ⓘ Bulaklak ng Mayo

                                     

ⓘ Bulaklak ng Mayo

Ang Bulaklak ng Mayo o Flores de Mayo ay isang kapistahan na idinadaos sa Pilipinas sa buwan ng Mayo. Ito ay isa sa mga pamimintuho kay Birheng Maria sa Mayo at nagtatapos sa kabuuang buwan.

Ang Santacruzan mula sa salitang Kastilang santa cruz, "banal na krus" ay isang ritwal na maringal na pagtatanghal na idinadaos sa huling araw ng Flores de Mayo. Ito ay binibigyan ng parangal sa paghahanap ng Tunay na Krus ni Santa Elena ng Konstantinople kilala bilang Reyna Elena at San Constantinong Dakila. Ang koneksyon nito sa Mayo ay sumasalunga sa petsang Mayo 3 ng Roodmas, na tinanggal ni Papa Juan XXIII noong 1960 dahil sa kalakaran ng panahon ng pagpapaalis ng mga ilang banal na araw. Ang Kapistahan ng Pagpaparangal sa Krus sa Setyembre 14, na ginugunita ang pagbawi ng relikya ni Emperador Heraclius mula sa mga Persyano sa halip na ang paghanap ni Santa Elena, ay nananatili sa kalendayo ng Bagong Order.

                                     

1. Pinagmulan ng salita

Ang pangalan ng kapistahan ay nagmula sa salita ng wikang Kastilang flores na ibig sabihin ay "mga bulaklak". Ang iba pang mga pangalan ay Flores de María "Mga Bulaklak ni Maria" at "Alay".

                                     

2.1. Ang Flores de Mayo sa ibat ibang bahagi ng bansa Sa Katagalugan

Sa mga Tagalog, nagsimula ang kaugalian pagkatapos ng pagpapahayag ng dogma ng Kalinis-linisang Paglilihi kay Maria noong 1854 at pagkatapos ng paglalathala ng pagsasalin ni Mariano Sevilla ng halos 1867 ng madasaling Flores de María "Mga Bulaklak ni Maria", na kilala rin sa mas mahabang pamagat nitong Mariquít na Bulaclac nasa Pagninilaynilay sa Buong Buannang Mayo ay Inihahandog nañg mañga Devoto cay María Santísima ".

Isang kilalang nakaugalian na ginagawa sa buwan ng Mayo sa Batangas lalo na sa Lipa ay ang Luglugan, o panggabing pamimintuho at pagdiriwang na nagpaparangal kay Birheng Maria. Ginagawa sa mga istraktura na tinatawag na tuklóng, nag-aalay ng mga bulaklak at mga dasal ng mga deboto sa imahen ni Maria tuwing gabi. Pagkatapos ng dasal, ang mga Hermanos o Hermanas para sa araw ay magbibigay ng mga handog sa mga kalahok, kasunod ng pagdiriwang. Ang Luglugan ay nagtatapos sa loob ng isang buwan hanggang sa Tapusan na may Banal na Misa, isang Santacruzan at prusisyon ni Birheng Maria, at nakatapada sa huling Luglugan na tumatagal hanggang sa sumunod na umaga.

                                     

2.2. Ang Flores de Mayo sa ibat ibang bahagi ng bansa Sa Kabikulan

Sa Rehiyon ng Bikol, nagsisimula ang ritwal na may pagbibigkas ng rosaryo, at ang huling araw at payak na tinatawag na katapusan ".

Ang tradisyunal na "María" na may kanya-kanyang kahulugan ay binabanggit pagkatapos ng pagbigkas ng Salve Regina sa wikang Kastila at Litanya ng Loreto. Pagkatapos ng seremonya, ang mga batang dumalo sa pamimintuho ay binibigyan ng mga simpleng miryenda. Ang Alabasyón mula sa wikang Kastilang "papuri" ay tawag ukol sa mga panalangin na inaawit sa karangalan ng Banal na Krus.

