ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46

Kuwadrado (alhebra)

Sa matematika, ang isang kuwadrado ay ang resulta ng pagpaparami ng isang bilang sa kanyang sarili. Ang pagkuwadrado ay kapareho ng pagtaas sa kapangyarihan ng 2, at ipinapahiwatig sa pamamagitan ng isang paninitik na 2; halimbawa, ang kuwadrado ...

Mababang alhebra

Ang elementaryong panandaan o alhebra ay isang pundamental at mababang baitang na porma ng alhebra na itinuturo sa mga estudyanteng wala o may kaunting dunong na higit sa aritmetika. Sa aritmetika, bilang at ang kanilang mga operasyong pang-aritm ...

Rasyo

Sa sipnayan, ang rasyo ay paghahambing ng dalawang bilang na tumutukoy sa paghahambing ng halaga ng unang bilang sa halaga ng ikalawang bilang. Halimbawa, kung may walong kahel at anim na limon sa isang mangkok ng prutas, ang rasyo ng kahel sa li ...

Hatimbilang

Ang hatimbilang o praksiyon ay kumakatawan sa isang bahagi ng buo o, higit sa pangkalahatan, anumang bilang na may magkatumbas na bahagi. Kapag sinasalita ito sa pang-araw-araw na Tagalog, inilalarawan ng isang hatimbilang kung iilan ang bahagi n ...

Pagbabawas

Ang pagbabawas o subtraksiyon ay isa sa apat na pangunahing operasyon sa aritmetika. Ito ang proseso ng pagtanggal o pagbawas sa isang matematikal na bagay ng isa pang matematikal na bagay. Ang sagot na nakukuha sa operasyong ito ay tinatawag na ...

Pagdaragdag

Ang pagdaragdag, minsan ding tinatawag na adisyón ay isa sa apat na pangunahing operasyon ng aritmetika. Ang resulta ng operasyon nito ay tinatawag na dagup o suma. Maliban sa pagbilang sa mga bagay-bagay, kayang bigyang-kahulugan ng pagdaragdag ...

Pinakamalaking karaniwang dibisor

Sa matematika, ang pinakamalaking karaniwang dibisor ang pinakamalaking buong bilang na makakahati sa dalawa o maraming mga bilang na walang matitira. Halimbawa, ang GCF ng parehong 54 at 24 ay 6: Ang mga makakahati divisor sa 54 na walang matiti ...

300 (bilang)

Isang trianggulong bilang ang 300 at kabuuan ng isang pares ng kambal na pangunahing bilang 149 + 151, gayun din, kabuuan ito ng sampung sunod-sunod na pangunahing bilang 13 + 17 + 19 + 23 + 29 + 31 + 37 + 41 + 43 + 47. Bagaman ang 300 ay hindi p ...

700 (bilang)

Ang 700 ay isang likas na bilang na pagkatapos ng 699 at bago ng 701. Ito ang kabuuan ng apat na magkakasunod na mga pangunahing bilang. Bagaman ang 700 mismo ay hindi pangunahing bilang dahil higit sa dalawa ang mga panghati nito. Ang lahat ng p ...

800 (bilang)

Ang 800 ay isang likas na bilang na pagkatapos ng 799 at bago ng 801. Ito ang kabuuan ng apat na sunod-sunod na pangunahing bilang. Bagaman ang 900 mismo ay hindi pangunahing bilang dahil higit sa dalawa ang mga panghati nito. Ang lahat ng positi ...

Hexadecimal

Sa matematika at kompyuting, ang hexadecimal ay positional na numeral system na may radix, o base, na 16. Gumagamit ito ng labing-anim na tanging simbolo, kadalasan ang mga simbolong 0 – 9 ay kumakatawan sa mga value na sero hanggang siyam, at A, ...

Pangunahing bilang

Ang pangunahing bilang o numerong primo ay isang positibong buong bilang na may talagang dalawang mga buong bilang na naghahati na walang natitira. Ang mga dibisor na ito ay ang mismong bilang at 1. Halimbawa, ang 7 ay isang pangunahing bilang, d ...

