ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 200

Masjid Süleymaniye

Ang Masjid Süleymaniye ay isang Imperyal na Otomanong masjid na matatagpuan sa Ikatlong Burol ng Istanbul, Turkiya. Ang masjid ay kinumisyon ni Suleiman ang Marinag at idinisenyo ng imperyal na arkitektong si Mimar Sinan. Tinukoy ng isang inskrip ...

Simbahang Katolika Romana

Ang Simbahang Katolika, na kilala rin bilang Iglesya Katolika, Simbahang Romano Katoliko ay ang pinakamalaking Kristiyanong simbahan na pinamumunuan ng Obispo ng Roma. At ito ang pinakamatandang institusyon sa mundo, na halos 2000 taon na ang nak ...

Papa (titulo)

Para sa ibang gamit, tingnan ang Papa paglilinaw. Ang Papa ay isang titulong pang-relihiyon na tradisyonal na ibinibigay sa Obispo ng Alexandria at Obispo ng Roma.

Ritung Romano

Ang Ritung Romano ay ang ritung liturhikal na ginagamit ng Simbahang Katolika sa Diyosesis ng Roma. Ito ang pinakalaganap sa mga Lating ritung liturhikal, na ginagamit ng mga Kanluranin o Latin na awtonomong simbahang partikular, isa sa 23 na buo ...

Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos

Ang Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos ay isang pagdiriwang para sa Birhen Maria na nagbibigay pugay sa kaniyang pagiging ina ni Hesukristo, na tinatanaw ng mga Kristiyano bilang Panginoon, Anak ng Diyos. Ipinagdiriwang ito sa Ritung Lati ...

Kalinis-linisang Puso ni Maria

Ang Kalinis-linisang Puso ni Maria ay isang pandebosyong pangalang gamit upang tukuyin ang buhay ng Birhen Maria - ang kaniyang mga tuwa at mga hapis, ang kaniyang kabutihan at tagông perpeksyon, at higit sa lahat, at kaniyang dalisay na pagmamah ...

Maria

Si Maria at tinatawag ring Santa Maria, Inang Maria, ang Theotokos, Mapalad na Birheng Maria, Ina ng Diyos, Mariam ina ni Isa ayon sa tradisyong Kristiyano at Muslim ang ina ni Hesus. Ayon sa bibliya partikular na sa apat na kanonikal na ebanghel ...

Pag-aakyat sa Langit kay Maria

Ang Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birhen Maria ayon sa mga Kristiyanong paniniwala ng Simbahang Katolika, Simbahang Ortodoksa, Sinaunang Ortodoksiyang Silanganin at ilang pangkat ng Anglicanismo ay ang pag-aakyat sa kaluluwat katawan ng Birhen ...

Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen

Ang Pagpuputong ng Korona sa Mahal na Birhen o Pagkokorona kay Maria ay isang paksa ng Kristiyanong sining na naging popular noong ika-14 hanggang ika-15 siglo lalo na sa Italya, subalit nagpatuloy pa rin ang pagkapopular nito hanggang ika-18 sig ...

Tatlong Lihim ng Fatima

Ang Tatlong Lihim ng Fatima ay naglalaman ng serye ng apokaliptikong bisyon at propesiya na pinaniniwalaan ng ilan na ibinigay sa tatlong batang pastol sa Portugal, na sina Lucia Santos at kaniyang mga pinsang sina Jacinta Marto at Francisco Mart ...

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw o The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o Mormon Church ay isang simbahang primitibistang Kristiyano na tumuturing sa sarili nitong ang pagpapanumbalik ng simbahang itinatag ni ...

Asiryong Simbahan ng Silangan

Ang Asiryong Simbahan ng Silangan o Assyrian Church of the East at opisyal na Banal an Apostolikong Katolikong Asiryong Simbahan ng Silangan Klasikong Siriako: ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܕܡܕܢܚܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ‎ Ittā Qaddishtā w-Shlikhāitā Qattoliqi d- ...

Diyosesis

Ang mga diyosesis na pinamumunuan ng isang arsobispo ay karaniwang tinutukoy bilang mga arkidiyosesis; karamihan ay mga kalakhang luklukan, na itinatalaga bilang pinuno ng isang eklesyastikong lalawigan. Ang ilan ay mga supragano ng isang kalakha ...

Filioque

Ang Filioque, Latin para sa "at sa Anak" ay isang parirala na matatagpuan sa anyo ng Kredong Niceno na ginagamit sa karamihan ng mga simbahan ng Kristiyanismong Kanluranin. Ito ay hindi matatagpuan sa tekstong Griyego ng Kredong Niceno na orihina ...