                                     

2.3. Ang Flores de Mayo sa ibat ibang bahagi ng bansa Sa Kanlurang Visayas

Ang mga bayan partikular sa Iloilo may kani-kanilang mga purok o mga kalye at ang mga baranggay na may kani-kanilang kapilya o bahay-dalanginan kahit sa simbahan kung saan ang isang imahen ni Birheng Maria ay pinaparangal at nagtitipon ang mga bata upang makinig ng simpleng katekismo at mga turo tungkol sa buhay at kuwento ni Maria, kasaysayan ng mga pagpapakita ni Maria, mga doktrina at kahalagang Kristiyano mga kabuuang pagpapahalaga at kabutihan at iba pang mga turo tungkol sa buhay. Sila ay natuturuan ng ilang mga panalangin at ilang mga awitin na natatanging binibigkas lamang sa panahon ng Flores de Mayo at ang mga bata ay nag-aalay ng mga bulaklak sa imahen ni Birheng Maria bilang sagisag ng pag-ibig, pagsinta at pamimitagan. Ito ay isang paggunita at nakapagpapaalala ng pagpapakita ng Birhen ng Fatima sa tatlong bata na unang nangyari sa Ika-13 ng Mayo, 1917. Maya-maya, inaalok sila ng mga meriyenda. Ang mga ibang simbahan at mga purok ay binibigyan ng mga bata ng ilang bilyeteng papel para sa aktibong pakikilahok at paggawa ng mabuti sa panahon ng katekismo kung saan sa katapusan ng buwan ng Mayo na sumasabay rin sa katapusan ng Flores de Mayo, ang mga bata ay makakakuha ng halaga ng mga bilyete na katumbas sa gamit sa paaralan bilang paghanda ng pagbubukas ng klase sa Hunyo. Ang Santacruzan ay karaniwang idinadaos sa huling ilang mga araw ng Mayo upang isabay ang katapusan ng katekismo para sa mga bata.

                                     

3. Santacruzan

Ang Santacruzan ay isang relihiyosong makasaysayang pagpapaganda na idinadaos sa mga maraming lungsod, bayan, at kahit ang mga maliliit na pamayanan sa buong Pilipinas sa panahon ng buwang ng Mayo. Isa sa mga pinakamakulay na aspeto ng pagdiriwang na ito, ang maringal na pagtatanghal ay naglalarawan ng paghahanap ng Tunay na Krus ni Reyna Elena, ina ni Dakilang Constantino. Maraming personalidad sa pelikula at telebisyon na sumasali sa mga kaganapan at itinatampok sa pangunahing Santacruzan. Ang pagdiriwang na ito ay naging bahagi ng mga nakaugaliang Pilipinong nakilala na may kabataaan, pag-ibig, at palasintahan.

Bago ang Santacruzan, isang pagsisiyam ay ginaganap bilang parangal sa Tunay na Krus. Ang prusisyon mismo ay ginugunita ang paghahanap ng Banal na Krus ni Reyna Elena at ang kanyang anak, Emperador Constantino. Sinasabing may mga pinanggalingan ito sa masayang pagdiriwang ng pasasalamat na sinundan ang paghahanap ng Banal na Krus sa Herusalem at ang paglilipat sa Konstantinopla kasalukuyang Istanbul.

Ang prusisyon ay sinasamahan ng panayang kumpas ng lokal na bandang tanso, tumutugtog at umaawit ng Dios te salve ang Kastilang bersyon ng Aba Ginoong Maria. Nagsisindi ng mga kandila ang mga deboto at umaawit ng panalangin habang naglalakad sila. Ito ay kinaugalian para sa mga lalaking lumalahok sa Santacruzan na magsuot ng tradisyunal na Barong Tagalog at ang mga kababaihan ay nagsusuot ng damit na Filipiniana.

