilang mga bansa, tulad ng Nagkakai ...

Mataas na paaralang pang-agham

Ang mataas na paaralang pang-agham ay isang uri ng mga paaralang sekondarya na gumagamit ng Special Science Curriculum at hindi sa regular na kurikulum o Basic Education Curriculum na pinapataw ng Kagawaran ng Edukasyon. Mataas ang mga standards ...

Paaralang pang-agham

Ang mga paaralang pang-agham ay mga paaralan na kung saan ang agham at sipnayan ay binibigyan ng kabigatan at malaking halaga. Bago makapasok sa ganitong uri ng paaralan, ang mga humahangad makatala ay isinasailalim muna sa mga pagsusulit sa agha ...

Pag-aaral ng globalisasyon

Ang pag-aaral ng globalisasyon ay pang-akademikong pag-aaral ng pampolitika, ekonomiko, pang-ekolohiya, at pang-kalinangan na mga ugnayan at proseso na nakaapekto sa kalagayan ng mundo. Ang pag-aaral ng globalisasyon may kaugnayan sa ibat ibang l ...

Pag-aaral sa tahanan

Ang pag-aaral na nasa tahanan, paaralang nasa tahanan, edukasyon na nasa tahanan, o pagkatuto na nakahimpil sa tahanan ay ang edukasyon ng mga bata habang nasa tahanan, na karaniwang sa pamamagitan ng mga magulang o ng mga tutor, sa halip na nasa ...

Pagkakaunawa (pagbabasa)

Ang pagkakaunawa o komprehensiyon ay ang pag-unawa, pag-iintindi, o pagbibigay-kahulugan sa nilalaman ng teksto. Ang lathalaing ito na tungkol sa Edukasyon ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

Pagsasanay

Para sa ibang gamit, tingnan ang Pagsasanay paglilinaw. Ang pagsasanay ay pagtuturo, o pagpapabuti sa sarili o sa iba, ang anumang kakayahan at kaalaman na may kaugnayan sa mga partikular na kapaki-pakinabang na kakayahan. Ito may partikular na l ...

Pagsusulit

Ang pagsusulit o eksaminasyon ng pagtataya na naglalayong sukatin ang kaalaman, kasanayan, kakayahan, kalakasan ng katawan, pagkamarapat sa iba pang paksa halimbawa ay ang pinaniniwalaan ng nagsusulit. Ang pagsusulit ay maaaring pangasiwaan na pa ...

Pangangasiwa ng mga liwasan at mga pook na libangan

Ang aralin o programa hinggil sa pangangasiwa o pamamahala ng mga liwasan at rekreasyon ay maaaring maging isang pag-aaral na humahantong sa pagkakaroon ng degri ng pagkabatsilyer sa agham. Isa itong programang pang-edukasyon na nakapagbibigay sa ...

Queen Margaret College

Ang Queen Margaret College ay isang institusyong pang-mataasa na edukasyon na nakabase sa North Park House sa Glasgow, Scotland na puro babae lamang ang tinatanggap. Naitatag ito noong 1868 ng Glasgow Association for the Higher Education of Women ...

Takdang-aralin

Huwag ihalintulad sa awiting Takdang-aralin ni Gloc-9. Ang takdang-aralin Ingles: assignment o school work ay trabahong tinatakda ng isang guro, paaralan, o isang edukasyonal na institusyon. Ang termino ay madalas na nagkakahulugang trabahong kin ...

Ekonomiya

Ang ekonomiya ay binubuo ng mga sistemang ekonomiko ng isang bansa o ibang area: ang trabaho, puhunan, at mga pinagkukunang lupain at ang pagmamanupaktura, produksiyon, pangangalakal, distribusyon, at konsumpsiyon ng mga kalakal at serbisyo ng ar ...

Break-even point

Ang break-even point sa pag-aaral ng ekonomiya, pagnenegosyo, at partikular sa cost accounting, ay ang punto kung saan ang kabuuang gastos at kabuuang kinita ay magkatumbas: walang kalugihan o kinita, at ang isa ay nakapag-" break even.” Walang k ...

