ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4

Anak ng Diyos

Huwag itong ikalito sa Mga Anak ng Diyos at sa Diyos Anak. Ang Anak ng Diyos, na minsan ring tinatawag na "Anak ng Tao", ay isang pariralang matatagpuan sa Bibliyang Hebreo, sa iba pang sari-saring mga tekstong Hudyo, at sa Bibliyang Kristiyano. ...

Antonino da Patti

S. Antonino Coriolano Natoli da Patti TOSF ay isang Italyano miyembro ng Third Order of St. Francis, ipinanganak sa isang marangal na pamilya ng French paglapag. Siya ay isang teologo at isang may-akda ng ilang mga himala. San Antonino Natoli ay ...

Apokripa

Ang apokripa ay mga kasulatan na hindi tiyak ang pinagmulan at kung sino ang sumulat ng mga ito. Sa teolohiyang Hudyo-Kristiyano, tumutukoy ito sa koleksiyon ng mga kasulatang hindi kasama sa Kanon ng Bibliya. Dahil sa may ibat ibang panininiwala ...

Báb

Si Siyyid `Alí Muhammad Shírází ay ang nagtatag ng Bábismo, at isa sa tatlong pangunahing pigura sa Pananampalatayang Baháí. Isa siyang mangangalakal mula sa Shíráz, Persiya, na nagpahayag, sa gulang na dalawamput-apat, na siya ang pinangakong Qá ...

Biyernes Santo

Ang Biyernes Santo ay isang banal na araw na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing Biyernes bago sumapit ang Pasko ng Pagkabuhay. Isa itong natatanging araw dahil inaalala nito si Hesus. Naniniwala ang lahat ng mga Kristiyano na namatay si Hesu ...

Brahma

Para sa konsepto ng Budismo, silipin ang Brahma Budismo. Si Brahma ang diyos ng paglikha. Isa siya sa bumubuo ng Trimurti kasama sina Vishnu at Shiva. Ang asawa niya ay si Saraswati ang diyosa ng karunungan. Ayon sa Puranas, si Brahma ay nabuhay ...

Eba

Ayon sa paniniwalang kristiano at judismo, si Eba (Ingles: Eve ; wikang Kastila: Eva ang unang babae, ang pangalawang tao, at ang asawa ni Adan. Ito ay nababasa sa Aklat ng Henesis sa Lumang Tipan ng Bibliya Nilikha ng Diyos si Eba mula sa tadyan ...

Eliseo

Si Eliseo ay isang propeta na binabanggit sa Hudyo-Kristiyanong Bibliya at sa Koran ng mga Muslim. Bilang propeta sa Islam, siya karaniwang kilala sa kaniyang pangalang Arabe na Alyasa.

Hajj

Para sa ibang gamit, tingnan ang Hajj paglilinaw. Ang Hajj ay ang pamamakay sa Mecca, na tinuturing banal ng mga Muslim. Ito ang pinakamalaking taunang pamamakay sa buong mundo, at ikalimang haligi ng Islam, isang obligasyon na kailangang gampana ...

Hinayana

Hīnayāna ay isang salitang Sanskrit at Pāli na literal nangangahulugang "Kulang na Sasakyan", "Nilisang Sasakyan", o "Sirang Sasakyan". Lumitaw ang salita noong bandang ika-1 o ika-2 daangtaon KE. Ipinagkakaiba ang Hīnayāna sa Mahāyāna na may kah ...

Ina ng Lourdes

Ang Ina ng Lourdes o Ating Ina ng Lourdes ay isang pangalang ginagamit para tukuyin ang pagpapakita o aparisyon ng Birheng Maria na sinasabing naganap sa harap ng sari-saring mga tao sa loob ng ibat ibang mga panahon sa Lourdes, Pransiya. Ipinagd ...

Ina ng Salambaw

Ang Mahal na Birhen ng Salambao o Ina ng Salambaw ay isa sa mga pintakasing santo ng Obando, Bulacan, pook na malapit sa Maynila, Pilipinas. Siya rin ang santong pinagdadasalan ng mga mangingisda upang magkaroon ng mayamang huli. Hinango ang pang ...

