ⓘ Sodomya

                                     

ⓘ Sodomya

Ang sodomya o sodomia ay isang terminong ginagamit ng ilang mga relihiyoso upang ilarawan ang gawain ng pakikipagtalik na pambutas ng puwit sa lalake o babae o minsan ay pakikipagtalik ng tao sa hayop. Sa makapananampalatayang diwa, mayroon itong masamang kahulugan. Nagbuhat ang salitang ito mula sa kuwento sa Aklat ng Genesis sa Bibliya ng Sodoma at Gomorrha na pinaniniwalaan ng ilan na puno ng kasamaan at kasalanan. Gayunpaman, may ibat ibang interpretasyon ang ibat ibang sekta sa kung ano talaga ang kasalanan ng mga taga Sodoma at Gomorrha. Ayon sa Ezekiel 16:49-50, ang kasalanan ng mga taga sodoma ay pagiging arogante, pagkakaroon ng masaganang pagkain at pagkawalang bahala at hindi tumulong sa mga mahihirap at nangangailangan.

                                     
  • ay naging Tsar ng Rusya. 1895 - Si Oscar Wilde ay ipinakulong dahil sa sodomya 1907 - Rachel Carson, Amerikanong biologist, environmentalist, at may - akda
  • ng kamatayan ang ilang mga krimeng sekswal, kabilang ang pakiki - apid at sodomya Sa maraming bansa, isang opensang kapital ang pangangalakal ng bawal na
  • sino ang naglimbag, na naglalaman ng pagkukundena laban sa batas kontra sodomya ng Prusya. Noong 1879, ginamit ni Gustav Jäger ang katawagan ni Kertbeny
  • rin ng San Francisco. Maliban sa Illinois, kung saan ay inalis ang batas sodomya noong 1961, ang mga kilos homoseksuwal, kahit na sa pagitan ng dalawang