ⓘ Talaan ng mga sari ng bakterya

                                     

ⓘ Talaan ng mga sari ng bakterya

Ang artikulong ito ay nagtatala ng mga sari ng bakterya. Ang bakterya ay isa sa mga pangunahing grupo ng mga nabubuhay na mga organismo. Sila ang pinakamarami sa lahat ng mga organismo, ito ay dahil sa kanilang mabilisang reproduksiyon o pagparami. Mayroong apatnapung milyong selula ng bakterya sa isang gramo ng lupa at isang milyong selula ng bakterya sa isang milimetro ng malinis na tubig; sa pangkalahatan, mayroong tinatantiyang limang nonilyong 5×10 30 bakterya sa mundo, na bumubuo ng isang biyomas na humihigit sa bilang ng lahat ng mga halaman at hayop.

                                     

1. Kalapiang Actinobacteria

Ordeng Coriobacteriales

 • Saring Cryptobacterium
 • Saring Denitrobacterium
 • Saring Coriobacterium
 • Pamilyang Coriobacteriaceae
 • Saring Slackia
 • Saring Atopobium
 • Saring Collinsella
 • Saring Eggerthella
                                     

1.1. Kalapiang Actinobacteria Ordeng Coriobacteriales

 • Saring Cryptobacterium
 • Saring Denitrobacterium
 • Saring Coriobacterium
 • Pamilyang Coriobacteriaceae
 • Saring Slackia
 • Saring Atopobium
 • Saring Collinsella
 • Saring Eggerthella
                                     

2. Kalapiang Aquificae

Ordeng Aquificales

 • Pamilyang Aquificaceae
 • Saring Hydrogenobacter
 • Saring Aquifex
 • Saring Thermocrinis
 • Saring Hydrogenobaculum
 • Saring Hydrogenivirga
 • Saring Hydrogenothermus
 • Saring Persephonella
 • Saring Sulfurihydrogenibium
 • Saring Venenivibrio
 • Pamilyang Hydrogenothermaceae
                                     

3. Kalapiang Bacteroidetes

Ordeng Bacteroidales

 • Saring Acetothermus
 • Pamilyang Bacteroidaceae
 • Saring Anaerorhabdus
 • Saring Acetomicrobium
 • Saring Megamonas
 • Saring Acetofilamentum
 • Saring Bacteroides
 • Saring Rikenella
 • Pamilyang Rikenellaceae
 • Saring Marinilabilia
 • Saring Porphyromonas
 • Pamilyang Porphyromonadaceae
 • Saring Dysgonomonas
 • Pamilyang Prevotellaceae
 • Saring Prevotella

Ordeng Flavobacteriales

 • Pamilyang Blattabacteriaceae
 • Pamilyang Flavobacteriaceae
 • Pamilyang Myroidaceae

Ordeng Sphingobacteriales

 • Pamilyang Saprospiraceae
 • Pamilyang Flexibacteraceae
 • Pamilyang Flammeovirgaceae
 • Pamilyang Crenotrichaceae
 • Pamilyang Sphingobacteriaceae
                                     

4. Kalapiang Chlamydiae

Ordeng Chlamydiales

 • Saring Chlamydophila
 • Saring Chlamydia
 • Pamilyang Chlamydiaceae
 • Pamilyang Parachlamydiaceae
 • Parachlamydia acanthamoebae
 • Neochlamydia hartmannellae endocytobiont ng Hartmannella sp. A1Hsp
 • Candidatus Protochlamydia amoebophila UWE25
 • Pamilyang Rhabdochlamydiaceae
 • Rhabdochlamydia crassificans
 • Rhabdochlamydia porcellionis
 • Saring Fritschea
 • Pamilyang Simkaniaceae
 • Saring Simkania
 • Pamilyang Waddliaceae
 • Waddlia chondrophila
                                     

5. Kalapiang Firmicutes

Ordeng Halanaerobiales

 • Pamilyang Halobacteroidaceae
 • Pamilyang Halanaerobiaceae

Ordeng Thermoanaerobacteriales

 • Pamilyang Thermoanaerobacteriaceae
 • Pamilyang Thermodesulfobiaceae

Ordeng Mycoplasmatales

 • Saring Mycoplasma
 • Saring Ureaplasma
 • Saring Hepatoplasma Candidatus
 • Pamilyang Mycoplasmataceae

Ordeng Entomoplasmatales

 • Pamilyang Entomoplasmataceae
 • Saring Mesoplasma
 • Saring Entomoplasma
 • Saring Spiroplasma
 • Pamilyang Spiroplasmataceae

Ordeng Anaeroplasmatales

 • Saring Asteroleplasma
 • Pamilyang Anaeroplasmataceae
 • Saring Anaeroplasma
 • Pamilyang Erysipelotrichaceae
 • Saring Holdemania
 • Saring Erysipelothrix