Inaamin Ko

Ang Inaamin Ko ay isang panalangin na ginagamit sa banal na Misa sa Akto ng Pagsisisi. Ang kasalukuyang kilos na isinasagawâ saliw ng pagbigkas nito ay ang pagdídibdib sa sarili ng tatlong beses sa mga katagang, aking salà, aking salà, aking lubh ...

Jamshid

Si Jamshid ay isang pigurang mitolohikal ng kultura at tradisyon ng Mas Dakilang Iran. Sa isang tradisyon at alamat, si Jamshid ay inilalarawan ang ikaapat at pinakadakilang hari ng Dinastiyang Pishdadian bago ang Dinastiyang Kayanian. Ito may al ...

Kontra-Reporma

Ang Kontra-Repormasyon o Kontra-Reporma ay isang kilusan sa loob ng Simbahang Katoliko Romano na ang pangunahing layunin ay ang baguhin, pabutihin, o muling hubugin at painamin ang Simbahang Katoliko Romano. Nagsimula ito noong dekada ng 1500. An ...

Lumang Tipan

Ang Lumang Tipan ay isa sa mga pangunahing bahagi ng Bibliya. Ito ang unang mga pangkat ng mga kalipunan ng mga aklat sa Bibliyang sinusundan, ayon sa pagkakasunud-sunod na pampanahon, ng Apokripa at ng Bagong Tipan. Tinatawag din itong Matandang ...

Luwalhati sa Ama

Para sa ibang gamit, tingnan ang Luwalhati paglilinaw. Ang Luwalhati o Luwalhati sa Ama ay isang dasal ng mga Katoliko. Bahaging panalangin ito sa pagdarasal ng rosaryo. Tinatawag din itong Glorya Patri na nangangahulugang Luwalhati sa Ama. Isa i ...

Mahal na Araw

Ang Mahal na Araw sa Kristiyanismo ay ang hulíng linggo ng Kuwaresma at ang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay. Kasama rito ang mga araw ng Linggo ng Palaspas, Huwebes Santo, Biyernes Santo, at Sabado de Gloria. Hindi ito kasáma sa Linggo ng Pas ...

Maslenitsa

Ang Maslenitsa, ay isang pistang bayan o araw ng pangilin sa Rusya, Ukraine, at Belarus. Ipinagdiriwang ito tuwing huling linggo bago ang Dakilang Kuwaresma, iyong ikapitong linggo bago ang Paskuwa. Tumutugma ang Maslenitsa sa Karnibal ng Kanlura ...

Angela Merici

Si Santa Angela Merici o Santa Angela ng Merici ay isang Italyanang pinunong relihiyoso at santong isinilang sa Desenzano ng Garda, isang bayan sa Lalawigan ng Brescia, Lombardya, sa hilagang Italya. Siya ang nagtatag ng Orden ng mga Ursulina noo ...

Mesiyas

Ang mesiyas ay isang salitang Hebreo na may literal na ibig sabihing "ang pinagpahiran" o ang "isang napili".

Mormon

Para sa ibang gamit, tingnan ang Mormon paglilinaw. Ang Mormon ay ang tawag sa mga sumusunod or mga miyembro ng Mormonismo. Ito ay tawag din sa mga miyembro ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints na kilala rin bilang tawag na Simbahan ...

Nagkakaisang Metodistang Simbahan

Ang Nagkakaisang Metodistang Simbahan ay isa sa mga pinakamalaking simbahang Protestante sa buong mundo. Sa Pilipinas, meron itong may 1 milyong miyembro kung saan ang karamihan ay naka-base sa Luzon. Ang simbahang ito rin ang unang Protestanteng ...

Pagka-Buddha

Nagmula ang salitang Buddha sa sanskrit na nangangahulugang "Ang Naliwanagan" o "Ang Gising". Ang buddha ay sino mang nilalang na gising o naliwanagan, at permanenteng napaglabanan ang galit, kasakiman, at kamangmangan, at nakamit ang kakalasan m ...

Panahon ng Kuwaresma

Ang Kuwaresma ay isang pagtalima sa liturhikal na taon ng maraming Kristiyanong sekta, pangmatagalang para sa isang panahon ng humigit-kumulang anim na linggo na humahantong hanggang sa Pasko ng Pagkabuhay. Sa karamihan ng Kanlurang sekta, ang Ku ...