Deribatibo

Sa kalkulo, ang diperensiyasyon ay isang paraan upang kwentahin ang deribatibo na tumutukoy sa sukat ng pagbabago ng isang punsiyon ayon sa isang ibinigay na input. Kung ang input ng punsiyon ay kumakatawan sa oras, ang deribatibo ay kumakatawan ...

Deribatibo ng mga punsiyong trigonometriko

Ang mga deribatibo sa taas ay matatamo sa pamamagitan ng pamamaraan ng diperentasyon na "diperensiyang kosiyente"difference quotient Ang pormula ng diperensiyang kosiyente ay: f ′ x = lim h → 0 f x + h − f x h {\displaystyle fx=\lim _{h\to 0}{\fr ...

Deribatibong eksponensiyal

Ang deribatibo ng punsiyong nasa anyong e x {\displaystyle e^{x}} ay mahahango gamit ang "diperensiyang kosiyente" Ang pormula ng diperensiyang kosiyente ay: f ′ x = lim h → 0 f x + h − f x h {\displaystyle fx=\lim _{h\to 0}{\frac {fx+h-fx}{h}}}, ...

Deribatibong logaritmiko

Ang deribatibo ng punsiyong logaritmiko ay mahahango gamit ang "diperensiyang kosiyente" Ang pormula ng diperensiyang kosiyente ay: f ′ x = lim h → 0 f x + h − f x h {\displaystyle fx=\lim _{h\to 0}{\frac {fx+h-fx}{h}}}, Ang deribatibo ng punsiyo ...

Integrasyon gamit ang parsiyal na praksiyon

Ang Integrasyon gamit ang parsiyal na praksiyon ay paraan upang mahanap ang integral ng mga rasyonal na punsiyon. Anumang rasyonal na punsiyon ng real na bariabulo ay maaaring isulat bilang suma ng isang polinomial na punsiyon at mga bilang ng mg ...

Integrasyon ng mga bahagi

Sa kalkulo, ang Integrasyon ng mga bahagi ay paraan upang baguhin ang integral ng mga produkto ng mga punsiyon sa ibang mas simpleng mga integral. Ang batas na ito ay makakamit sa pamamagitatn ng integrasyon ng batas produkto ng mga deribatibo. K ...

Integrasyon sa pagpapaliit

Ang Integrasyon sa pagpapaliit ay isang paraan para mahanap ang integral ng isang punsiyon. Ang paraang ito ang isa sa pinakaunang paraan ng integrasyon sa buong mundo.

Integrasyong Lebesgue

Sa matematika, ang integral ng isang hindi negatibong punsiyon ay maaaring ituring sa pinakasimpleng kaso bilang ang area sa pagitan ng grapo ng punsiyong ito at ang x aksis. Ang integrasyong Lebesgue ay isang konstruksiyong matematikal na nagpap ...

Ordinaryong diperensiyal na ekwasyon

Sa matematika, ang ordinaryong diperensiyal na ekwasyon ay isang ugnayan na naglalaman ng mga punsiyon ng isa lamang independiyenteng bariabulo at isa o maraming mga deribatibo nito sa respeto ng bariabulong ito. Ang isang simpleng halimbawa ang ...

Parsiyal na deribatibo

Sa kalkulo, ang parsiyal na deribatibo ng isang punsiyon na may maraming mga bariabulo ang deribatibo sa respeto o ng isa sa mga bariabulong ito at ang mga ibang bariabulo ay tinuturing na mga konstante. Ang mga parsiyal na deribatibo ay ginagami ...

Punsiyong odd at even

Sa matematika, ang mga odd at even na punsiyon ay mga punsiyon na nagsa- satisfy sa mga relasyong simetriko. Mahalaga ang mga punsiyon na ito sa pagsusuring matematika, lalo na ang mga teorya ng makapangyarihang serye at seryeng Fourier. Pinangal ...

Trigonometrikong substitusyon

Ang Trigonometrikong substitusyon ay paraan upang mahanap ang integral ng isang punsiyon. Ang paghanap ng integral ay ginagamitan ng substitusyon ng mga trigonometrikong punsiyon para sa ibang mga ekspresyon upang pasimplehin ang mga integral na ...