Ordeng Acholeplasmatales

 • Saring Acholeplasma
 • Saring Phytoplasma Candidatus
 • Pamilyang Acholeplasmataceae


                                     

5.1. Kalapiang Firmicutes Ordeng Bacillales

 • Pamilyang Caryophanaceae
 • Pamilyang Turicibacteraceae
 • Pamilyang Sporolactobacillaceae
 • Pamilyang Staphylococcaceae
 • Pamilyang Listeriaceae
 • Pamilyang Planococcaceae
 • Pamilyang Bacillaceae
 • Pamilyang Paenibacillaceae
 • Pamilyang Alicyclobacillaceae
 • Pamilyang Thermoactinomycetaceae
                                     

5.2. Kalapiang Firmicutes Ordeng Clostridiales

 • Pamilyang Heliobacteriaceae
 • Pamilyang Clostridiaceae
 • Pamilyang Syntrophomonadaceae
 • Pamilyang Eubacteriaceae
 • Pamilyang Lachnospiraceae
 • Pamilyang Peptostreptococcaceae
 • Pamilyang Acidaminococcaceae
 • Pamilyang Peptococcaceae
                                     

5.3. Kalapiang Firmicutes Ordeng Halanaerobiales

 • Pamilyang Halobacteroidaceae
 • Pamilyang Halanaerobiaceae
                                     

5.4. Kalapiang Firmicutes Ordeng Thermoanaerobacteriales

 • Pamilyang Thermoanaerobacteriaceae
 • Pamilyang Thermodesulfobiaceae
                                     

5.5. Kalapiang Firmicutes Ordeng Entomoplasmatales

 • Pamilyang Entomoplasmataceae
 • Saring Mesoplasma
 • Saring Entomoplasma
 • Saring Spiroplasma
 • Pamilyang Spiroplasmataceae
                                     

5.6. Kalapiang Firmicutes Ordeng Anaeroplasmatales

 • Saring Asteroleplasma
 • Pamilyang Anaeroplasmataceae
 • Saring Anaeroplasma
 • Pamilyang Erysipelotrichaceae
 • Saring Holdemania
 • Saring Erysipelothrix


                                     

5.7. Kalapiang Firmicutes Ordeng Acholeplasmatales

 • Saring Acholeplasma
 • Saring Phytoplasma Candidatus
 • Pamilyang Acholeplasmataceae
                                     

6. Kalapiang Planctomycetes

Ordeng Planctomycetales

 • Saring Gemmata
 • Saring Jettenia candidatus
 • Saring Pirellula
 • Saring Brocadia candidatus
 • Saring Anammoxoglobus candidatus
 • Saring Isosphaera
 • Pamilyang Planctomycetacea
 • Saring Kuenenia candidatus
 • Saring Scalindua candidatus
 • Saring Planctomyces
                                     

7. Kalapiang Proteobacteria

Ordeng Caulobacterales

 • Saring Caulobacter
 • Saring Phenylobacterium
 • Pamilyang Caulobacteraceae
 • Saring Brevundimonas
 • Saring Asticcacaulis

Ordeng Kordiimonadales

 • Uri: Kordiimonas gwangyangensis
 • Saring Kordiimonas
 • Pamilyang Kordiimonadaceae

Ordeng Parvularculales

 • Pamilyang Parvularculaceae
 • Saring Parvularcula
 • Uri: Parvularcula bermudensis

Ordeng Hydrogenophilales

 • Thiobacillus
 • Tepidiphilus
 • Pamilyang Hydrogenophilales
 • Hydrogenophilus

Ordeng Methylophilales

 • Methylophilus
 • Methylobacillus
 • Methylovorax
 • Pamilyang Methylophilaceae
                                     

7.1. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Caulobacterales

 • Saring Caulobacter
 • Saring Phenylobacterium
 • Pamilyang Caulobacteraceae
 • Saring Brevundimonas
 • Saring Asticcacaulis
                                     

7.2. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Kordiimonadales

 • Uri: Kordiimonas gwangyangensis
 • Saring Kordiimonas
 • Pamilyang Kordiimonadaceae
                                     

7.3. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Parvularculales

 • Pamilyang Parvularculaceae
 • Saring Parvularcula
 • Uri: Parvularcula bermudensis
                                     