Pandeismo

Isang terminong nagsasalarawan sa relihiyosong paniniwala kung pinagsama ang panteyismo at deyismo. Ito ay sumesentro sa paniniwala kung saan ang Tagalikha ng Kalawakan ay ang naturang Kalawakan mismo. Ang pagkakagawa ng konseptong ito ay tumutug ...

Pangalan ng Diyos sa Hudaismo

Ang pangalan ng Diyos ay tumutukoy sa ibat ibang pangalang ginagamit sa relihiyong Hudaismo bilang pantawag para sa Diyos.Sa Hudaismo, ayaw banggitin ng mga Hudyo ang ngalan ng Diyos kayat iba-iba ang taguri sa Diyos na ginagamit nila. Kabilang d ...

Papa Heraclas ng Alehandriya

Si Papa Heraclas ng Alexandria ang nagsilbing ika-13 Papa ng Alexandria sa pagitan ng 232 CE at 248 CE. Siya ay inaalala sa Koptikong Synaxarion sa ikawalong araw ng Koiak. Kanyang sinundan si Origen bilang pinuno ng Kateketikal na Eskwela ng Ale ...

Perkwunos

Ang pangalan ng isang Indo-Europeong diyos ng kulog at/o ng owk ay maaaring buuing muli bilang * perk w unos o * perkunos. Ang isa pang pangalan ng diyos ng kulog ay naglalaman ng onomatopoeikong ugat na * tar-, na ipinagpatuloy sa pang-Gaul na T ...

Protestantismo

Ang Protestantismo ay nagbuhat sa isang kilusang Kristiyanong naglunsad ng Repormasyong Protestante noong ika-16 daantaon na nagsanhi ng pagkalas ng mga pangkat na Protestante mula sa Simbahang Katoliko. Tumutol o sumalungat mula sa Katolisismong ...

Pundamentalismo

Ang pundamentalismo, relihiyosong pundamentalismo, o pundamentalismong pangpananampalataya, sa orihinal na kahulugan, ay isang mahigpit na pagtataguyod at hindi pagbitiw sa paniniwalang ang Bibliya lamang ang matibay na saligan ng kahulugan ng mg ...

Sabado de Gloria

Ang Sábado de Gloria ay ang araw na kasunod ng Biyernes Santo. Ito ang araw bago ang Pasko ng Pagkabuhay at ang huling araw ng Mahal na Araw, kung kailan naghahanda ang mga Kristiyano para sa Linggo ng Pagkabuhay. Iginugunitâ sa araw na ito ang p ...

Sabellianismo

Sa Kristiyanismo, ang Sabellianismo, ay isang paniniwalang hindi-trinitariano na ang Ama, Anak at Banal na Espirito ay mga ibat ibang modo o aspeto ng isang Diyos sa halip na tatlong mga natatanging persona sa loob ng Pagkadiyos. Ang terminong it ...

Sampung Utos ng Diyos

Ang Sampung Utos ng Diyos o Dekalogo ay mga patakaran, kautusan, o pagtuturo pampananampalatayang ibinagay ng Diyos upang sundin. Sinasabing ibinigay ang mga kaatasang ito ng Diyos sa tao upang matulungan ang mga tao na magkaroon ng mabuting pamu ...

Santo

Para sa ibang gamit, tingnan ang Santo paglilinaw. Ang isang santo ay isang partikular na mabuti o banal na tao. Ginagamit ang katagang ito sa Kristiyanismo, na may ibat ibang kahulugan sa ibat ibang mga denominasyon. Hango ang salita mula sa sal ...

Shinto

Ang Shinto o Shintō ay ang katutubong relihiyon ng Hapon at dating naging relihiyon ng estado. Ito ay kinapalolooban ng pagsamba sa Kami, o mga diyos. Ang ibang Kami ay lokal at maaaring ang mga espiritu o ang henyo ng isang partikular na lugar, ...

Simbahan (gusali)

Ang simbahan ay isang gusali o kayarian na ang pangunahing layunin ay mapagsagawaan ng pagpupulong ng simbahan. Orihinal na nagpupulong ang mga Hudyong Kristiyano sa mga sinagoga at sa mga tahanan nila. Nang lumaganap ang Kristiyanismo at naging ...

Sinkretismo

Ang sinkretismo ay ang pagtatangkang pagkasunduin ang mga magkakasalungat na paniniwala, na kadalasang isinasagawa habang pinagsasanib-sanib ang mga gawain ng ibat ibang paaralan na pangkaisipan. Maaaring magsangkot ang sinkretismo ng pagsasanib ...