Partikulong estadistika

Sa klasikong mekanika, ang lahat ng mga partikulo sa sistema ay itinuturing na makikilala ang pagkakaiba. Ito ay nangangahulugang maaaring tatakan at subaybayan ang bawat indibidwal na partikulo sa isang sistema. Bilang resulta, ang pag-iiba ng p ...

Array

Sa agham pangkompyuter, ang array ay tumutukoy sa kalipunan o koleksiyon ng mga elemento na maaaring tumukoy sa mga halaga o baryable na ang bawat isa ay matutukoy gamit ang isang indeks. Ang array ay iniimbak upang ang mga posisyon ng bawat elem ...

Bit array

Ang bit array o bitmap o bitset bitstring ay isang array na siksik na nag-iimbak ng mga indibidwal na bit. Ito ay nag-iimplementa ng isang simpleng hanay na nag-iimbak ng isang pang-ilalim na hanay ng {1.2.,n} at epektibo sa paggamit ng lebel na ...

Bit field

Ang isang bit field ay isang karaniwang idyoma na ginagamit sa pagpoprograma ng kompyuter upang siksik na iimbak ang mga maraming halagang lohikal bilang maikling serye ng mga bit kung saan ang bawat isang bit ay matutukoy ang address ng hiiwalay ...

Bitboard

Ang bitboard ay isang estruktura ng datos na karaniwang ginagamit sa mga sistema ng kompyuter na naglalaro ng mga larong pantabla. Ang isang bitboard na karaniwang ginagamit para sa mga larong pantabla gaya ng chess, checker o othello ay isang sp ...

Estruktura ng datos

Sa agham pangkompyuter, ang data structure sa isang wikang pamprograma kung saan ang mga kaukulang operasyon ay maaaring gawin sa datos na nakapaloob dito. Ang ibat ibang klase ng estruktura ng datos may kanya-kanyang gamit. Sa katunayan, ang iba ...

Listahang pinagdugtong

Sa agham pangkompyuter, ang listahang pinagdugtong ay isang estruktura ng datos na binubuo ng isang pangkat ng mga nodo na sama-samang kumakatawan sa isang sekwensiya. Sa pinakasimpleng anyo, ang bawat nodo ay binubuo ng datum at isang reperensiy ...

Puno (estruktura ng datos)

Sa agham pangkompyuter, ang isang puno ay isang malawak na ginagamit na estruktura ng datos na gumagaya sa isang hierarkikal na estruktura ng puno na may isang hanay na pinagdugtong na mga nodo. Sa matematikal na paglalarawan, ito ay isang inayos ...

Queue (istraktura ng data)

Sa agham pangkompyuter, ang queue ay isang istraktura ng data kung saan ang mga elemento ay nakaayos ng sunod at sumusunod sa konsepto ng First in, First out. Isa itong halimbawa ng isang linyar na istraktura ng data. Kagaya ng sa Stack, dalawang ...

Tablang hash

Sa agham pangkompyuter, ang tablang hash ay isang estruktura ng datos na gumagamit ng punsiyong hash upang imapa ang tumutukoy na mga halaga na tinatawag na susi sa mga kaugnay nitong mga halaga. Halimbawa, ang isang pangalan ng tao ay inuugnay s ...

Distansiya

Ang distansiya ay isang numerikal na pagsasalarawan sa pagitan ng mga bagay. Sa pisika o sa pang-araw-araw na kagamitan, tumutukoy ang layo sa pisikal na haba, o isang tantiyang nakabase sa ibang pamantayan. Sa matematika, isang kalahatan ang pun ...

Ekwilateral na poligon

Sa heometriya, ang ekwilateral na poligon ay isang poligon kung saan ang lahat ng mga gilid nito ay pareho ang haba. Halimbawa, ang ekwilateral na tatsulok ay isang tatsulok na may parehong mga haba ng gilid. Ang lahat ng ekwilateral na tatsulok ...

Girasyon

Ang girasyon o hirasyon ay maaaring tumukoy sa: Paggiling, tulad ng sa paggiling ng balakang. Pag-inog Isang uri ng rotasyon sa heometriyang Euclidiano, kung saan ang gitna ng simetriyang rotasyonal ay ang punto ng rotasyon. Ang tuldok ng pag-iko ...

