ⓘ Intelektuwalismo

                                     

ⓘ Intelektuwalismo

Ang intelektuwalismo ay nagpapahiwatig ng gamit, pagsulong, at pagganap ng katalinuhan; ang kasanayan ng pagiging intelektuwal; at ang Buhay ng Pag-iisip. Sa larangan ng pilosopiya, ang" intelektuwalismo” ay paminsan-minsan kasing-kahulugan ng "rasyonalismo", na ang kaalaman na karamihan hango mula sa katuwiran at pagdadahilan. Sa panlipunan, ang" intelektuwalismo” negatibong nangangahulagan na isang-pag-iisip ng layunin at panlalamig na damdamin.

Ito rin ay isang etikal na teorya na nagdidiktang ang pinakamaiging aksiyon ang aksiyon na nagpapalaganap ng kaalaman.