                                     

3.1. Santacruzan Ayos ng prusisyon

Ang mga kasali ng maringal na pagtatanghal ay susundan ng tipikal na pag-aayos na ito:

Ang krus ay ginagamit para sa Santa Cruzan, habang ang Imahen ng Inang Birhen ay ginagamit para sa Flores de Mayo na ito ay pagkakaiba ng dalawang kapistahan ngunit ang ibang tagapag-ayos ay pinagsama ang dalawang kapistahang magkasama sa isang pagdiriwang, Flores at Sta. Cruzan

                                     

3.2. Santacruzan Mga Gumaganap hango sa Bibliya at Mga Nakaugaliang Pagsasatao

 • Tres Marías – bawat Maria may hawak na natatanging katangian na nauugnay sa Paglibing Kay Kristo.
 • Mga Aeta – kumakatawan sa maiitim ang balat ng mga taong katutubo ng Pilipinas tulad ng mga Aeta at mga Ati. Ang mga taal na grupo ay napapangunahan ang mga ninuno ng kasalukuyang karamihang Pilipinong Mga Austronesyo ng sampu-sampung libo ng mga taon.
 • Sta. Veronica – ang babaeng nagpunas ng mukha ni Hesus na may bitbit na Belo; sa nakaugaliang ikonograpiyang Hispaniko-Pilipino, ang tela may tatlong mapaghimalang bakas ng Banal na Mukha ni Hesus sa halip na isa.
 • Sta. María Salome – isang Insensaryo o isang bote ng langis, na tumutukoy sa kanyang gampanin bilang Tagabitbit ng mira.
 • Samaritana/Sta. Photina – ang babaeng Samaritana sa balon kinilalang Photini na nakausap niya si Kristo. Siya may bitbit na isang banga ng tubig sa kanyang balikat.
 • Reyna Ester – Ang reynang Hudyo ng Persya, na nagpaligtas sa kanyang bayan mula sa kamatayan sa mga kamay ni Haman sa pamamagitan ng kanyang napapanahong pakikihalo kay Haring Xerxes. Siya may bitbit na setro.
 • Cleopatra – kumakatawang Cleopatra VII ng Ehipto 69-30 BK, ang sikat na huling aktibong paraon ng Sinaunang Ehipto. Ang kanyang konsorteng lalaki ay madalas na natatalastas na kumakatawang senador na Romano at heneral Marco Antonio 83-30 BK.
 • Matusalem – may balbas at baluktot gawa ng kanyang edad, inilalarawan siya bilang pagsasakay sa isang kariton at mukhang abala sa pagtutusta ng mga butil ng buhangin sa isang kawali sa isang apoy. Ito ay isang paalala na ang mundo ay lumilipas at magtatapos na pawang alabok na kanyang tinutusta.
 • Rut at Noemi – ang Moabitanang sumapi sa Hudaismo at ang kanyang biyenan, mula kanino siya ay hindi mapaghiwalay. Si Rut ay ninuno ni Haring David, at isa sa mga apat na babaeng nakatala sa mga kaangkanan ni Hesus na matatagpuan sa mga Ebanghelyo nina Mateo at Lucas.
 • Reyna Banderada – isang dilag na nakasuot ng mahabang pulang damit, nagdadala ng isang dilaw na bandirola. Siya ay kumakatawan ng pagdating ng Kristiyanismo.
 • Sta. María Magdalena – isang bote ng pabango, bilang nakaugaliang Katoliko na isang beses na di-nagkaunawaan siya kay Maria ng Betania, ang babae na pinahiran at pinunasan ang mga paa ni Hesus.
 • Sta. María de Cleofás ina ni Santiago, asawa ni Cleopas – may bitbit na walis tingting
 • Reyna ng Saba – kumakatawan sa di-nasabing reyna na dumalaw kay Haring Solomon, at napupuspusan ng kanyang karunungan, kapangyarihan, at kayamanan. Siya may bitbit na isang kahon ng alahas. Kasama siya sa Santacruzan sapagkat inilalarawan ng Legenda Aurea kung paano niya pinamitagan ang barakilan ng isang tulay na kanyang tinatawiran, hinuhulaan ang hinaharap na gampanin ng kahoy bilang bahagi ng Tunay na Krus.
 • Reyna Judít – kumakatawan sa biyudang mula sa Bibliyang Judit ng Betulia, na iniligtas niya ang kanyang lungsod mula sa mga Asiryano sa pamamagitan ng pagpatay sa malupit na heneral Holofernes. Kilala rin bilang Infanta Prinsesa Judít", siya may bitbit na ulo ni Holofernes sa isang kamay at isang espada sa iba.
 • Reyna Mora – kumakatawan sa mga Pilipinong Muslim, na karamihan ay nasa Mindanao at sa mga malalaking lungsod tulad ng Maynila. Dumating ang Islam sa kapuluan nang dalawang dantaon bago ang Kristiyanismo, at itoy pangalawa sa pinakamalaking relihiyon sa bansa. Si Maria ay pinaparangal din sa Islam, at ang kanyang kuwento ay matatagpuan sa Ika-19 na sura katipulo ng Quran.
 • Reyna Caridad – sumasagisag ng Kawanggawa, ang ikatlong kalinisang-puring panteolohiya. Siya may bitbit na puso na kulay pula.
 • Reyna Fé – sumasagisag ng Pananampalataya, ang una ng mga kalinisang-puring panteolohiya. Siya may bitbit na krus.
 • Reyna Esperanza – sumasagisag ng Pag-asa, ang pangalawang kalinisang-puring panteolohiya. Siya may bitbit na angkla.
 • Reyna Sentenciada – may tali ng lubid sa kanyang mga kamay, siya ay tumatayo para sa Mga Unang Kristiyano, partikular ang mga dilag, na inusig at pinapasakit para sa pananampalataya. Sinasamahan siya minsan ng dalawang sundalong Romano.
                                     