Guhit (heometriya)

Sa matematika, ang nosyon ng guhit o linya o tuwid na linya ay pinakilala ng mga sinaunang matematiko upang ilarawan ang mga tuwid na obhekto na hindi mahalaga ang lapad at lalim. Ang mga linya ang idealisyon ng mga gayong obhekto. Pagdating ng i ...

Kurba

Sa matematika, ang isang kurba o liko ay, sa pangkalahatan, isang bagay na tulad ng isang linya ngunit hindi kinakailangang tuwid. Samakatuwid, ang isang kurba ay kalahatan ng isang linya, na ang kanyang kurbada ay hindi kinakailangang sero. Ang ...

Mga Elemento ni Euclid

Ang Mga Elemento ni Euclid ay isang treatise na matematikal at heometriko na binubuo ng 13 mga aklat ng matematikong Griyego na si Euclid sa Alexandria noong c. 300 BCE. Ito ay isang koleksiyon ng mga depinisyon, postulado at mga patunay na matem ...

Pang-ibabaw na sukat

Ang Pang-ibabaw na sukat o surface area ang sukat kung gaano kalaki ang nalalantad na area ng isang solidong obhekto na inihihayag sa mga unit na kwadrado. Ang matematikal na deskripsiyon ay mas komplikado sa depinisyon ng arkong haba ng isang ku ...

Paralelogram

Ang paralelogram ay isang konbeks na kwadrilateral na may dalawang pares ng mga gilid na paralelo. Ang kabaligtaran o magkaharap na mga gilid ng paralelogram ay magkatumbas ang haba at ang mga kabaligtarang anggulo ay magkatumbas ang sukat. Ang k ...

Plano (heometriya)

Sa matematika, ang plano ay isang patag, dalawang-dimensyong kalatagan na humahaba ng walang hanggang layo. Ang isang plano ay ang dalawang-dimensyong analogo ng isang punto, isang linya at tatlong-dimensyong espasyo. Maaraing manggaling ang mga ...

Rombus

Ang rombus ay isang uri ng kuwadrilateral o hugis na may apat na gilid. Iisa ang sukat ng mga gilid ng rombo. Dahil ang rombo ay isang paralelogram, ang magkatambal na gilid ay magkabalalay. Maaari ring tawaging diyamante ang rombo dahil sa korte ...

Sirkumperensiya

Sa heometriya, ang sirkumperensiya ay distansiya sa palibot ng isang saradong kurba. Ang sirkumperensiya ay isang espesyal na perimetro.

Teorema ni Pitagoras

Sa sipnayan, ang teorema ni Pitagoras ay isang pangunahing relasyon sa heometriyang Euclidyana ng tatlong gilid ng isang tatsulok na may sihang tadlong. Sinasabi nito na ang parirami ng gilis ay katumbas ng kabuuan ng parirami ng natitirang dalaw ...

Ekwasyong Drake

Ang ekwasyong Drake ay isang probabilistic argument na ginagamit para malaman ang estima ng numero ng aktibong, communicative na mga extraterrestrial na sibilisasyon sa Ariwanas. Ang bilang ng mga nasabing sibilisasyon, N {\displaystyle N}, ay ip ...

Ekwasyong Fisher

Ang ekwasyong Fisher sa matematikang pananalapi at ekonomika ay nagtatantya ng relasyon ng mga nominal at tunay na mga antas ng interes sa ilalim ng inplasyon. Ipinangalan ito kay Irving Fisher, isang sikat na tao dahil sa kanyang mga gawa sa teo ...

Ekwasyong Slutsky

Ang ekwasyong Slutsky sa ekonomika, na pinangalan kay Eugen Slutsky, ay nag-uugnay sa mga pagbabago ng pangangailangang Marshall sa mga pagbabago sa pangangailangang Hicks, na kilala bilang ganoon dahil bumayad ito upang mapanatili ang isang naka ...

Bilang na Fibonacci

Sa matematika, ang mga bilang na Fibonacci, karaniwang tinutukoy bilang F n, ay binubuo ang isang pagkasunud-sunod, tinatawag na pagkakasunud-sunod na Fibonacci, kung saan ang bawat bilang ay kabuuan ng dalawang sinusundan na mga bilang, simula 0 ...