ⓘ Pagtutuli

                                     

ⓘ Pagtutuli

Ang pagtutuli o pagsusunat ay isang paraan ng pagtatanggal ng ilan o lahat ng mga prepusyo o harapang balat ng titi. Sa pinakapayak na paglalarawan, ito ang pagtanggal ng balat sa may dulo ng isang titi, partikular na ang balat na sumasaklob at bumbalot sa tinatawag na burat ng titi. Ang pagtutuli ay hindi karaniwan sa lahat ng bansa sa buong mundo. Ito ay karaniwan lámang sa mga bansang may populasyong maraming relihoyoso gaya ng mga tagasunod ng mga relihiyong Islam, Kristiyanismo at Hudaismo. Gayunpaman, sa maraming mga bansang Katoliko o Orthodox gaya ng sa Timog Amerika at Silangang Europa, ang pagtutuli ay hindi karaniwan.

Ang ilan sa mga dahilan ng pagpapatuli ay kultural o relihiyoso, estetiko histura, o paggamot sa mga karamdamang gaya ng balanitis xerotica obliterans, paraphimosis, balanitis, posthitis, balanoposthitis at mga impeksiyong ng pang-ihing trakto. Bukod dito, may malakas na ebidensiya rin na nagpapabawas ng panganib ng pagkahawa sa HIV sa mga heteroseksuwal na laláki sa mga populasyong mataas ang panganib. Ang ebidensiya sa mga heteroseksuwal na laláki sa sub-Saharan Aprika ay nagpapakitang bumawas ng panganib sa pagitan ng 38 at 66 bahagdan sa loob ng dalawang taon at ang mga pag-aaral ay nagpakitang ito ay epektibo sa gastos sa populasyong ito. Gayunpaman, kung ito ay benepisyal sa mga kakabaihan na nakipagtalik sa tuling lalaki ay pinagtatalunan pa at gayundin ang kung ito ay benepisyal sa mga maunlad na bansa at sa mga laláking nakikipagtalik sa kapwa laláki. Sa kasalukuyan, ay nirerekomiyenda ng World Health OrganizationWHO ang pagtutuli bílang bahagi ng komprehensibong programa sa pag-iwas ng pagpasa ng HIV sa mga lugar na may mataas na bílang endemiko ng HIV. Ang mga etikal na pagkabahala ay nanatili tungkol sa pagsasagawa ng mga kampanyang nagtataguyod ng pagpapatuli.

Ayon sa Royal Dutch Medical Association 2010 sa Netherlands, walang propesyonal na asosiyasyon ng mga doktor ang kasalukuyang nagrerekomenda ng pamantayang pagtutuli sa mga populasyon nito. Ang ilang mga katawang medikal ay tumalakay sa kung anong mga sirkunstansiya ang pagtutuli ng bagong panganak na sanggol ay etikal.

Sa kasalukuyan may kontrobersiya o pagtatalo sa pagpapatuli ng mga laláki. Ang mga argumentong itinaas sa pagtutol sa pagtutuli ay kinabibilangan ng: nakasasamang mga epekto sa tungkulin ng titi at nagbabawas ng kaligayahang seksuwal, na ito ay pinangangatwiran lámang ng mga mitongmyths medikal, at ito ay paglabag sa karapatang pantao. Ang mga argumento na pabor sa pagtutuli ay kinabibilangan ng benepisyong pangkalusugan na mas matimbang sa mga panganib, walang malaking mga epekto sa tungkulin ng titi at mababang komplikasyon kung isinagawa ng isang may karanasang doktor at mas maiging isagawa sa bagong panganak na sanggol.

                                     

1. Relihiyon

Ang pagtutuli ay isang ritwal sa Hudaismo na bahagi ng sinasabing tipan kay Abraham at ng mga Israelita kaya ito ay isinasagawa rin ng mga kasalukuyang mga sekta ng Hudaismo, Islam at ilang mga sektang Kristiyano.