Papa Teofilo ng Alehandriya

Si Theophilus ng Alexandria ang Papa ng Koptikong Ortodoksong Simbahan ng Alexandria mula 385 CE hanggang 412 CE. Siya ay itinuturing na santo sa Koptikong Ortodoksong Simbahan ng Alexandria. Siya ang Koptikong Papa sa panahon ng alitan sa pagita ...

Ikalawang pagbabalik

Sa Kristiyanismo at islam, ang Ikalawang Pagbabalik ni Hesus o Second Coming na minsang tinatawag na parousia ay tumutukoy sa inaasahang pagbabalik ni Hesus sa mundo. Ang paniniwalang ito ay batay sa mga hula na matatagpuan sa mga kanonikal na eb ...

Kali Yuga

Ang Kali Yuga ang huli sa mga apat na yugto na pinagdadaanan ng mundo bilang bahagi ng siklo ng mga yuga na inilalarawan sa mga kasalutang Hindu. Ang ibang mga panahon ang Satya Yuga, Treta Yuga atDvapara Yuga. Ang tagal at pasimula sa kasaysayan ...

Alay

Tumuturo rito ang aginaldo, para sa Pilipinong heneral pumunta sa Emilio Aguinaldo. Ang alay, pinagmulan ng salitang pag-aalay at pariralang ang iniaalay, ay isang bagay – sa larangan ng pananampalataya – na ibinibigay sa Diyos upang sambahin siy ...

Idolo

Ang idolo ay isang tao o bagay na hinahangaan o sinasamba. Maaari rin itong anumang bagay na sinasamba sa halip na ang tunay na Diyos. Sa mga kapanahunan sa Bibliya, kalimitang mga istatwa ng hindi totoong mga diyos ang mga anito. Maaaring yari a ...

Pagpapala

Ang pagpapala ay isang gawain ng pagbabasbas o pagbebendisiyon na maaaring magmula sa Diyos na napapasatao, o mula sa isang tao na ibinibigay sa kapwa tao. Katumbas rin ng basbasan, pagpalain, at bendisyunan, ang paginghawahin. Sinasabing kapag n ...

Papuri

Sa Katolisismo, ang papuri ay mayroong apat na mga antas. 1. Latria - papuri na iniaalay at karapatdapat lamang na ialay o ibigay sa Diyos, sa kaniyang tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo. 2. Hyperdulia - papuri o pagkilala na iniaalay l ...

Unang Pitong Konsilyo

Sa kasaysayan ng Kristiyanismo, ang Unang Pitóng Konsilyo mula sa Unang Konsilyo ng Nicaea hanggang sa Ikalawang Konsilyo ng Nicaea ay kumakatawan sa pagtatangka ng pag-abot sa isang kasunduang ortodoksiya at upang itatag ang isang nagkakaisang s ...

Budismo

Ang Budismo o Budhismo ay isang relihiyon o pilosopiya na nakatuon sa mga aral ni Buddha Śākyamuni, na marahil namuhay noong ika-5 siglo BCE. Nakatuon ang Budismo sa mga aral ni Siddhartha Gautama o ang "Buda", na isang dakilang mangangaral na na ...

Hinduismo

Ang Hinduismo ay isang nananaig na relihiyon ng subkontinenteng Indiano. Ang Hinduismo ay kinabibilangan ng Shaivismo, Vaishnavismo at Śrauta at iba pa. Sa ibang mga pagsasanay at pilosopiya, ang Hinduismo ay kinabibilangan ng isang malawak na sp ...

Akrobatika

Ang akrobatika o akrobatiks ay isang uri ng sining ng pagtatanghal at ginagawa rin sa larangan ng palakasan. Kabilang sa akrobatika ang mga mahihirap na gawaing kinapapalooban ng kaalaman at kakayahan sa paninimbang, kabilisang may pag-iingat, at ...

Fovismo

Ang Fovismo ay ang istilo ng les Fauves, isang malayang grupo ng mga modernong pintor noong dekada 1900 na ang mga trabaho at dibuho ay kakikitaan ng mga kalidad na pang dalawang dimensyong dibuho at malalakas at matitingkad na gamit ng kulay na ...