ⓘ Semiotika

Semyotika

Ang semiotika, o semiolohiya, ay ang pag-aaral ng mga tanda, pareho bilang indibidwal at nakapangkat na mga sistema ng tanda. Kabailang sa pag-aaral ang paano ginagawa ang isang kahulugan at paano naiintidihan. Sinuri din ng mga nagsasanay sa semiotika ang mga organismo, maliit man o malaki, kung paano gumawa ng mga prediksiyon tungkol sa pakikibagay nito sa kanilang semiotikong lugar sa mundo. Pangkalahatang patugkol ang semiotika sa mga tanda, samantalang sinasakop ng biyosemiotika ang pag-aaral ng pakikipagtalastasan ng impormasyon sa mga buhay na organismo. Ang lathalaing ito na tungko ...

Alkimiya

Tungkol ito sa isang sinaunang malaagham na pag-aaral. Para sa halaman, tingnan ang alkemilya. Ang alkimiya ay isang pilosopiko at protosiyentipikong kaugalian na kinasanayan sa buong Europa, Ehipto, at Asya. Nilayon nitong i-purify, i-mature, at i-perfect ang ilang mga bagay. Ang ilang mga karaniwang layon ay ang chrysopoeia, ang transmutasyon ng mga "base metal" upang maging "noble" ; ang paglikha ng isang eliksir ng imortalidad; ang paglika sa panacea na maaaring makagamot sa kahit anong sakít; at ang paglinang ng isang alkahest, isang pangkalahatang pantunaw. Sa Europa, and paglikha ng ...

Beksilolohiya

Ang beksilolohiya Ingles: vexillology ay ang pagsusuri ng kasaysayan, simbolismo, at kagamitan ng mga bandila, at maaari din na tumukoy sa pangkalahatang interes ukol sa mga bandila. Ang salitang ito ay mula sa pagsasama ng salitang Latin na vexillium "bandila" at ng hulaping Greko -logy "pag-aaral". Sa pormal na depinisiyon ng Pandaigdigang Federasyon and mga Samahang Beksilolohikal Ingles: FIAV, International Federation of Vexillological Associations, and beksilolohiya ay tinuturing bilang ang "paggawa at pag-unlad ng karunungan ukol sa mga sari-saring bandila, ang kanilang mga porma at ...

Proxemics

Ang proxemics o proksemika ay isa sa mga sab-kategorya sa pag-aaral ng di-berbal na pakikipagtalastasan. Kasama sa iba pang kilalang sab-kategorya ang haptics, kinesics, vocalics at chronemics. Inilalarawan ang proxemics bilang "magkakaugnay na mga obserbasyon at mga teorya sa paggamit ng tao ng espasyo bilang espesyalisadong elaborasyon ng kultura." Si Edward T. Hall, isang antropologong kultural na bumuo ng salitang proxemics noong 1963, ay nagbigay-diin sa epekto ng paggamit ng espasyo sa interpersonal na komunikasyon. Pinaniwalaan ni Hall na ang halaga ng pag-aaral ng proxemics ay naku ...

                                     

ⓘ Semiotika

  • Ang semiotika o semiolohiya, ay ang pag - aaral ng mga tanda, pareho bilang indibidwal at nakapangkat na mga sistema ng tanda. Kabailang sa pag - aaral ang
  • konteksto sa pagbibigay ng kahulugan sa wika o salita. Isa itong sangay ng semiotika o semantikang tumatalakay sa ugnayan ng mga ipinapakitang senyales o paraan
  • sinaunang malaagham na may elemento ng kimika, pisika, astrolohiya, sining, semiotika metalurhiya, medisina, mistisismo, at relihiyon. Tatlo ang pangunahing
  • Ito ang listahan ng mga disiplinang akademiko at mga larangang pang - akademiya Isang sangay ng kaalaman ang pang - akademiyang disiplina na pormal na itinuturo
  • Ang beksilolohiya Ingles: vexillology ay ang pagsusuri ng kasaysayan, simbolismo, at kagamitan ng mga bandila, at maaari din na tumukoy sa pangkalahatang