                                     

1.1. Relihiyon Kristiyanismo

Ayon sa mga sulat ni Pablo sa Bagong Tipan sa Bibliya, ang pagtutuli sa Hudaismo ay binuwag o pinawalang bisa na 1 Cor 7:18-19. Bagaman pinuri ni Pablo ang pagtutuli Roma 3:1-2, kanyang ikinatwiran na ang pagtutuli ay hindi na nangangahulugang pisikal kundi espiritwal Rom 2:25–29.

Ang pagtutuli ay kontrobersiyal sa yugto ng sinaunang Kristiyanismo bago ang 325 CE. Ang unang Konseho sa Herusalem ayon sa Bibliya ay naghayag na ang pagtutuli ay hindi kinakailangan sa mga akay na hentil Gawa 15. Gayunpaman, ang pagtutuli ay kinagawian sa mga iglesiang Kristiyanong Coptic, Ethiopian, at Eritrean Orthodox gayundin ang ilang mga iglesiang Aprikano. Ang ilan sa mga iglesia sa Timog Aprika ay tumutol sa pagtutuli dahil sa nakita nitong isa itong paganong ritwal samantalang sa ibang mga sektang Kristiyano kabilang ang Nomiya church sa Kenya ay nag-aatas sa mga kasapi nitong magpatuli. Bagamang isinumpa ng Simbahang Katoliko ang gawain ng pagtutuli bilang isang mortal na sala,

Ang pagtutuli ay hindi pangkalahatan sa mga katoliko, halimbawa, bagaman itong karaniwan o isang kultural sa bansang Pilipinas, ito ay hindi karaniwan sa iba pang mga Katolikong bansa gaya ng Espanya, Italya, Timog Amerika at iba pa.

                                     

1.2. Relihiyon Islam

Ang pandaigdigang pagtatantiya ng World Health Organization WHO ay nagmumungkahing ang 30 porsiyento ng mga laláki ay tuli na halos 70 porsiyento nito ay Muslim.

                                     

2. Pagiging Laganap sa buong mundo

Ang pagtatantiya ng mga proporsiyon ng laláking tuli sa buong mundo ay iba mula 1/6 hanggang 1/3. Tinantiya ng World Health Organization na ang 664.500.000 laláking may edad na 15 pataas ay tuli o 30% ng pagiging laganap sa mundo. Ang halos 70% nito ay mga Muslim. Ang pagtutuli ay laganap sa mga bansang Muslim, sa ilang bahagi ng Timog Silangang Asya kabílang ang Pilipinas, Aprika, Estados Unidos, Israel, Timog Korea. Ito ay bihira sa Europa, Timog Amerika, mga bahagi ng Timog Aprika, karamihan ng Asya at Oceania. Ang pagiging laganap ay halos lahat sa Gitnang Silangan at Sentral na Asya. Ang WHO ay nagpakita ng mapa ng pagtatantiya ng kalaganapan ng pagtutuli na ang level ay pangkalahatang mababa < 20% sa buong Europa. Sa Timog Amerika, ang pagiging laganap ng pagtutuli ay pangkalahatang mababa. Ang mga pagtatantiya sa mga indibdwal na bansa ay kinabibilangan ng Espanya, Colombia at Denmark na mababa sa 2%, Finland 0.006% at 7%, Brazil 7%, Taiwan 9%, Thailand 13% at Australia 58.7%.

Ang pagtatantiya ng WHO sa pagiging laganap ng pagtutuli sa Estados Unidos at Canada ay respektibong 75% at 30% Ang pagiging laganap sa Aprika ay nag-iiba-iba mula sa bababa sa 20% sa ilang katimugang bansa hanggang sa halos pangkalahatan sa Hilaga at Kanluraning mga bansa.

