ⓘ Batas

Batas

Ang batas, sa politika at hurisprudensiya, ay ang mga kumpol ng alituntunin sa pag-aasal na naguutos o nagbabawal sa isang natukoy na pakikipagugnayan sa pagitan ng mga tao at kapisanan. Kasama rin dito ang mga kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa mga nakatatag na alituntunin sa pag-aasal.

Saligang batas

Ang saligang batas o konstitusyon ay isang pangkat ng mga prinsipyong saligan o pundamental o nailunsad at naitatag na mga pamarisan na pinagbabatayan o inaalinsunuran kung paano pinamamahalaan ang isang estado o iba pang organisasyon. Ang pinagsama-samang mga alituntuning ito ang bumubuo sa kung ano ang entidad). Kapag naisulat na ang mga prinsipyong ito upang maging isang kalipunan o pangkat ng mga kasulatang pambatas, ang mga dokumentong ito ay masasabing bumubuo ng isang "nasusulat" na saligang batas. Ang saligang batas ay nakatuon sa ibat ibang mga antas ng mga organisasyon, mula sa m ...

Saligang Batas ng Pilipinas

Ang Saligang Batas ng Pilipinas o Konstitusyon ng Pilipinas ay ang kataas-taasang batas ng Pilipinas. Ang kasalukuyang Saligang Batas ng Pilipinas ang Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987 na pinagtibay noong 2 Pebrero 1987 sa ilalim ni Corazon Aquino sa isang plebisito kung saan ang higit sa 3/4 o 76.37% ng mga humalal 17.059.495 ang sumang-ayon dito, laban sa 22.65% 5.058.714 na bumutong tutol sa pagpapatibay nito. Ito ang pumalit sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1973 na pinagtibay sa ilalim ni Ferdinand Marcos.

Batas militar

Ang batas militar ay kakaibang kapangyarihan ng estado na karaniwang ipinatutupad nang panandalian ng isang pamahalaan kapag hindi na nito maayos magampananan ang pamamahala gamit ang sibilyan nitong kapangyarihan. Sa isang ganap na batas militar, ang pinakamataas na opisyal ng militar ang namumuno, o naitatalaga bilang tagapamahala o puno ng pamahalaan, kasabay ng pagbuwag o pagtanggal ng lahat ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan mula tagapagpaganap, tagapagbatas, hanggang panghukuman. Maaaring ipatupad ng pamahalaan ang batas militar upang manaig ang kanilang kapangyarihan sa sa ...

Batas Tydings–McDuffie

Ang Batas Tydings–McDuffie na inaprubahan noong Ika-24 ng Marso taong 1934 ay isang pederal na batas ng Estados Unidos na nagkaloob ng nagsasariling pamahalaan ng Pilipinas at ng kalayaan nito pagkatapos ng sampung taon. Noong 1934, pinamunuan ng Pilipinong politikong si Manuel L. Quezon ang "misyong pang-kalayaan ng Pilipinas" sa Washington, D.C. na nagtagumpay sa pagpapatibay ng Kongreso sa batas na ito.Kabilang sa mga probisyong tinutulan ng misyong pangkalayaan ni Manuel L. Quezon ang pananatili ng base militar sa Pilipinas;ang walang katiyakang kapangyarihang taglay ng High Commission ...

Mga Batas Republika ng Pilipinas

Ang mga Batas Republika ay maraming pangalan. Noong panahon ng mga Amerikano, ito ay tinatawag na "Acts", pero noong panahon ng Komonwelt ng Pilipinas, ito ay tinatawag na "Commonwealth Acts" mga Batas Komonwelt. Pagkatapos ng kalayaan, pinalitan ang katawagan bilang "Batas Republika", pero ito ay pinalitan upang maging "Batas Pambansa" noong panahon ni Marcos dahil sa paglikha ng Batasang Pambansa. Ibinalik ang katawagang "Batas Republika" noong 1986, pagkatapos ng Rebolusyon ng EDSA. Ang lathalaing ito na tungkol sa Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig ...

                                     

ⓘ Batas

  • Ang batas sa politika at hurisprudensiya, ay ang mga kumpol ng alituntunin sa pag - aasal na naguutos o nagbabawal o pareho sa isang natukoy na pakikipagugnayan
  • Ang saligang batas o konstitusyon ay isang pangkat ng mga prinsipyong saligan o pundamental o nailunsad at naitatag na mga pamarisan na pinagbabatayan
  • Ang Saligang Batas ng Pilipinas o Konstitusyon ng Pilipinas ay ang kataas - taasang batas ng Pilipinas. Ang kasalukuyang Saligang Batas ng Pilipinas ang
  • Ang batas militar ay kakaibang kapangyarihan ng estado na karaniwang ipinatutupad nang panandalian ng isang pamahalaan kapag hindi na nito maayos magampananan
  • Ang Batas Tydings McDuffie opisyal na pangalan: Batas sa Kalayaan ng Pilipinas Pampublikong Batas Blg. 73 - 127 na inaprubahan noong Ika - 24 ng Marso
  • Ang mga Batas Republika Inggles: Republic Act ay ang mga batas sa Pilipinas, na nilikha ng Kongreso at nilagdaan ng Pangulo. Ang mga Batas Republika
  • Ang Batas Cooper o mas kilala sa tawag na Batas ng Pilipinas ng 1902 english: Philippine Bill of 1902 o Philippine Organic Act 2013 ay isang batas na
  • Ang panukalang batas ay isang batas na nasa ilalim ng pagsasaalang - alang ng tagapagbatas ng isang bansa o estado gaya ng mga estado ng Estados Unidos Ang
  • pagpapapatupad ng batas ay ibang katawagan para sa pagtukoy sa hanapbuhay at gawain ng mga pulis o mga opisyal ng pulisya. Ang pagpapatupad ng batas ay maaari
  • Ang batas kanoniko Ingles: canon law ay isang katagang ginagamit para sa panloob na batas na eklesiyastikal ng maraming mga simbahan na katulad ng Simbahang
                                     

