ⓘ Anarkismo

                                     

ⓘ Anarkismo

Ang anarkismo ay isang teoriya o panukalang nagsasabing masama ang lahat ng pamahalaan. Tinatawag na mga anarkista ang taong naniniwala sa o nagtataguyod ng anarkismo.

                                     

1. Mga anarkista

Maraming matatawag na mga taong anarkista. Maaari silang mga pasipista, terorista, indibiduwalista, mga naniniwala sa komyunal na pamumuhay, rebolusyonaryo, o mga naniniwala sa mabilisang pagbabago. Bagaman marami sila, mayroon silang iisang pinaniniwalaan at sinasang-ayunan: na masisisi ang pamahalaan sa lahat ng mga kamaliang nagaganap sa lipunan ng tao, kasama na ang pagsisi sa mga batas at autoridad.