Kapanganakan ni Jesus

Ang natibidad ni Jesus, natibidad ni Cristo, kapanganakan ni Cristo o kapanganakan ni Jesus ay nilalarawan sa mga ebanghelyo ng Bibliya na Lucas at Mateo. Sumasang-ayon ang dalawang salaysay na ipinanganak si Jesus sa Bethlehem sa Judea, na tinak ...

Pagsamba ng mga pastol

Ang Pagsamba ng mga pastol o Adorasyon ng mga pastol ay isang tagpuan sa pagsilang ni Hesus, partikular na sa sining, kung saan naging malapit na mga saksi ang pangkat ng mga pastol matapos ang pagkakaluwal batang Hesus sa kaniyang pook na pinags ...

Puno ng Pasko

Ang punong pamasko o punong pampasko ay isa sa pinakatanyag na mga kaugalian na may kaugnayan sa pagdiriwang ng Pasko. Karaniwan itong isang puno na palaging lunti at koniperoso, na dinadala sa isang tahanan o ginagamit sa labas ng bahay, at pina ...

Luteranismo

Ang tradisyong Luterano ay isang grupo ng mga Protestanteng Kristyanismo ayon sa orihinal na kahulugan. Tingnan ang Protestantismo para sa karagdagang diskusyon.

Ninety-Five Theses

Ang Siyamnaput Limang Sanaysay sa Kapangyarihan at Bisa ng Indulhensiya, o mas kilalá bílang Ninety-five Theses, ay malawakang kinikilala bílang mitsa ng Repormang Protestante. Ang protestang ito ay laban sa pang-aabuso ng mga klerigo, lalo na an ...

Totoong Simbahan ni Hesus

Ang Totoong Simbahan ni Hesus ay isang sangay ng Simbahang Pentekostal. Ayon sa mga kasapi nito, ito ay isang" nondenominational” na simbahan. Naitatag ang sangay na ito sa Beijing, Tsina noong 1917. Sa kasalukuyan ang pinuno ng TJC International ...

Totoong Simbahan ni Hesus/ᜌ᜔ᜊᜌᜒᜈ᜔

ᜀᜅ᜔ ᜆᜓᜆᜓᜂᜅ᜔ ᜐᜒᜋ᜔ᜊᜑᜈ᜔ ᜈᜒ ᜑᜒᜐᜓᜐ᜔ ᜀᜌ᜔ ᜁᜐᜅ᜔ ᜐᜅᜌ᜔ ᜅ᜔ ᜐᜒᜋ᜔ᜊᜑᜅ᜔ ᜉᜒᜈ᜔ᜆᜒᜃᜓᜐ᜔ᜆᜎ᜔. ᜀᜌᜓᜈ᜔ ᜐ ᜋᜅ ᜃᜐᜉᜒ ᜈᜒᜆᜓ, ᜁᜆᜓ ᜀᜌ᜔ ᜁᜐᜅ᜔ "ᜈᜓᜈ᜔ᜇᜒᜈᜓᜋᜒᜈᜒᜐᜒᜌᜓᜈᜎ᜔" ᜈ ᜐᜒᜋ᜔ᜊᜑᜈ᜔. ᜈᜁᜆᜆᜄ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜐᜅᜌ᜔ ᜈ ᜁᜆᜓ ᜐ ᜊᜒᜌ᜔ᜇᜒᜌᜒᜅ᜔. ᜆᜒᜌᜒᜈ ᜈᜓᜂᜅ᜔ 1917. ᜐ ᜃᜐᜎᜓᜃᜓᜌᜈ᜔ ᜀᜅ᜔ ᜉᜒᜈᜓᜈᜓ ᜅ᜔ TJC International Assembl ...

Gnostisismo

Ang Gnostisismo ay isang termino para sa isang hanay ng mga panrelihiyong paniniwala at mga espirituwal na mga kasanayan na matatagpuan sa sinaunang Kristiyanismo, Helenistikong Hudaismo, Greco-Romanong misteriong relihiyon, Zoroastrianismo,at Ne ...

Kristiyanismong proto-ortodokso

Ang Kristiyanismong proto-ortodokso ang terminong inimbento ng eskolar ng Bagong Tipan na si Bart D. Ehrman upang ilarawan ang sinaunang kilusang Kristiyanismo na nanguna sa ortodoksong Kristiyanismo. Ikinakatwiran ni Ehrman na ang kilusang Krist ...