Buwis

Ang isang buwis ay isang sapilitan na singil sa pananalapi o ilang iba pang uri ng levy na ipinataw sa isang nagbabayad ng buwis ng isang samahang pang-gobyerno upang mapondohan ang paggasta ng gobyerno at iba`t ibang mga gastos sa publiko. Ang i ...

Ekonometriks

Ang ekonometriks o ekonometrika ay isang sangay ng ekonomiyang nakatuon sa mga gawain ng pag-unlad at paggamit ng mga paraang pangkantidad o dami o kaya estadistiko para sa pag-aaral at paglilinaw o pagpapaliwanag ng mga prinsipyong pangkabuhayan ...

Ekonomiks na pang-ugali

Ang ekonomiks na pang-ugali ay isang bagong umuusbong na sangay sa ekonomika. Inaaral nito ang mga paraan kung paano nagaganap ang mga pang-ekonomiya na desisyon ng mga konsumer at produser base sa emosyonal at kognitibong dahilan. Ito may umusbo ...

Ekonomiyang pampamamahala

Ang ekonomiyang pampamamahala, ayon sa kahulugan na ibinigay ni Edwin Mansfield ay nakatuon sa paglalapat ng mga diwang pang-ekonomiya at pagsusuring pang-ekonomiya sa mga suliranin ng paglikha ng makatwirang mga kapasyahang pampamamahala. Pamins ...

Ekonomiyang pandaigdigan

Ang kabuhayang pandaigdigan o ekonomiks na pandaigdigan ay nakatuon sa mga epekto ng gawaing pang-ekonomiya ng mga pagkakaibang pandaigdigan sa mga napagkukunang pamproduksiyon at mga kagustuhan ng tagakonsumo at ng mga institusyon na nakakaapekt ...

Ekonomiyang Ricardiana

Ang Ekonomiyang Ricardiyana ay ang mga teoryang ekonomiko ni David Ricardo, isang ekonomistang-pulitikal na mula sa Inglatera, na ipinanganak noong 1772 na yumaman bilang isang stockbroker at loan broker. Sa edad na 27 taong gulang, binasa niya a ...

Inplasyon (presyo)

Sa ekonomika, ang inplasyon o implasyon ang pagtaas sa pangkalahatang antas ng mga presyo ng mga kalakal at mga serbisyo sa isang ekonomiya sa loob ng periodo ng panahon. Kung ang pangkalahatang antas ng presyo ay tumataas, ang bawat unit ng sala ...

Kabuuan ng Gawang Katutubo

Ang kabuuan ng gawang katutubo o ang kabuuang domestikong produkto ang halagang pamilihan ng lahat ng pantungkuling kinikilalang huling mga kalakal at paglilingkod na nilikha sa loob ng isang bansa sa isang takdang panahon. Ang KGK bawat tao ay k ...

Kakapusan (ekonomiya)

Ang salitang Kakapusan ay isang problema hinggil sa ekonomiya ng pagkakaroon ng walang hangganang pangangailangan sa bansa o mundong mayroong limitadong likas na yaman. Sinasabi nito na ang lipunan ay mayroong kapos na mapanlikhang kayamanan o ka ...

Kalakalan

Ang kalakalan ay isang kusang palitan ng mga produkto, serbisyo, o pareho. Tinatawag din ng kalakalan ang komersyo. Ang mekanismo na pinapahintulutan ang kalakalan ay tinatawag na pamilihan. Ang pinagmulan ng kalakalan ay baligya, ang tuwirang pa ...

Kapantayan ng lakas ng pagbili

Ang pagkakatulad ng lakas ng pagbili o pagkakatulad ng kapangyarihang bumili ay teoriya na gumagamit ng mahabang-terminong timbang ng halaga ng palitan sa dalawang pananalapi upang ipantay ang kanilang lakas ng pagbili. Ginawa ni Gustav Cassel no ...

Kapitalismo

Ang kapitalismo ay isang sistemang pang-ekonomiya na batay sa pribadong pagmamay-ari ng mga paraan ng paggawa at ang kinaling operasyon para tumubo. Kabilang sa mga katangian naka-sentro sa kapitalismo ang pribadong pagmamay-ari, pagkaipon ng kap ...