                                     

2.1. Pagiging Laganap sa buong mundo Pilipinas

Sa Pilipinas ang isang laláki ay karaniwang nagpatuli sa mga edad na 8 hanggang 15. Ang mga laláking nakapagpatuli na ay tinatawag na "tulî" at ang mga hindi pa ay tinatawag na "supót". Ito ay tinuturing na ritwal ng pagtuloy rite of passage sa pagbibinata ng isang laláki at itinuturing na may malaking stigmang kaugnay sa mga laláking hindi tuli o supot. Ang karaniwang paraan ng pagtutuli sa mga laláki sa Pilipinas ay tinatawag na dorsal slit hiwa sa dorsal o pukpok na paghihiwa lamang sa kahabaan ng ibabaw ng harapang balat foreskin ng titi at walang tinatanggal na anumang balat. Ito ang paraan na karaniwang ginagawa sa mga libreng pagtutuli na ginagawa sa mga klinika o sentrong pangkalusugan tuwing panahon ng tag-init. Ito ay karaniwan ring matatagpuan sa mga Tagaislang Pasipiko bukod sa Pilipinas. Gayunpaman, ang ilang mga laláking nasa Pilipinas ay sumasailalim sa kumpletong pag-aalis ng balat. Sa mga Kanluraning Bansa, ang dorsal slit ay maaaring isagawa bílang alternatibo sa kompletong pagtutuli o pag-aalis ng balat upang maginhawaan ang mga kondisyong gaya ng phimosis at paraphimosis. Isa sa mga maling pananiniwala sa pagtutuli ang paniniwalang ang pagpapatuli ay nagpapatangkad sa isang batang laláki. Ang paglaking "growth spurt" ito ay dulot ng pampalagong hormone na inilalabas sa pubertad ng mga laláki at hindi ng pagpapatuli.

                                     

3. Pagtutuli sa mga babae

Sa ibang mga kultura partikular sa Aprika, isinasagawa rin ang pagtutuli sa mga kababaihan. Ang mga ito ay inuuri sa apat na klasipikasyon ng World Health Organization WHO na ang pangunahing tatlo ay: Uring I na pagtanggal ng takip ng tinggil clitoris na halos sinasamahan ng pagtanggal ng mismong tinggil clitoridectomy; Uring II na pagtangal ng tinggil at panloob na labial; Uring III na pagtangal ng lahat o bahagi ng panloob at panlabas na labia infibulation at karaniwan ang tinggil at pagsasanib at pagsasara ng sugat na nag-iiwan ng maliit na butas para daanan ng ihi o regla-ang sinarang sugat ay binubuksan sa pakikipagtalik o panganganak. Ang mga 85 porsiyento ng babaeng sumailalim sa pagtutuli ay dumanas ng mga uring I at II at 15 porsiyento ng Uring III bagaman ito ang pinakaraniwang paraan sa mga bansang kinabibilangan ng Sudan, Somalia, and Djibouti. Ang ilan sa ibat ibang paraan ay inuri na pang-apat Uring IV na kinabibilangan ng simbolikong pagtusok sa tinggil o labia o pagsunog ng tinggil, paghiwa sa puke upang palakihin ito at pagpapakila ng mga nakasusunog na substansiya upang pasikipin ito.

                                     

4.1. Isyung medikal Harapang balat ng titi

Isinaad ng World Health Organization na mayroong "debate tungkol sa tungkulin ng harapang balat foreskin na ang mga posibleng tungkulin ay kinabibilangan ng pagpapanatili sa ulo ng titi glans penis na basa, pagpoprotekta sa titi sa utero o pagpapalakas ng kaligayahang pleasure seksuwal dahil sa presensiya ng mga reseptor ng nerbo nerve."