Marcionismo

Ang Marcionismo ay isang sinaunang Kristiyanong dualistang paniniwala na nagmula sa mga katuruan ni Marcion ng Sinope sa Roma noong mga taong 144 CE. Si Marcion ay naniniwalang si Hesus ay isang mesiyas na ipinadala ng diyos at si Apostol Pablo a ...

Mga ama ng simbahan

Ang mga ama ng simbahan o church fathers ang mga sinaunang maimpluwensiyang mga teologong Kristiyano. Ang katagang ito ay ginagamit sa mga manunulat o gurong Kristiyano na hindi kinakailangang mga ordinado at hindi rin kinakailangang mga santo. S ...

Mga Ebionita

Ang Mga Ebionita o Ebionites, o Ebionaioi ay isang terminong patristiko na tumutukoy sa sektang Hudyong Kristiyano na umiral sa sinaunang Kristiyanismo. Kanilang itinuturing si Hesus bilang mesiyas at pinagpipilitan ang pangangailangan ng pagsuno ...

Basilio ng Caesarea

Si Basilio ng Caesarea o San Basil ang Dakila, ang Griyegong obispo ng Caesarea Mazaca sa Cappadocia, Asia Menor. Siya ay isang maimpluwensiya na teologo na sumuporta sa kredong Niceno at sumalungat sa mga erehiya ng maagang simbahang Kristiyano. ...

Eusebio ng Caesarea

Para sa ibang gamit, tingnan ang Eusebio paglilinaw. Si Eusebio c. 260/265 CE – 339/340 CE) ay isang Romanong historyan, ekshete, at polemisistang Kristiyano. Siya ang obispo ng Caesarea sa Palestina noong 314 CE. Kasama ni Pampilo ng Caesarea, s ...

Gregorio ng Nazianzus

Si Gregorio ng Nazianzus at kilala rin bilang Gregorio ang Teologo o Gregorio Nazianzen ang ika-4 na siglong Arsobispo ng Constantinople. Siya ay malawakang itinuturing na ang pinakadalubhasang istilistang retorikal ng panahong patristiko. Bilang ...

Gregorio ng Nyssa

Si Gregorio ng Nyssa o Gregorio Nyssen ang obispo ng Nyssa mula 372 hanggang 376 CE at mula 378 CE hanggang sa kanyang kamatayan. Siya ay pinapipitaganan bilang santo sa Simbahang Katoliko Romano, Silangang Ortodokso, Ortodoksong Oriental, Luther ...

Hipolito ng Roma

Si Hippolytus ng Roma ang pinakamahalgang teologo sa simbahang Kristiyano sa Roma kung saan siya malamang na ipinanganak. Siya ay inilarawan ni Photios I ng Constantinople sa kanyang Bibliotheca bilang isang alagad ni Irenaeus na sinasabing alaga ...

Ireneo

Si Ireneo ang obispo ng Lugdunum sa Gaul, ngayong Lyon sa Pransiya. Siya ang mahusay na kilala sa kanyang aklat na Laban sa Erehiya na isinulat noong c. 180 na umatake sa mga iba ibang mga paniniwala na sumasalungat sa kanyang paniniwala. Siya an ...

Policarpio

Si San Polycarpio ay isang obispo ng Smyrna sa probinsiya ng Asya noong ikalawang siglo. Ayon sa Pagkamartir ni Policarpio, siya ay namatay bilang isang martir, nakatali at isinunog, bago sinaksak noong hindi siya naapektuhan ng sunog. Siya ay bi ...

Antipatro ng Bostra

Si Antipatro ng Bostra o Antipatro, Obispo ng Bostra sa Arabia ay isang Griyegong prelado at isa sa mga pangunahing lider ng Silanganing Kristiyanismo noong ika-5 siglo. Ginugunita ng Silanganing Ortodoksiya ang kanyang kapistahan tuwing Hunyo 13 ...

Ang Marikit na May-damit

Ang dibuhong Ang Marikit na May-damit ay isang larawang ipininta ng Kastilang pintor na si Francisco de Goya noong pagitan ng 1798 at 1805. Ito ang nadadamitang bersiyon Ang Marikit na Walang-damit at nakatanghal na katabi nito sa nag-iisang sili ...

Ang Marikit na Walang-damit

Ang dibuhong Ang Marikit na Walang-damit ay isang larawang yari sa langis-pampintura na gawa ng dalubhasang Kastilang pintor na si, Francisco de Goya, na naglalarawan ng isang hubut hubad na babae at nakahimlay na pasandal sa isang kamang may mga ...