Kita ng bawat tao

Ang kita ng bawat tao ay sinusukat ang aritmetikang gitnang kinita ng bawat tao sa isang lugar sa loob ng isang taon. Tinutuos ito sa pamamagitan ng paghati ang kabuuang kita ng lugar sa kabuuang populasyon nito.

Korporasyong pag-aari ng pamahalaan

Ang korporasyon pag-aari ng pamahalaan ay isang uri ng korporasyon kung saan lahat, o halos lahat ng mga sapi nito ay pinagmamay-arian ng nakapangyayaring pamahalaan ng isang bansa kung saan ito nakahimpil. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Mak ...

Kurba ng pangangailangan

Sa ekonomika, ang kilo ng kahingian, kurba ng pangangailangan o demand curve ay ang talangguhit na nagpapakita ng relasyon ng presyo ng bagay sa dami nito na gustong at kayang bilhin ng tao sa presyong ito. Ito ay grapikong representasyon ng takd ...

Makroekonomiya

Ang makroekonomiks o makroekonomiya - na may kahulugang "malaki" + "ekonomiya") ay isang sangay ng ekonomiyang humaharap sa galaw o pagsasakatuparan, kayarian o istruktura, at asal o ugali ng isang pambansa o rehiyonal na ekonomiya o kabuhayan bi ...

Mamimili

Ang mamimili ay isang tao o organisasyon na gumagamit ng serbisyong pang-ekonomiya o paninda. Sa sistemang pang-ekonomiya, ang mga mamimili ay isang dahilan na umaapekto sa pasya kung makikipagkalakal o hindi. Nagbabayad ang mamimili upang makaga ...

Next Eleven

Ang Next Eleven o N-11 ay labing-isang bansa - Bangladesh, Vietnam, Ehipto, Indonesia, Iran, Mehiko, Nigeria, Pakistan, Pilipinas, Timog Korea, at Turkiya - na kinilala ng bangkong pampuhunang Goldman Sachs bilang nagtataglay ng mataas na potensi ...

Padala

Ang padala ay paglilipat ng pera, kadalasan ng isang manggagawang dayuhan patungo sa indibidwal sa kanyang inang bayan. Ang padalahan ng pera ay ang pook kung saan nagmumula ang padalang pera ng isang tao mula sa isang malayong lugar. Bukod sa pa ...

Pagkabangkarote

Ang pagkabangkarote ay ang legal na kalagayan ng isang tao o tinatag na negosyo na walang kakayanan pa magbayad sa kanilang mga pinagkakautangan. Sa karamihan ng mga hurisdiksyon, ipinapataw ito sa pamamagitan ng isang utos ng hukuman na madalas ...

Paglalaan ng yaman

Ang paglalaan ng yaman ay ang pagtatalaga ng mga magagamit na mapagkukunang-yaman upang magamit sa ibat ibang paraan. Sa konteksto ng isang kabuuang ekonomiya, ang mga mapagkukunang-yaman ay maaaring ilaan sa ibat ibang paraan, katulad ng mga mer ...

Pagpupuno at pangangailangan

Ang pagpuno at pangangailangan, pampuno at pangangailangan, o pagpupuno at pangangailangan ay isang pang-ekonomiyang huwaran o modelo ng pagtukoy ng halaga o presyo sa isang pamilihan. Nilalagom nito na ang isang pamilihang may tagis o kompetitib ...

Pamilihan

Ang pamilihan o merkado ay isang pook kung saan pumupunta ang mga tao at ang mekanismo na kung saan nagtatagpo ang konsyumer at prodyuser. Kapag may mga bagay na ibebenta ang mga tao, nagtatatag sila ng isang pook pamilihan o pook pakyawan, katul ...

Pampamilihang ekonomiya

Ang pampamilihang ekonomiya ay isang ekonomiya na kung saan ang mga pasya ukol sa pamumuhunan, produksyon, at distribusyon ay batay sa panustos at kailangan, at ang presyo ng mga produkto at serbisyo ay nalalaman sa malayang sistema ng halaga. An ...