3.3. Santacruzan Mga Titulo ni Maria

Ang bawat tayahin sa pangkat na ito ay tumutukoy sa isang pamagat ng Birheng Maria karaniwang matatagpuan sa Litanya ng Loreto o sa isang tayahin na nauugnay sa kanya. Bawat titik ng pagbati ng mga anghel na "AVE MARIA" ay bitbit ng isang "anghel", o sa isang batang babae na may suot na puting damit at mga pakpak.

 • Pusò ni María/Corazón de María – may hawak na puso na kulay rosas.
 • Reyna de los Profetas – may bitbit na orasa.
 • Reyna de los Apóstoles – may hawak na Palmera ng Pagpapasakit.
 • Reyna del Santísimo Rosario – may dalang malaking rosaryo.
 • Reyna de los Santos – isang gintong korona, sumasagisag ng Korona ng mga Santo.
 • Divina Pastora – may bitbit na baston ng pastol.
 • Reyna de las Vírgenes – isang rosaryo o isang liryo, ang dakong huli ay nangangahulugang kalinisang-puri; sinasamahan din ng dalawang munting anghel.
 • Reyna de los Patriarcas – may bitbit na tungkod na kahoy.
 • Reyna de los Confesores – may hawak na isang balumbon.
 • Rosa Mística – may dalang palumpon ng mga rosas.
 • Reyna de los Mártires – may bitbit na Koronang Tinik o ang tinusukang puso, bilang pangalawang paglalarawan ng Mater Dolorosa.
 • Susì ng Langit – may bitbit na dalawang susi, isang ginto at ang isa ay pilak, hinango mula sa disenyo ng Sagisag na pampapa.
 • Reyna Abogada – tagapagtanggol ng mga mahihirap at naaapi, siya ay nagsusuot ng itim na birete, toga, at may bitbit na malaking aklat. Ang kanyang hitsura ay isang pagkakapagpalabas ni Maria, Mapag-ampon Tagapagtaguyod ng mga Kristiyano. Sa ibang mga prusisyon, ang tayahin ng Reyna Doctora ay nagpapakita rin, na maaaring tumutukoy kay "Maria, Kalusugan ng mga Maysakit".
 • Reyna Candelaria – siya may dalang isang mahabang umiiliaw na kandila, sumasagisag ng Pagdadalisay kay Maria.
 • Reyna de las Estrellas – may hawak na barita na may bituin sa dulong itaas.
 • Reyna Luna – siya ay kumakatawan sa buwan, na nagsisilbi bilang paanan ni Maria bilang Babae ng Apokalipsis.
 • Luklukan ng Karunungan – may dalang Bibliya, siya ay kumakatawan kay Maria bilang Sedes Sapiaentiæ
 • Reyna del Cielo – isang bulaklak; madalas na sinasamahan ng dalawang bata na nakadamit na anghel.
 • Reyna de la Paz – may hawak na kalapati, tunay o hindi.
 • Reyna Justícia – ang pagsasatao ng "Salamin ng Katarungan", ang kanyang mga katangian ay timbangan at espada.
 • Reyna de los Ángeles – may bitbit na isang palumpon ng mga puting bulaklak, at inaabayan ng mga batang nakadamit na parang mga anghel.
                                     

