ⓘ Sikolohiya

Sikolohiya

Ang sikolohiya ay ang agham ng isip at ugali. Kalakip sa sikolohiya ang pag-aaral ng kababalaghang may malay at walang malay, pati na rin ang damdamin at pag-iisip. Isa itong disiplinang pang-akademya na may napakalaking saklaw. Hinahangad ng mga sikologo ang pagkaunawa ng mga lumilitaw na katangian ng mga utak, at lahat ng sari-saring kababalaghan na konektado sa mga lumilitaw na katangian na iyon, at sa ganitong paraan, sumasali sa mas malawak na neuro-siyentipikong grupo ng mga mananaliksik. Bilang isang agham panlipunan, nilalayon nitong intindihin ang mga indibidwal at grupo sa pagtat ...

Sikolohiyang kognitibo

Ang sikolohiyang kognitibo, sikolohiyang pangkognisyon, sikolohiyang pangpagtalos, sikolohiya ng pag-alam, o sikolohiyang pangpaglilimi ay isang sangay ng sikolohiya na tumitingin sa payak na mga galaw ng isipan, katulad ng paglunas ng suliranin, alaala, at wika. Pinakakaraniwang tinitingnan ng mga sikologong kognitibo ang mga pagbabagong mental o pang-isipan na naganap pagkaraan ng isang estimulo at bago ang isang tugong pang-ugali. Nagkaroon ng mga simulain ang kognitibong sikolohiya sa sikolohiyang Gestalt nina Max Wertheimer, Wolfgang Köhler, at Kurt Koffka, at sa loob ng mga gawa ni J ...

Sistema ng ugali

Ang sistema ng ugali o sikolohiyang pang-ugali, kilala rin bilang perspektibo sa pagkatuto o pananaw sa pagkatuto, ay isang sistematikong paglapit sa pag-unawa sa ugali ng tao at hayop. Pinagsasama nito ang mga elemento ng teoryang pampilosopiya, pangmetodolohiya at pangsikolohiya. Sumibol ito sa unang parte ng ika-20 siglo, bilang isang reaksyon sa sikolohiyang malalim at iba pang anyo ng sikolohiya, na madalas nahihirapang prediksyon na maaaring sukatin sa pamamagitan ng mga mahigpit na metodolohiya sa pageeksperimento. Ang pangunahing prinsipyo ng pag-uugaling metodolohikal, na ipinahay ...

Sikolohiyang pampakikitungo

Huwag ikalito sa sikolohiyang panglipunan. Ang sikolohiyang panlipunan, sikolohiyang pampakikitungo, sikolohiyang pampakikipagkapuwa, sikolohiyang pampakikisalamuha o sikolohiya ng pakikipamuhay sa kapuwa ay ang pag-aaral sa kung paano ang interaksiyon o paano nakikipag-ugnayan ang mga tao at mga pangkat ng mga tao. Ang mga iskolar sa ganitong pook na interdisiplinaryo ay karaniwang mga sikologo o kaya mga sosyologo, bagaman ang lahat ng mga sikologong panlipunan ay kapwa gumagamit ng indibiduwal at pangkat bilang mga yunit ng analisis. Sa kabila ng kanilang pagiging magkahalintulad, ang m ...

Sikolohiyang eksperimental

Ang sikolohiyang eksperimental, sikolohiyang pang-eksperimento, o sikolohiyang nag-eeksperimento ay ang gawain ng mga tao na naglalapat ng mga paraang pang-eksperimento o pangsubok sa pag-aaral ng ugali at mga proseso na sanhi nito. Ang mga sikologong nag-eeksperimento ay gumagamit ng mga kalahok na tao at mga pinag-aaralang hayop upang makapag-aral ng maraming mga paksa, kasama na ang sensasyon at persepsiyon, memorya, kognisyon, pagkatuto, motibasyon, at emosyon, sa piling ng iba pa; pati na ang mga prosesong debelopmental, sikolohiyang panlipunan, at ang mga substratang neyural.

Sikolohiyang pang-edukasyon

Ang sikolohiyang pang-edukasyon ay ang pag-aaral ng kung paano natututo ang mga tao sa mga tagpuang pang-edukasyon, ng katalaban ng mga pamamagitan na pang-edukasyon, ng sikolohiya ng pagtuturo, at ng sikolohiyang panlipunan ng mga paaralan bilang mga organisasyon. Ang sikolohiyang pang-edukasyon ay nakatuon sa kung paano natututo at umuunlad ang mga mag-aaral, na kadalasang tumutuon sa kabahaging mga pangkat na katulad ng mga batang may talento at sa mga mayroong mga kapansanan. Ang mga mananaliksik at mga teorista ng sikolohiyang pang-edukasyon ay tinatawag na mga sikologong pang-edukasy ...

