ⓘ Sosyolohiya

Sosyolohiya

Ang sosyolohiya o dalubulnungan ay ang pag-aaral ng mga alituntunin ng lipunan at mga proseso na binibigkis at hinihiwalay ang mga tao hindi lamang bilang mga indibiduwal kundi bilang kasapi ng mga asosasyon, grupo, at institusyon. Tinatawag ito, sa isang kahulugan sa isang tipikal na aklat, bilang ang pag-aaral sa mga buhay na panlipunan ng mga tao, grupo, at lipunan. Interesado ang sosyolohiya sa ating pag-uugali bilang mga nilalang na marunong makisama; sa ganitong paraan sinasakop ng nagustuhang larangan sa sosyolohiya mula sa pagsusuri ng maiikling pakikitungo sa pagitan ng hindi magk ...

Sosyolohiyang pang-industriya

Ang sosyolohiyang pang-industriya ay isang mahalagang pook na nasa loob ng larangan ng sosyolohiya ng paggawa na sumusuri ng direksiyon at mga implikasyon ng mga gawi sa pagbabagong pangteknolohiya, mga merkado ng paggawa, ogranisasyon ng paggawa, mga gawain na pangtagapamahala at ugnayang pangpagpapatrabaho magpahanggang sa kung saan ang mga gawi na ito ay naging malapit na may kaugnayan sa nagbabagong mga padron ng kawalan ng pagkakapantay-pantay sa modernong mga lipunan at sa nagbabagong mga karanasan ng mga indibiduwal at mga mag-anak, na kinasasangkutan ng paghamon, pagtanggi, at pagb ...

Sosyolohiyang rural

Ang sosyolohiyang rural, tinatawag ding sosyolohiyang pambukid, sosyolohiyang pangkabukiran, sosyolohiyang pamparang, sosyolohiyang pangkaparangan, o sosyolohiyang panglalawigan ay isang larangan sa sosyolohiya na may kaugnayan sa pag-aaral ng buhay na panlipunan na nasa mga pook na hindi metropolitano. Ito ang makaagham na pag-aaral ng kaayusang panlipunan at mga pag-uugali ng mga tao na malayo sa punto ng malaking populasyon o gawain pang-ekonomiya. Katulad ng anumang disiplinang pangsosyolohiya, ang sosyolohiyang rural ay kinasasangkutan ng eksaminasyon ng datong pang-estadistika, mga p ...

Populasyon

Populasyon ang tawag sa bilang ng mga bagay na may buhay sa isang lugar. Ang populasyon ng isang lungsod ay ang bilang ng mga tao na nakatira sa lungsod na iyon. Sa Sosyolohiya, ito ay ang katipunan ng mga tao. Ang pag-aaral ng estatistika ng populasyon ng tao ay nagaganap sa loob ng disiplina ng demograpiya. Ang artikulong ito ay tumutukoy sa populasyon ng tao. Ang densidad ng populasyon o kapal ng populasyon ang tawag sa pamantungang bilang ng tao sa isang lugar. Maraming tao ang isang lugar kung ito may mataas na densidad ng populasyon. Mayroong mababang densidad ng populasyon naman kun ...

Antropolohiyang panlipunan

Ang antropolohiyang panlipunan ay isa sa apat na itinuturing na mga larangan ng antropolohiya o agham-tao. Ito ang bahagi ng antropolohiya na itinuturing bilang mas kiling sa agham panlipunan kung ihahambing sa antropolohiyang biyolohikal na sinasabi namang mas kiling sa agham pangkalikasan. Sa larangang ito, tinitignan at pinag-aaralan ang mga tao bilang mga kasapi ng isang partikular na lipunan. Sa ganitong paraan, masasabi natin na malaki ang kaugnayan ng antropolohiyang panlipunan sa disiplina ng sosyolohiya. Sa katunayan, ang antropolohiya at sosyolohiya ay dalawang magkaibang mga dis ...

Teoryang panlipunan

Ang mga teoriya ng pakikipagkapwa, teoriyang sosyal, teoriya ng pakikisalamuha, teoriyang panlipunan, teoriyang pangsosyolohiya o teoriyang sosyolohikal ay isang katagang nagsimula sa dalawang mga salita: "sosyal" mula sa Latin na socius at "teoriya" mula sa Griyegong theoria. Ang mga teoriyang panlipunan ay mga balangkas ng ebidensiyang empirikal na ginagamit upang pag-aralan at unawain o maipaliwanag ang kababalaghang pangpakikipagkapwa o sosyal. Ang mga ito ay ginagamit ng mga siyentipikong sosyal, na may kaugnayan sa mga pagtatalong pangkasaysayan hinggil sa pinaka katanggap-tanggap at ...

                                     

Urbanisasyon

Ang urbanisasyon ay ang pisikal na paglaki ng mga pook na urbano dahil sa mga pagbabago sa isang lugar. Ayon din sa mga Bansang Nagkakaisa, tumutukoy din ang urbanisasyon sa daloy ng tao mula sa mga pook na rural tungo sa mga pook urbano. May kinalaman ang urbanisasyon sa industriyalisasyon, modernisasyon at ang konsepto ng rasyonalisasyon sa sosyolohiya. Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

                                     

Manugang

Ang manugang ay ang naging karagdagang mga "anak" ng mga magulang dahil sa bisa at batas ng kasal. Tumutukoy ito sa manugang na babae o ang asawa ng anak na lalaki, at sa manugang na lalaki o ang asawa ng anak na babae.

                                     

Auguste Comte

Si Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, mas kilala bilang si Auguste Comte, ay isang pilosopong Pranses. Siya ang nagtatag ng disiplina ng sosyolohiya at ang doktrina ng positibismo. Siya ang minsang itinuturing na unang pilosopo ng agham sa modernong pagpapakahulugan ng termino.

                                     

Burgesya

Ang burgesya ay mga taong nasa gitnang antas ng lipunan na naging makapangyarihan at maimpluwensiya sa ekonomiya. Dumami ang ganitong mga uri ng tao noong. Kasingkahulugan ang burgesya ng pariralang mga kapitalista, mga nangangapital, mga namumuhunan at mangangalakal. Ayon sa teoriya ni Karl Marx, ang mga burges ang katunggali ng mga proletaryo.