                                     

4.2. Isyung medikal Sikolohikal

Ang British Medical Association BMA ay nagsaad na "malawak na tinatanggap ngayon kabílang ng BMA na ang pamamarang siruhikal na ito may mga panganib na medikal at sikolohikal. Ipinangatwiran nina Milos at Macris 1992 na ang pagtutuli ay nagkokodigo sa perinatal ipanganganak na utak ng karahasan at negatibong umaapekto sa pagbibigkis bonding na sanggol-ina at pagtitiwala. Tinalakay din ni Goldman ang posibleng trauma sa pagtutuli sa bata at mga magulang nito, pagkabalisa sa katayuang tuli, at kagawiang maulit ang trauma at nagmungkahi ng pangangailangan sa bahagi ng mga doktor na maghanap ng medikal na pangangatwiran para sa pamamaraang ito. Sa karagdagan, iniulat ni Schultheiss 1998 ang mga laláking nagtatangkang baliktaring ang epekto ng pagtutuli sa pamamagitan ng restorasyon ng harapang balat. Ayon naman kina Moses et al. 1998, ang ebidensiyang siyentipiko ay kulang para sa panganib emosyonal at sikolohikal na nagbanggit ng isang longhitudinal na pag-aaral na hindi nakahanap ng pagkakaiba kaugnay sa bilang ng mga pag-unlad at pag-aasal na indeks. Ang isang repasong panitikan nina Gerharz at Haarmann 2000 ay umabot sa parehong konklusyon. Isinaad nina Boyle et al. 2002 na ang pagtutuli ay maaaring magresulta ng sikolohikal na panganib kabilang ang pagkatapos na traumatikong stress na diperensiyapost-traumatic stress disorder o PTSD na nagbanggit ng isang pag-aaral na nag-uulat ng mataas na rate ng PTSD sa mga batang Plipino pagkatapos ng ritwal o medikal na pagtutuli. Isinaad nina Hirji et al. 2005 na ang mga ulat ng sikolohikal na trauma ay hindi nagmula sa mga pag-aaral ngunit nananatiling ebidensiyang anekdotal na sanhi ng pagkabahala.

                                     
 • Ang pagtutuli kay Hesus ay isang pangyayaring inaalala ng Simbahang Katoliko tuwing unang araw ng Enero. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong
 • kilala rin sa tawag na female genital cutting o female circumcision pagtutuli ng babae Isinasagawa ng mga pangkat - etniko ang FGM sa 27 bansa sa timog
 • gulang, na isinasagawa tuwing bakasyon mula sa paaralan. Isinasagawa ang pagtutuli ng isang duktor ng medisina sa isang klinika, o ng isang tradisyunal na
 • pagitan ng Diyos at ang Mga Anak ni Israel sa pamamagitan ng ritwal na pagtutuli na ginagawa ng isang mohel tagatuli Ang lathalaing ito na tungkol
 • kilala sa kanyang mga pananaw na bumabatikos sa Islam, pagsasanay ng pagtutuli at pagputol ng kasarian ng babae. Ang kanyang screenpplay para sa pelikulang
 • nakabuyangyang ang bahagi o lahat ng ulo ng tinggil. Halos katumbas ng pagtutuli sa mga kalalakihan ang paraang ito subalit hindi dapat maging sanhi ng
 • alitan sa Antioch na may malawak na mga implikasyon kesa sa pagtutuli lamang dahil ang pagtutuli ay isang walang hanggang tanda ng tipang Abrahamiko Genesis
 • sa pagsasagawa nito, kinakailangang isakatuparan na ang pagsusunat o pagtutuli Robinson, Victor, pat. 1939 Balanitis The Modern Home Physician
 • paraan sa pagtatanggal ng titi sa larangan ng siruhiya ay ang penektomiya. Pagtutuli Loblaw, DA Mendelson DS Talcott JA atbp. 2004 - 07 - 15 American Society
 • Ginugunita naman ng Simbahang Anglikano at Simbahang Lutheran Kapistahan ng Pagtutuli kay Kristo tuwing Enero 1. The Four Marian Dogmas sa wikang Ingles
 • alitan sa Antioch na may malawak na mga implikasyon kesa sa pagtutuli lamang dahil ang pagtutuli ay isang walang hanggang tanda ng tipang Abrahamiko Genesis