7.4. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Rhizobiales

 • Uri: Aurantimonas coralicida,
 • Pamilyang Aurantimonadaceae
 • Sari: Aurantimonas
 • Sari: Fulvimarina
 • Uri: Fulvimarina pelagi
 • Pamilyang Bartonellaceae
 • Sari: Bartonella
 • Saring Methylocella
 • Saring Chelatococcus
 • Saring Beijerinckia
 • Pamilyang Beijerinckiaceae
 • Saring Derxia
 • Saring Agromonas
 • Saring Bosea
 • Saring Photorhizobium
 • Saring Oligotropha
 • Pamilyang Bradyrhizobiaceae
 • Saring Rhodoblastus
 • Saring Nitrobacter
 • Saring Rhodopseudomonas
 • Saring Bradyrhizobium
 • Saring Afipia
 • Saring Blastobacter
 • Pamilyang Brucellaceae
 • Saring Mycoplana
 • Saring Ochrobactrum
 • Saring Brucella
 • Saring Filomicrobium
 • Saring Labrys
 • Saring Rhodomicrobium
 • Saring Seliberia
 • Saring Prosthecomicrobium
 • Saring Rhodoplanes
 • Saring Ancalomicrobium
 • Saring Methylorhabdus
 • Saring Ancylobacter
 • Saring Angulomicrobium
 • Saring Dichotomicrobium
 • Saring Azorhizobium
 • Saring Starkeya
 • Pamilyang Hyphomicrobiaceae
 • Saring Hyphomicrobium
 • Saring Blastochloris
 • Saring Gemmiger
 • Saring Xanthobacter
 • Saring Devosia
 • Saring Aquabacter
 • Saring Pedomicrobium
 • Pamilyang Methylobacteriaceae
 • Saring Methylobacterium
 • Saring Protomonas
 • Saring Roseomonas
 • Saring Microvirga
 • Saring Methylocystis
 • Saring Methylopila
 • Saring Methylosinus
 • Pamilyang Methylocystaceae
 • Saring Aquamicrobium
 • Saring Hoeflea
 • Saring Aminobacter
 • Saring Phyllobacterium
 • Pamilyang Phyllobacteriaceae
 • Saring Defluvibacter
 • Saring Nitratireductor
 • Saring Pseudaminobacter
 • Saring Parvibaculum
 • Saring Mesorhizobium
 • Saring Rhizobium
 • Pamilyang Rhizobiaceae
 • Saring Sinorhizobium
 • Saring Liberibacter candidatus
 • Saring Agrobacterium
 • Saring Rhodobium
 • Uri: Rhodobium orientis, Rhodobium marina
 • Pamilyang Rhodobiaceae


                                     

7.5. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Rhodobacterales

 • Saring Pannonibacter
 • Saring Oceanibulbus
 • Saring Roseinatronobacter
 • Saring Oceanicola
 • Saring Antarctobacter
 • Saring Ahrensia
 • Saring Roseivivax
 • Saring Staleya
 • Saring Thalassobius
 • Saring Rhodobacter
 • Saring Roseibacterium
 • Saring Roseibium
 • Saring Sagittula
 • Saring Roseicyclus
 • Saring Haematobacter
 • Saring Methylarcula
 • Saring Thalassobacter
 • Saring Yangia
 • Saring Nereida
 • Saring Albidovulum
 • Saring Amaricoccus
 • Saring Pseudovibrio
 • Saring Rubrimonas
 • Saring Ketogulonicigenium
 • Saring Rhodovulum
 • Saring Thioclava
 • Saring Ruegeria
 • Saring Salipiger
 • Saring Stappia
 • Saring Maribius
 • Saring Rhodothalassium
 • Saring Maritimibacter
 • Saring Roseovarius
 • Saring Marinovum
 • Saring Dinoroseobacter
 • Saring Octadecabacter
 • Saring Roseobacter
 • Saring Roseisalinus
 • Saring Palleronia
 • Pamilyang Rhodobacteraceae
 • Saring Silicibacter
 • Saring Rhodobaca
 • Saring Paracoccus
 • Saring Leisingera
 • Saring Citreicella
 • Saring Tetracoccus
 • Saring Loktanella
 • Saring Jannaschia
 • Saring Catellibacterium
 • Saring Phaeobacter
 • Saring Marinosulfonomonas
 • Saring Pseudorhodobacter
 • Saring Sulfitobacter


                                     

7.6. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Rhodospirillales

 • Saring Dechlorospirillum
 • Saring Azospirillum
 • Saring Roseospira
 • Saring Rhodospirillum
 • Saring Defluvicoccus
 • Pamilyang Rhodospirillaceae
 • Saring Tistrella
 • Saring Magnetospirillum
 • Saring Thalassospira
 • Saring Rhodovibrio
 • Saring Rhodospira
 • Saring Rhodocista
 • Saring Inquilinus
 • Saring Phaeospirillum
 • Saring Skermanella
 • Saring Rhodopila
 • Saring Gluconobacter
 • Saring Paracraurococcus
 • Saring Roseococcus
 • Saring Acidicaldus
 • Saring Kozakia
 • Saring Saccharibacter
 • Saring Neoasaia
 • Saring Teichococcus
 • Saring Swaminathania
 • Saring Craurococcus
 • Saring Leahibacter
 • Saring Zavarzinia
 • Saring Rubritepida
 • Pamilyang Rhodospirillaceae
 • Saring Gluconacetobacter
 • Saring Acetobacter
 • Saring Acidocella
 • Saring Oleomonas
 • Saring Acidiphilium
 • Saring Asaia
 • Saring Acidomonas
 • Saring Acidisphaera
 • Saring Muricoccus
 • Saring Stella
 • Saring Belnapia