Pangangasiwa sa daloy ng produkto at serbisyo

Ang pangangasiwa sa daloy ng produkto at serbisyo ay ang pag-iimbak at paghahatid ng mga hilaw na materyales, imbentori ng mga gawain, at ng mga produktong maaring ibenta mula sa kanyang pinagmulan na lugar, patungo sa lugar na kanyang paggagamit ...

Pondong pangkagipitan

Ang pondong pangkagipitan ay isang laang-gugulin na ginagamit para sa emerhersiya o mga hindi inaasahang mga pangyayari o paggastos na pangunahing ginagamit sa krisis pang-ekonomiya. Tinatawag din ito bilang lagak-pangkagipitan o emergency fund s ...

Public good

Sa ekonomiks, ang public good ay isang good na mahirap o imposibleng makagawa ng pribadong kita, dahil nabigong isaalang-alang ng merkado ang malaki nitong kapakipakinabang na mga externality. Sa kahulugan, may dalawang katangian ang isang public ...

Yaman

Ang yaman, kayamanan, o kasaganaan, at kung minsan ay ginhawa dahil sa pagkakaroon ng mga ari-arian, ay ang kasagsagan o abundansiya ng mahahalagang mga napagkukunan o mga pag-aaring materyal. Ang indibiduwal, pamayanan, rehiyon o bansa na nagmam ...

Kabansaan

Ang nasyonalidad o kabansaan ay tumutukoy sa lahi, pagkatao, at pagkataga- gayong bansa ng isa o higit pang bilang ng mga mamamayan. Nauukol ito sa kinabibilangang lahi o nauukol sa kinasasanibang bansa ng mga mamamayan.

Talaan ng mga kabansaan

Ito ang talaan ng mga nasyonalidad o kabansaan na tumutukoy sa mga katawagan sa mga mamamayan ng mga bansa. Hindi ito nagpapahiwatig na ito nga ang opisyal na katawagan sa mga taong ito ng mga bansa, sa halip mga mungkahi lamang ang mga ito sapag ...

Ekolohiyang pampolitika

Ang ekolohiyang pampolitika ay pagsusuri o pag-aaral na ginagamit ang prinsipyo at kaparaanan ng ekolohiya. Halimbawa, tinitignan ng ekolohiyang pangtao ang tao at kanyang interaksiyon sa kanyang likas na kapaligiran. Kinukuha ng ekolohiyang pamp ...

Kapaligiran

Ang kapaligiran o paligid, katulad ng likas na kapaligiran, ay ang lahat ng panlabas na mga puwersa, mga kaganapan, at mga bagay na gumagalaw sa ibabaw ng isang bagay ng lahat ng mga bagay na nakapaligid sa kanya, kasama na ang mga bahay, mga gus ...

Serbisyo sibil

Ang salitang serbisyong sibil o paglilingkod sa bayan ay maaaring tumukoy sa isang sangay ng serbisyong pampamahalaan kung saan ang mga indibiduwal ay kinukuha batay sa kagalingang naipakita sa kompetetibong papgsusuri; o sa hanay ng mga empleyad ...

Adams Prize

Ang Adams Prize ay isa sa mga pinakaprestihiyosong parangal na iginagawad ng Unibersidad ng Cambridge. Ito ay iginagawad kada taon ng mga guro ng matematika sa Unibersidad ng Cambridge at Kolehiyo ng St. John sa mga matematiko na nakabase sa UK p ...

Bahagharing Watawat

Ang bahagharing watawat o rainbow flag ay watawat na binubuo ng kulay ayon sa mga kulay ng bahaghari. Ang aktuwal na kulay na ipinapakita sa watawat ay nag-iiba iba, subalit maraming mga uri ang nakabatay sa nakaugaliang pagkakasunod sunod ng pul ...

Semaporong watawat

Ang semaporong watawat ay isang sistema para sa pagbibigay sa distansiya sa pamamagitan ng bisyual na signal na may-hawak kamay na bandila, rods, disks, paddles, o paminsan-minsan hubad o gloved na kamay. Impormasyon ay naka-encode ng mga posisyo ...