Amiyenda

Ang isang amiyenda ay maaaring tumukoy sa: Konstitusyonal na amiyenda na isang pagbabagong ginawa sa isang isinulat na konstitusyon Isang pagbabagong ginawa sa isang kontrata Kondisyoner ng lupasoil o soil amendment na mga materyal na dinagdag sa lupa Isang pagbabagong ginawa sa isang nakabinbing mosyon o panukalang batas sa isang mosyon upang amiyendahan Ang isang pinabuting pagbabagong ginawa sa nakaraang isinabatas na batas o mosyon

                                     

Asambleang Konsultibong Islamiko

Ang Asambleang Konsultibong Islamiko: مجلس شورای اسلامی; Majles-e Shurā-ye Eslāmi) ang parlamento ng Iran. Demokratikong ihinahalal ang lahat ng mga kinatawan nito, hindi tulad ng karamihan sa mga bansa sa Gitnang Silangan, bagaman kailangang sang-ayunin ang bawat isa ng Kapulungan ng mga Tagapag-alaga. Ang lathalaing ito na tungkol sa Batas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

                                     

Batas ni Gresham

Sa ekonomiya, ang Batas ni Gresham ay ang prinsipyo na nagsasaad na ang masamang pera ay nakapagpapaalis ng mabuting salapi mula sa sirkulasyon. Isang halimbawa nito ay ang kung may dalawang uri ng piraso ng barya na magkatulad ang halaga subalit magkaiba ang nilalamang uri ng metal. Ipamamahagi o ikakalat ang baryang may mababang halagang taglay, habang itatago o iimpilin naman ang baryang may mas mataas na halaga. Ibinatay ang pangalan ng prinsipyong ito mula kay Thomas Gresham.

                                     

Batas Payne-Aldrich

Noong 1909, nagbigay ng pahintulot ang Batas Payne-Aldrich upang maging malaya ang palitan ng kalakal ng Estados Unidos at ng Pilipinas. Walang bayad na taripa ang mga produktong nanggagaling sa Pilipinas ngunit may takdang kota; samantalang ang mga kalakal mula sa Estados Unidos ay makapapasok sa Pilipinas nang walang taripa at kota. Ang lathalaing ito na tungkol sa Batas at Pilipinas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

                                     

Curfew

Ang curfew ay ang takdang oras o hudyat ng pagbabawal sa mga taong sibilyan na lumabas ng kani-kanilang mga bahay. Maaari rin itong tumukoy sa takdang oras o hudyat ng pagpatay ng apoy sa mga kalan ng mga bahay-bahay na ipinaiiral noong unang panahon. Ito rin ang oras o hudyat kung kailan dapat na umalis na sa mga lansangan at umuwi na patungo sa mga tahanan ang mga tao. Tinatawag din itong oras ng pagsasara.

                                     

Dagat teritoryal

Ang dagat teritoryal ay teritoryal na katawang tubig o ng isang teritoryal na dagat, tulad ng natukoy ng 1982 Kumbensiyon ng mga Bansang Nagkakaisa sa Batas ng Dagat, na hindi hihigit sa 12 milyang pandagat mula sa punong linya ng isang baybaying-dagat ng isang anyong lupa. Ang lathalaing ito na tungkol sa Batas ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

                                     

De jure

Ang de jure o de iure ay ginagamit sa halip ng "sa prinsipsyo", kapag sinasalarawan ng isa ang politikal na kalagayan. Ang lathalaing ito na tungkol sa Agham ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

                                     

Isinasakdal

Ang isinasakdal, nasasakdal, akusado, hinahabla, dinedemanda o nirereklamo ang anumang partido na inaatasan ng batas na tumugon sa reklamo ng nagsasakdal sa isang demanda sa harap ng korte. Ito ay tumutukoy rin sa isang partido na kinasuhan o inakusahan ng paglabag sa isang batas kriminal.

                                     

Jus soli

Ang jus soli ay ang karapatan sa pagkamamamayan o nasyunalidad ng sinumang pinanganak sa isang teritoryo ng isang estado.

                                     

Kautusan ng pansamantalang pagpigil

Ang Kautusan ng Pansamantalang Pagpigil o Temporary Restraining Order o TRO sa Ingles ay isang atas ng hukuman na naglalayong kagyat na ipatigil pansamantala ang anumang ginagawa o balak gawin upang maiwasan ang malubhang kapinsalaan o perhuwisyo sa isang panig. Karaniwang may takdang bisa ito sa loob ng 72 oras o hanggang 20 araw sa pinakamatagal