Nasa Tubig

Ang Nasa Tubig ay isang dibuhong ginamitan ng pampintang may langis na naglalarawan ng isang hubot hubad na babaeng nasa kanyang kabataan at lumulusong sa katubigan. Ipininta ito ni Eugene de Blaas. Ito lamang ang hubot hubad na ipinintang larawa ...

Katy! the Musical

Ang Katy! the Musical ay isang Pilipinong musikal sa wikang Filipino na batay sa buhay ni Katy de la Cruz ang tinaguriang "Reyna ng Bodabil" sa Pilipinas na isinamusika ni Ryan Cayabyab at isinulat at nilapatan ng titik ni Jose Javier Reyes.

Wicked (musikal)

Ang Wicked ay isang musikal na may musika at titik ni Stephen Schwartz at aklat ni Winnie Holzman. Batay ito sa 1995 na nobela ni Gregory Maguire na Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, isang kaalinsabay na nobela ng 1939 n ...

Bagong Tipan

Ang Bagong Tipan ay ang huling bahagi - ang pinakahuli sa tatlong pangunahing pangakat - ng Bibliya ng mga Kristiyano, kasunod ng Lumang Tipan. Minsang tinatawag din itong Testamentong Griyego o Mga Kasulatang Griyego. Isinulat sa Griyegong Koine ...

Sulat sa Bagong Tipan

Para sa ibang gamit, tingnan ang Sulat paglilinaw. Ang mga sulat ay mga aklat na bahagi ng Bagong Tipan ng Bibliya. Matatagpuan ang mga liham na ito pagkaraan ng Aklat ng mga Gawa ng mga Alagad. Sapagkat inakdaan ng mga naunang pinuno ng Simbahan ...

Bilang ng Halimaw

Ang Bilang ng Halimaw ay isang konsepto na hango sa Aklat ng Apocalipsis sa Bagong Tipan ng Bibliya. Ang bilang ng halimaw sa mga modernong salin ng Bibliya ay 666 bagaman ang mga bilang na 616 at 665 ay makikita rin sa mga makalumang manuskripto ...

Ang Mga Gawa ng mga Apostol

Ang Mga Gawa ng mga Alagad o Ang Mga Gawa ng mga Apostol ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya. Sinasabing ipinagpapatuloy nito ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Pinaniniwalaang nasulat ang aklat na ito noong mga 63 A.D. Sinasaklawan ng mga ...

Ebanghelyo ni Juan

Ang Ebanghelyo ni Juan o Ebanghelyo ayon kay Juan ay ang pang-apat na ebanghelyo sa Bagong Tipan ng Biblia. Sinulat ni Juan ang kaniyang ebanghelyo noong mga taong 95 hanggang 100.

Ikalawang Sulat ni Juan

Ang Ikalawang Sulat ni Juan o 2 Juan ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol Juan. Ito ang pangalawa sa iba pang mga Sulat ni Juan na nagsasabing ang "Diyos ay liwanag, katarungan, at pag-ibig."

Ikatlong Sulat ni Juan

Ang Ikatlong Sulat ni Juan o 3 Juan ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol Juan. Ito ang pangatlo sa iba pang mga Sulat ni Juan na nagsasabing ang "Diyos ay liwanag, katarungan, at pag-ibig."

Unang Sulat ni Juan

Ang Unang Sulat ni Juan o 1 Juan ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya na isinulat ni Apostol Juan. Ito ang una sa iba pang mga Sulat ni Juan na nagsasabing ang "Diyos ay liwanag, katarungan, at pag-ibig."

Sulat ni Hudas

Tungkol ito sa sinulat ni Hudas Tadeo, para sa akdang ukol kay Hudas Iskariote tingnan ang Ebanghelyo ni Hudas. Ang Sulat ni Hudas o Sulat ni Judas ay aklat sa Bagong Tipan na sinasabing isinulat ni Hudas na kapatid ni Santiago. Bagaman isa laman ...

Ebanghelyo ni Lucas

Ang Ebanghelyo ni Lucas, Ebanghelyo ayon kay Lucas, o ang Mabuting Balita ayon kay Lucas ay isang aklat sa Bagong Tipan ng Bibliya at kabilang sa mga ebanghelyo. Isinulat ito ni San Lucas. Sinasabing karugtong ng ebanghelyong ito ang Aklat ng mga ...

Ebanghelyo ni Marcos

Ang Ebanghelyo ni Marcos o Ang Ebanghelyo ayon kay Marcos ang ikalawang ebanghelyo sa Bagong Tipan ng Bibliya. Ayon sa tradisyonal na paniniwala, ito ay isinulat ni Juan Marcos na kasama ni Apostol Pedro. Ayon naman sa karamihan ng mga eskolar ng ...