3.4. Santacruzan Mga iba pang titulo

 • Reyna de las Flores – Ang Reyna ng Bulaklak ng Mayo. Siya may dalang isang pumpon ng mga bulaklak.
 • Reyna Emperatríz – ang pagsasatao ni Santa Elena ng Konstantinopla, o kilala bilang Reyna Elena, ang Emperatris ay kapareho sa reyna partikular sa kanyang titulong Augusta emperatris o inang reyna na tinanggap niya mula kay Constantino noong 325 AD.
 • Reyna Elena – ang palaging huling kasapi ng prusisyon, siya ay kumakatawan mismong Santa Elena, na ang pagtutuklas ng Tunay na Krus ay sinagisag sa krus o krusipiho na dinadala niya sa kanyang mga braso. Ang dakilang prestihiyosong gampaning ito ay karaniwang iginagawad sa pinakamagandang babae o mahalagang matrona sa maringal na pagtatanghal. Sa mga ibang pamayanan, ang pagkakakilanlan ng babaeng gumaganap na Reyna Elena ay isang sikretong binabantayan hanggang sa Santacruzan mismo. Ang iba pang mga lugar ay mas tumatanggap, pinapayagan ang tatlong Reyna Elena sa kanilang mga prusisyon.
 • Constantino - ang kasama ni Reyna Elena, kumakatawan sa kanyang anak, Dakilang Constantino 272 – 337 AD. Ang papel na ito ay halos palaging ginagampanan ng isang maliit na batang lalaki na may malaprinsipeng kasuotan.
                                     
 • Katutubo ito sa silanganing bahagi ng Hilagang Amerika. Tinatawag din itong mandragora. Nagbubunga ng isang puting bulaklak ang podopil. Mayroon itong dalawang
 • Ilocana 1954 - Luha ng Birhen 1954 - Anak sa Panalangin 1954 - Bondying 1954 - Kurdapya 1955 - Tatay na si Bondying 1955 - Bulaklak sa Parang 1955 - Despatsadora
 • nakatanggap ng ganitong karangalan. Tinatagurian din siya ng karamihan bilang Ang Munting Bulaklak ni Hesus. Isinilang si Santa Teresa ng Lisieux sa Alençon
 • batong - apog, na may bai - baitang na anyo ng mga patag at matataas na lupa at panggilid o lumalawit na mga bahura ng mga bulaklak na bato. Ang panghilagang mga pulo
 • Anino ni Bathala 1958 - Mga reyna ng Vicks 1957 - Prinsesa Gusgusin 1957 - Busabos 1957 - Mga ligaw na bulaklak 1956 - Kanto Girl 1956 - Tumbando caña
 • Bulaklak na sinundan ng Eva Fonda, 16 matapos nang ilang taong pagiging extra. Si Artemio Marquez ang masasabing nakadiskober sa kanya at nagbigay ng
 • pangatlong gantimpala, 1983 Noong 1984, ang kanyang script para sa Bulaklak ng City Jail ay nagwagi bilang Best Story - Best Screenplay sa Metro Manila
 • para sa lupain ng mga bulaklak ay isang estado na matatagpuan sa timog - silangang rehiyon ng Estados Unidos. Ang estado ay pinapaikutan ng Golpo of Mexico sa
 • Halimbawa ng tulang kanyang nasulat ay ang Ang Ermita sa Baryo. Mula rin sa kanyang panulat ang nobelang Ang Mga Tunuk San Isa Ca Bulaklak Ang lathalaing
 • Halamang Namumulaklak ang may pinakamalaking bulaklak na walang tangkay sa buong mundo. Ang bulaklak ng titan arum s ay mas maliit kung ihahambing saTalipot