ⓘ Dilema ni Euthyphro

                                     

ⓘ Dilema ni Euthyphro

Ang Dilema ni Euthyphro ay isang dilema na ginagamit ng mga kritiko upang pabulaanan ang relihiyosong moralidad. Ang dialogo ni Euthyphro at Socrates ay humantong sa ganito:

Kung papalitan natin ang "banal" ng "moral", ito ay tumatalakay sa kung paanong ang paniniwala sa diyos ay nagiging batayan ng moralidad. Kung sasabihing moral ang anumang sabihing moral ng diyos, ito ay nangangahulugang ang moralidad ng diyos ay arbitraryo o ayon lamang sa kagustuhan ng diyos. Kung sinabi ng diyos na ang "pang-aalipin" at "genocide"pagpapatay ng mga mamamayan ng isang bansa ay moral, ito ay ituturing na moral at dapat sundin ng mga tagasunod nito. Ang katunayan, ang Bibliya at Quran ay nagtuturo at nag-uutos ng mga gayong bagay. Sa kabilang dako, kung sinabi ng diyos na ang isang utos ay moral dahil sa ito ay moral, nangangahulugang ang diyos may sinusunod na moralidad na hiwalay sa kanya. Kung gayon, ang diyos ay hindi batayan ng moralidad kundi taggagamit lang nito.