                                     

ⓘ Sikolohiya

  • Ang sikolohiya ay ang agham ng isip at ugali. Kalakip sa sikolohiya ang pag - aaral ng kababalaghang may malay at walang malay, pati na rin ang damdamin
  • sikolohiyang pangpagtalos, sikolohiya ng pag - alam, o sikolohiyang pangpaglilimi Ingles: cognitive psychology, literal na sikolohiya ng mga napag - aaralan ng
  • siglo, bilang isang reaksyon sa sikolohiyang malalim at iba pang anyo ng sikolohiya na madalas nahihirapang prediksyon na maaaring sukatin sa pamamagitan
  • pampakikitungo, sikolohiyang pampakikipagkapuwa, sikolohiyang pampakikisalamuha o sikolohiya ng pakikipamuhay sa kapuwa Ingles: social psychology ay ang pag - aaral
  • Experimental Psychology New York: Wiley Ang lathalaing ito na tungkol sa Sikolohiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
  • pang - edukasyon, ng katalaban ng mga pamamagitan na pang - edukasyon, ng sikolohiya ng pagtuturo, at ng sikolohiyang panlipunan ng mga paaralan bilang mga
  • Talatuntunan ng kaunlaran ng tao Maturidad Ang lathalaing ito na tungkol sa Sikolohiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
  • org visibilitybrochure memberbrochure.aspx Ang lathalaing ito na tungkol sa Sikolohiya ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.
  • Sa sikolohiya o dalubisipan, ang psyche ˈsaɪki ay ang kabuuan ng isipang - tao, may malay man o hindi. Ang sikolohiya ay ang makaagham o masusing pag - aaral
                                     

Heuristika

Ang Heuristika ay tumutukoy sa batay-sa-karanasang mga teknika ng paglutas ng problema, pagkatuto, at pagtuklas. Kung saan ang puspusang paghahanap ay hindi praktikal, ang mga paraang heuristiko ay ginagamit upang mapabilis ang proseso ng paghahanap ng sapat na solusyon. Ang mga halimbawa ng paraang ito ay kinabibilangan ng "patakaran ng hinlalaki" na isang edukadong paghula, intuitibong paghatol o sentido komon.

                                     

Histerya

Ang histerya ay isang uri ng neurosis o pagkabaliw na may labis o sobra at hindi mapigilang pagkatakot o pagkasindak. Mailalarawan din ito bilang isang kaguluhan sa sistemang nerbyos na may tanda ng labis na kasiyahan, kasiglahan, kasabikan, kalikot ng galaw o kilos, kaantigan, kapukawan, o pangingilig; mayroon itong biyolenteng bugso ng damdamin. Tinatawag na histeriks o histeriko ang pagkakaroon ng sumpong o dalaw ng histerya.

                                     

Kamalayan

Para sa mga ibang gamit ng salita, tingnan ang Malay paglilinaw. Ang malay o kamalayan ay isang katangian ng kaisipan. Nangangahulugan ito ng pagiging gising, alisto, at tumutugon sa kapaligiran. Maaaring magkakaiba ang kahulugan ng kamalayan sa sikolohiya, neurosiyensiya, pilosopiya at iba pang kaugnay na mga agham.

                                     

Kawalan ng maisusulat

Kawalan ng maisusulat, ang lagay na kung saan nawawalan ang isang manunulat ng tiwala sa kanyang pagkamapanlikha hanggang sa punto na kung saan mahirap na ang pagsusulat pa.

                                     

Neurosikolohiya

Ang Neurosikolohiya ay ang disiplinang pang-agham na nag-aaral ng kayarian at tungkulin ng utak kaugnay sa mas pangkaraniwang mga prosesong sikolohikal at lantad na mga ugali. Ginamit na ang katawagang ito sa pag-aaral ng mga lesyon o mga sugat sa mga tao at mga hayop. Ginamit na rin ito sa mga gawaing upang maitala ang galaw na elektrikal mula sa isa-isang mga selula sa mas mataas na mga primado.

                                     

Pagkalingat

Ang pagkalingat, kalingatan, o distraksyon ay tumutukoy sa anumang bagay o pangyayaring pang-agaw ng pansin o pambaling ng pansin. Maaari rin itong tumukoy sa obsesyon, o kaya sa matinding pagkatuliro o kagulumihanan dahil sa pagkawala, pagkawala-wala, o pagbaling ng pansin mula orihinal na pinagtutuunang bagay patungo sa ibang bagay. Katumbas din ito ng pagkakaligaw ng landas at ng pagkalito. Sa ibang diwa, kaugnay ito ng libangang bagay o aliwan.

                                     

Pagsasatadhana

Ang pagsasatadhana o patalismo ay ang paniniwala na ang lahat ng mga pangyayari o kaganapan sa buhay ay itinalaga na ng tadhana, at hindi na ito kayang baguhin pa ng sinumang tao. Sa ibang kahulugan, ito ang paniniwalang lahat ng mga pangyayari ay napagpasiyahan na ng mga kapangyarihan o puwersa hindi matatabanan o makukontrol.