                                     

7.7. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Sphingomonadales

 • Saring Lutibacterium
 • Saring Erythrobacter
 • Pamilyang Sphingomonadaceae
 • Saring Novosphingobium
 • Saring Blastomonas
 • Saring Sphingobium
 • Saring Citromicrobium
 • Saring Porphyrobacter
 • Saring Zymomonas
 • Saring Kaistobacter
 • Saring Sphingopyxis
 • Saring Sphingomonas
 • Saring Sandaracinobacter
 • Saring Erythromicrobium
                                     

7.8. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Burkholderiales

 • Saring Pelistega
 • Saring Bordetella
 • Saring Sutterella
 • Saring Taylorella
 • Saring Alcaligenes
 • Saring Achromobacter
 • Pamilyang Alcaligenaceae
 • Saring Cupriavidus
 • Pamilyang Burkholderiaceae
 • Saring Pandoraea
 • Saring Chitinimonas
 • Saring Paucimonas
 • Saring Thermothrix
 • Saring Limnobacter
 • Saring Ralstonia
 • Saring Burkholderia
 • Saring Lautropia
 • Saring Polynucleobacter
 • Saring Aquabacterium
 • Saring Ideonella
 • Saring Variovorax
 • Saring Polaromonas
 • Saring Curvibacter
 • Saring Hydrogenophaga
 • Saring Delftia
 • Saring Limnohabitans
 • Saring Acidovorax
 • Saring Thiomonas
 • Saring Pelomonas
 • Saring Sphaerotilus
 • Saring Leptothrix
 • Saring Roseateles
 • Saring Rhodoferax
 • Saring Comamonas
 • Saring Brachymonas
 • Saring Tepidimonas
 • Pamilyang Comamonadaceae
 • Saring Naxibacter
 • Saring Collimonas
 • Saring Herbaspirillum
 • Saring Oxalicibacterium
 • Saring Telluria
 • Pamilyang Oxalobacteraceae
 • Saring Herminiimonas
 • Saring Oxalobacter
 • Saring Duganella
 • Saring Janthinospirillum
 • Saring Massilia
                                     

7.9. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Hydrogenophilales

 • Thiobacillus
 • Tepidiphilus
 • Pamilyang Hydrogenophilales
 • Hydrogenophilus
                                     

7.10. Kalapiang Proteobacteria Ordeng Methylophilales

 • Methylophilus
 • Methylobacillus
 • Methylovorax
 • Pamilyang Methylophilaceae
                                     

8. Kalapiang Spirochaetes

Ordeng Spirochaetales

 • Saring Spironema
 • Saring Spirochaeta
 • Pamilyang Spirochetaceae
 • Saring Treponema
 • Saring Cristispira
 • Saring Brevinema
 • Saring Borrelia
 • Saring Brachyspira Serpulina
 • Pamilyang Serpulinaceae
 • Saring Leptonema
 • Saring Leptospira
 • Pamilyang Leptospiraceae


                                     
 • pangngalan spora - buto ay isang uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Talaan ng mga uri ng Streptomyces Waksman, S. A., at H. A. Lechevalier
 • ng hindi matatag na anti - biotiko ay isang uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Nakakapaglabas ang S. albosporeus labilomyceticus ng labilomycin
 • Propesor Galtier ng Paaralang Beterinaryo sa Lyons, Pransya ay isang uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Talaan ng mga uri ng Streptomyces
 • pang - uri viridaris - naglalabas ng berde ay isang uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Nagpapakita ang S. viridaris ng pagkakakilanlan upang maging
 • uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Nakakapaglabas ang S. albolongus ng proceomycin, isang uri ng antibiotiko. Talaan ng mga uri ng Streptomyces
 • pinakamalaking sari genus ng Actinobacteria at isang sari ng pamilyang Streptomycetaceae. May itinalang 550 na mga uri at suburi ng mga Streptomyces. Ang mga uri
 • pang - uri clavifer - nagtataglay ng club ay isang uri espesye ng bakterya na nasa saring Streptomyces. Talaan ng mga uri ng Streptomyces Millard, W. A.